Chiến lược và chính sách ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, các nguồn vốn ưu đãi khác của nhà tài trợ và viện trợ PCPNN thuộc quyền nhà nước của Bộ NN&PTNT giai đoạn 2016 - 2020 
Download tài liệu   Tiếng Việt English

Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 21/4/2014, phê duyệt "Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi"

Download tài liệu   Tiếng Việt

Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Dự thảo 2 tháng 7 năm 2012)
Download tài liệu   English  Tiếng Việt

Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững (tháng 2 năm 2012)

Download tài liệu   English  Tiếng Việt

 

Guiding Strategies

MARD 20 Year Institutional Vision to 2020.

 

* Kế hoạch 5 năm 2011-2015 ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Download tài liệu   English  Tiếng Việt

 

Planning Strategies

Presentation:  Plan for Biotechnology in Vietnam until 2020

Presentation: Overview on Legal Framework on Bio-safety in Vietnam

 

2010 and 2020 Vision for Planning to change the agro-forestry-fishery production structure in the

Mekongdelta

                        Northern Mountainous Midland Region

                        north central region

                        Highland

South Central Coastal

Red RiverDelta

 

Storm prevention and protection planning of Red river and Thai Binh river system

 

Master planning for the fisheries sector development to 2010 and 2020 orientation 1479/QD-TTg on 13 October 2008

 

Storm hiding and land area planning for fishing boats to 2010 and 2020 288/2005/QD-TTg on 8 November 2005

 

Catfish consumption and production planning in the Mekong river delta to 2010 and 2020 orientation 102/2008/QD-BNN on 17 October 2008

 

Review and re-planning results of 3 forest types in the whole country as the Directive No. 38/2005/CT-TTg

 

 

 

Other Key Documents

Questions and Answers on Hanoi Core Statement

 

PAR(Public Administration Reform) in MARD Project - Termination Report 2007

 

 

Studies and findings in ARD Policy

 

“Do Partnerships Contribute Effectively Towards Sector Coordination, Aid Effectiveness and Application of SWAp? The Case of ARD Partnerships in Vietnam.”

ISG and Global Donor Platform for Rural Development 2008

( Full Report)  ( Summary)

 

Lên đầu trang ^Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn