Hội thảo và tham vấn ngành NN&PTNN

* Diễn đàn "Điều phối các nhà tài trợ tham gia Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới" (Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2013)
Bấm vào đây để download tài liệu của hội thảo

 

* Hội thảo xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn (Hà nội, ngày 26/6/2012)
Bấm vào đây để download tài liệu của hội thảo

 

* Tài liệu họp tham vấn Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp


Bấm vào đây để download tài liệu của hội thảo

Bấm vào đây để download Biên bản của hội nghị

If your organization has something to contribute to these pages – workshop findings, reports or studies, research – email the ISG secretariat at isgmard@fpt.vn

 

For a list of upcoming events, visit the events page.

Lên đầu trang ^Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn