Khối tư nhân

VietnamAssociation of Rural Industrial SMES (VARISME)

112/113, 109 Alley, Truong Chinh, Thanh Xuan Hanoi

Tel:84 48688 908/912

Fax: 84 48688 908

Web: www.varisme.org.vn

 

VietnamAssociation of Seafood Exporters and Producers (VASEP)

No 71, D5 Str, 25 Ward Binh Thanh Dist, HCMC

Tel: 84 8 5126487

Fax: 8485126488

Email: vasep-org@hcm.vnn.vn

Hanoioffice:

10 Nguyen Cong Hoan, Hanoi

Tel: 84 4 771 5055

 

VietnamCoffee Cocoa Association (Vicofa)

No 5. Ong Ich Khiem, Ba Dinh, Hanoi

Tel: 84 4 37336520

Fax: 84 4 37337498

Web: www.vicofa.org.vn

 

VietnamRubber Association (VRA)

236 Nam Ky Khoi Nghia, Dist. 3, HCM City

Tel: 84 8 3 9322605

Fax: 84 8 3 9320372

Email: vra@vnn.vn

Web: www.vra.com.vn

 

 

International Development Enterprises.

Lên đầu trang ^Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn