CÁC VĂN BẢN VỀ ISG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2153/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ
Gia hạn hoạt động của Quỹ uỷ thác ISG đến hết năm 2010

QUYẾT ĐỊNH SỐ 541 NN - TCCB/QĐ
Thành lập "Chương trình Hỗ trợ Quốc tế" - ISG
Của Bộ Nông nghiệp và Phát triẻn Nông thôn

QUYẾT ĐỊNH SỐ 120 /2000-QĐ-BNN-TCCB
Thành lập Ban điều hành CHương trình Hỗ trợ Quốc tế -
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1167/CP-QHQT
Về việc "Hỗ trợ tài chính cho Chương trình Hỗ trợ Quốc tế"

QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2000-QĐ-BNN-TCCB
Thành lập Văn phòng CHương trình Hỗ trợ Quốc tế
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Lên đầu trang ^Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn