TIN TỨC

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường

   26/1/2016

Bộ trưởng Cao Đức Phát phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng lần thứ XII sáng 23/1/2016. (Ảnh: TTXVN)

Dự thảo Văn kiện của Đại hội Đảng XII đã xác định “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại đồng bộ, tổng thể nền kinh tế”, trong đó lĩnh vực "tam nông" phải “Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới”.

Trong bài tham luận, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: mục tiêu chính của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong những năm tới là phát triển bền vững theo 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, cụ thể là: Thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng và hiệu quả cao; xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và môi trường bền vững.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên, Bộ trưởng Cao Đức Phát nêu lên 6 nhóm giải pháp lớn, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tất yếu và tầm quan trọng của thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đến các cấp, ngành, địa phương và người dân; thay đổi nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và biến đổi khí hậu.

Thứ hai, tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết 26/NQ-TW của Trung ương 7, Khóa X và Kết luận số 97-KL/TW ngày 9/5/2014 của Bộ Chính trị, trước hết tạo điều kiện để nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai, nguồn vốn và thị trường để mở rộng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, trọng tâm là phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp và các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu; đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng chú trọng hơn tới việc tổ chức nông dân sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, chất lượng đảm bảo gắn với chế biến và tiêu thụ; thực hiện chuyển mạnh lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn.

Thứ tư, tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, bao gồm cả công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của ngành; đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả của ngành; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nông dân, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH của ngành.

Thứ năm, tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tăng cường năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; cơ bản nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã (giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn), bao gồm cả các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội theo hướng CNH, HĐH và tăng hưởng thụ cho cư dân nông thôn.

Thứ sáu, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý ngành từ Trung ương đến địa phương. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp ở Trung ương và các địa phương, ra sức tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới.

(Toàn văn Tham luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Đại hội Đảng lần thứ XII).

ISGMARD
26/1/2016

« Quay lại trang trướcThủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giai đoạn tới

   6/1/2016

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà ngành Nông nghiệp&PTNT cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.


Năm 2015, ngành nông nghiệp vượt qua khó khăn duy trì tăng trưởng

   6/1/2016

Ngày 5/1/2016, Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội nghị “ Tổng kết ngành năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự và chỉ đạo hội nghị.


Thời khắc lịch sử của ASEAN

   31/12/2015

Sáng 31/12/2015, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Việt Nam đã tiến hành Lễ thượng cờ chào mừng Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành. Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đây là thời khắc có ý nghĩa lịch sử với tất cả các nước thành viên ASEAN.


Việt Nam – Indonesia hợp tác về phát triển nông thôn

   31/12/2015

Ngày 29/12/2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát đã tiếp và có cuộc hội đàm với đoàn công tác của Bộ Phát triển Làng, vùng Kém phát triển và Di cư Indonesia sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề về hợp tác nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng mô hình tăng cường sinh kế cho dân ở khu vực vùng sâu vùng xa…và đã ký Ý định thư hợp tác giữa hai Bộ.


Nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp trong hội nhập quốc tế

   29/12/2015

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp trong giai đoạn mới của hội nhập quốc tế” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh nêu rõ “Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, ngành nông nghiệp Việt Nam cần tiếp tục chủ động và hợp tác nhằm khai thác tối đa các nguồn lực để phục vụ phát triển nhanh và bền vững”.


Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 3 và các Hội nghị liên quan

   18/12/2015

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 3 (AMMDM 3) và các Hội nghị liên quan:  Hội nghị lần thứ 27 của Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai (ACDM), Cuộc họp lần thứ ba của Ban quản trị trung tâm AHA, họp Nhóm công tác để tăng cường phối hợp với các bên liên quan về Hỗ trợ nhân đạo và Giảm nhẹ thiên tai (HADR). Hội nghị các bên tham gia Hiệp định ASEAN về Quản lý thiên tai và Ứng phó khẩn cấp (ADDMER) lần thứ 4 (COP-4) được tổ chức tại Phnom Pênh, Campuchia từ 14-16/12/2015. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng dẫn đầu tham dự.


Đề xuất giải pháp thực hiện các nhóm chính sách vĩ mô phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp

   15/12/2015

Ngày 12/12/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo “Rà soát, đánh giá cơ chế, chính sách trong nông nghiệp, nông thôn phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và góp phần thu hút đầu tư” xác định những “nút thắt” trong cơ chế chính sách, các rào cản để “gỡ” thông qua đề xuất giải pháp thực hiện các nhóm chính sách vĩ mô phục vụ cho tiến trình tái cơ cấu ngành hiệu quả hơn.


Việt Nam tham gia các FTA, cơ hội và thách thức khi mở rộng thị trường nông sản

   14/12/2015

Ngày 10/12/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo chuyên đề về thời cơ và thách thức khi Việt Nam tham gia các FTA và tiếp cận mở rộng thị trường nông, lâm, thủy sảnnhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nông nghiệp có thông tin đầy đủ hơn về TPP, và cùng thảo luận kỹ hơn về những cơ hội, thách thức cũng như  các giải pháp để thực hiện các cam kết của Việt Nam, phát huy thời cơ và đối phó có hiệu quả các thách thức này, thúc đẩy qua trình phát triển nông nghiệp nông thôn, nâng cao hơn đời sống của nông dân. Thứ trưởngTrần Thanh Nam chủ trì hội nghị.


Tổng kết 12 năm thực thi Luật Thủy sản

   14/12/2015

Ngày 11/12/2015, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm thi hành Luật Thủy sản nhằm đánh giá tình hình thi hành Luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thủy sản phục vụ việc xây dựng dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).


Kế hoạch hành động phát triển bền vững ngành hồ tiêu Việt Nam

   14/12/2015

Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị Nhóm công tác ngành hàng hồ tiêu và gia vị (PPP hồ tiêu và gia vị) trong khuôn khổ Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững (PSAV), triển khai xây dựng kế hoạch hành động cho sản xuất hồ tiêu có trách nhiệm để nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm hồ tiêu Việt Nam, hoạt động khởi động đầu tiên là: Hội thảo về “Quản lý chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với hồ tiêu Việt Nam  xuất khẩu”.


Nghị quyết đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triên nông thôn giai đoạn 2015 – 2020

   11/12/2015

Nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để đẩy mạnh thưc hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 18/11/2015, Ban Cán Sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Nghị quyết số 1290 NQ/BCS về việc đẩy mạnh thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2015 – 2020.


Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT mới

   11/12/2015

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 7/12/2015 bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã họp và thống nhất phân công ông Nguyễn Xuân Cường sẽ là Thứ trưởng thường trực Bộ và phụ trách về tái cơ cấu ngành”.


Thủ tướng được vinh danh Lãnh đạo vì hòa bình

   11/12/2015

Diễn đàn toàn cầu Boston vừa vinh danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel cho Giải thưởng Lãnh đạo thế giới vì Hòa bình, An ninh và Phát triển.

Giải thưởng này dành cho những cá nhân có những đóng góp nổi bật đối với hòa bình và an ninh trong nước cũng như ngoài nước.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được vinh danh cho Giải thưởng Lãnh đạo thế giới vì An ninh mạng, dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự tiến bộ của an ninh mạng.


Ngành Lâm nghiệp: Sơ kết giai đoạn 2011-2015, định hướng phát triển bền vững đến 2020

   11/12/2015

Phát biểu tại Hội nghị “Sơ kết kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhấn mạnh các mục tiêu tăng độ che phủ, chất lượng rừng trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất rừng sang mục đích khác.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, yêu cầu đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trong vai trò bảo vệ nguồn sống, nguồn sinh thái cũng như vị trí chủ chốt trong chủ trương ứng phó biến đổi khí hậu, giảm hiệu ứng nhà kính, nước biển dâng trong các cam kết quốc tế.


Việt Nam tham gia TPP: Cơ hội và triển vọng đối với ngành nông nghiệp

   10/12/2015

Sau hơn 5 năm đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức hoàn tất vào ngày 6/10/2015 và toàn văn Hiệp định đã được công bố vào ngày 05/11/2015.


Việt - Nhật hợp tác phát triển nông nghiệp sạch

   9/12/2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Fujitsu (Nhật Bản) Tanaka Tatsuya đã công bố hoàn thành xây dựng Trung tâm Hợp tác nông nghiệp thông minh FPT - Fujitsu tại Hà Nội (FPT - Fujitsu Akisai Farm and Vegetable Factory) vào 8/12/2015. Trung tâm sẽ chính thức khai trương ngày 24/2/2016 tại Trâu Quỳ, Hà Nội, tập trung ứng dụng những kỹ thuật tối tân nhất và điện toán đám mây để trồng thử nghiệm các loại rau có giá trị gia tăng cao.


Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới

   8/12/2015

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQG XDNTM) giai đoạn 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: Để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020, trước hết cần tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho việc thực hiện chương trình.


Không để xuất khẩu cá tra sang thị trường Hoa Kỳ bị gián đoạn

   8/12/2015

Trước việc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ quyết định ban hành “Quy định cuối cùng” về việc thiết lập chương trình giám sát đối với các loài cá thuộc Bộ Siluriformes, trong đó có cá da trơn và cá tra của Việt Nam từ tháng 3/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát cho biết đã chỉ đạo Cục Quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thủy sản, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) nghiên cứu kỹ các quy định của Hoa Kỳ, đề xuất các biện pháp nhằm đảm bảo không để hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn.


Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam 2015: Hướng tới cạnh tranh, tăng trưởng toàn diện và bền vững

   7/12/2015

Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam - VDPF 2015 với chủ đề “Hướng tới cạnh tranh, tăng trưởng toàn diện và bền vững” bao gồm hai phiên thảo luận chính về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020 và ba đột phá chiến lược trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và tham gia đối thoại tại Diễn đàn quan trọng này. 


Hội nghị COP 21: Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định triển khai mô hình nông nghiệp thông minh sẽ đạt được các lợi ích kép

   4/12/2015

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (BĐKH), nhận lời mời của Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã tham dự với tư cách là khách mời đặc biệt tại Hội nghị “Liên minh toàn cầu nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu”. Cùng tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chủ đề nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) tại Hội nghị có Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, Bộ trưởng Nông nghiệp Costa Rica, Đại sứ Ireland tại Pháp và gần 100 đại biểu quốc tế.


Hàn Quốc phê chuẩn FTA với Việt Nam

   4/12/2015

Quốc hội Hàn Quốc trong phiên họp ngày 30/11/2015 đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do  với Việt Nam (VKFTA). Đây cũng là phiên họp mà trong đó các FTA của Hàn Quốc với New Zealand và Trung Quốc được phê chuẩn.


Chính thức ký kết FTA Việt Nam – EU

   3/12/2015

Ngày 2/12/2015, tại Brussels, Bỉ, với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Jean-Claude Juncker, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom đã ký Tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Hai bên đã khẳng định: “Đây là thời khắc lịch sử trọng đại và là một dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và EU”.


Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững

   2/12/2015

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Mục tiêu xây dựng, phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đủ sức cạnh tranh khi hội nhập, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống người nông dân… là vấn đề mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội… rất quan tâm. Trong bối cảnh tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hiện đại, an toàn, bền vững, hiệu quả thì việc xây dựng và phát huy các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi phù hợp.


Tổ chức triển khai thí điểm xác nhận nông sản an toàn

   1/12/2015

Nhằm kết nối sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn với người tiêu dùng trong dịp triển khai đợt cao điểm hành động vì an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 9675/BNN-QLCL ngày 30/11/2015 đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở ngành liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thí điểm xác nhận và giới thiệu các sản phẩm nông-lâm-thủy sản an toàn đến với người tiêu dùng.


Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp

   1/12/2015

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 60 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định, Tờ trình Thủ tướng và Báo cáo thuyết minh chi tiết và đánh giá tác động dự thảo Nghị định để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.


10 thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp giai đoạn 2010-2015

   30/11/2015

Ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành nông nghiệp Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ, làm thay đổi vị thế của người nông dân từ những người làm thuê, nghèo đói sang làm chủ, có ruộng đất, được áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất hàng hóa ngày càng hiệu quả hơn.


Giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững ở các xã khó khăn

   30/11/2015

Hội thảo: “Đề xuất giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững ở các xã khó khăn” được Văn phòng Điều phối nông thôn mới T.Ư (Ban chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) tổ chức ngày 26/11/2015 tại Hà Nội.


Việt Nam gia nhập TPP: Triển vọng và giải pháp cho ngành nông nghiệp

   23/11/2015

Hội nghị toàn thể ISG 2015 với chủ đề: “Việt Nam gia nhập TPP: Triển vọng và giải pháp cho ngành nông nghiệp” nhằm thông tin một cách tổng quan về nội dung các cam kết của TPP có liên quan đến ngành nông nghiệp, nhìn nhận các cơ hội và thách thức khi gia nhập TPP với ngành và kiến nghị giải phápđể vượt qua các khó khăn, tận dụng tốt nhất các cơ hội từ TPP cho phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và mang đến cuộc sống tươi đẹp hơn cho nông dân Việt Nam.


Diễn đàn an toàn thực phẩm Việt Nam – Australia 2015

   23/11/2015

Diễn đàn an toàn thực phẩm Việt Nam – Australia 2015” đượcBộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức vào 11/11/2015, tại Hà Nội. Diễn đàn là cơ hội để các đại biểu của Việt Nam và Australia cùng tìm hiểu và chia sẻ thông tin về các quy trình quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) tại hai nước; tìm ra những thách thức trong việc áp dụng các hệ thống, công nghệ và quy trình ATTP; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về ATTP; xác định các lĩnh vực cần sự hợp tác trong tương lai để xây dựng năng lực cho ngành thực phẩm và nông nghiệp của Việt Nam.


Pháp hỗ trợ Việt Nam xây dựng chỉ dẫn địa lý nông sản

   18/11/2015

Dự án hỗ trợ Việt Nam xây dựng chỉ dẫn địa lý nông sản do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ với tổng kinh phí gần 1,3 triệu USD (AFD tài trợ là 1.097.400 USD và vốn đối ứng của Việt Nam).

Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam cải tiến hệ thống đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý thông qua việc xây dựng một cách tiếp cận mới, từ phương pháp luận đến các vấn đề chính sách và thực tiễn trên cơ sở bài học kinh nghiệm của châu Âu, đặc biệt là Pháp, tiến gần đến sự hội nhập trong đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý với các nước trong khu vực và trên thế giới


WB hỗ trợ 200 triệu USD tín dụng cải thiện môi trường Việt Nam

   17/11/2015

Trên 5 triệu người sống tại các vùng nông thôn và vùng núi nghèo nhất Việt Nam sẽ được tiếp cận với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường tốt hơn nhờ vào khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) phê duyệt. Đây là khoản tín dụng do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cấp với diện vốn ưu đãi nhất. Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp 25,5 triệu USD vốn đối ứng cho dự án này.


Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp APEC lần thứ Ba

   30/10/2015

Hội nghị Bộ trưởng lâm nghiệp APEC lần thứ 3 có chủ đề“Xây dựngcác nền kinh tếhòa nhập- Xây dựng mộtthế giới tốt hơn”vànhấn mạnh tầm quan trọng củaquản lýrừngbền vữngtrongdài hạn, góp phần vào sự phát triểnkinh tế-xã hội bền vững trong khu vực.


Việt Nam và Hà Lan hợp tác phát triển nông nghiệp thông minh

   29/10/2015

Đẩy mạnh hợp tác và nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) là nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị Bàn tròn Việt Nam – Hà Lan về CSA; Chống tổn thất và lãng phí lương thực; Tăng trưởng xanh giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Kinh tế Hà Lan.

Năm 2013, Việt Nam cùng với Hà Lan, Nam Phi và Hoa Kỳ đã đề xuất thành lập Liên minh CSA và chính thức gia mắt tại cuộc họp Thượng đỉnh của Liên hợp quốc về khí hậu tại New York vào tháng 9/2014.


Thêm 2 dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ biến đổi khí hậu

   29/10/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung 2 dự án tại tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Nghệ An vào danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai dự án được bổ sung gồm: Dự án hệ thống thủy lâm kết hợp phòng chống hoang mạc hóa và thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và Dự án xây dựng tuyến đê biển và trồng cây chắn sóng vùng Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.


Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính vào 2030

   26/10/2015

Đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường và có thể giảm tiếp đến 25% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế, đó là nội dung cam kết nêu trong Báo cáo Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định của Việt Nam.


Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam và các nước Trung Đông-Châu Phi

   22/10/2015

Hội thảo quốc tế “Triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước Trung Đông-Châu Phi” nhằm tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong khu vực trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động…và là cơ sở để chuẩn bị cho việc hoạch định chính sách hợp tác giữa Việt Nam với các nước Trung Đông - Châu Phi trong thời gian tới.


Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực hiện chính sách xã hội

   22/10/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/10/2015 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.


Sẽ triển khai sớm 5 dự án trong đề án phát triển thương hiệu gạo

   22/10/2015

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Khoa học công nghệ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức ngày 20/10/2015 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh, xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam là hết sức cấp bách và doanh nghiệp cần đóng vai trò chủ chốt trong xây dựng, phát triển các thương hiệu gạo.


Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

   20/10/2015

Triển khai Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại quận/huyện, xã/phường thị trấn ở TP.Hà Nội và TP.HCM nhằm quản lý tốt vấn đề vệ sinh ATTP ngay từ cơ sở.


Chính phủ báo cáo Quốc hội về TPP

   20/10/2015

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo thêm nhiều nội dung về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, TPP là hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao với sự tham gia của 12 quốc gia là Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Brunei, Canada, Mexico, Peru, Chile, Australia, New Zealand. Như vậy, TPP sẽ có quy mô chiếm khoảng 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu.

Việt Nam đã chủ động tham gia đàm phán Hiệp định này ngay từ đầu với tư cách là quan sát viên đặc biệt và trở thành thành viên chính thức từ tháng 11/2010.


Nhật sẽ miễn thuế 30% sản phẩm nông nghiệp sau TPP

   20/10/2015

Tokyo sẽ dỡ thuế 30% các sản phẩm nông nghiệp sau khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương(TPP) được áp dụng,Japan Times dẫn nguồn thông tin từ Chính phủ Nhật cho biết ngày 19/10/2015.

Nguồn tin khẳng định, 174 trong số 586 mặt hàng gồm các nhóm: gạo, bột mì, thịt bò - thịt lợn, sữa và đường sẽ được miễn thuế sau khi TPP được thực thi. Sữa chua, lưỡi bò nằm trong số các sản phẩm được miễn thuế.


Hợp tác công-tư: Động lực để phát triển ngành lúa gạo

   15/10/2015

Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI) và Bayer CropScience tổ chức: Diễn đàn Tương lai Lúa gạo khu vực Đông Nam Á 2015, nhằm thảo luận về mối quan hệ hợp tác giữa khối nhà nước và tư nhân trong chuỗi giá trị lúa gạo trong điều kiện nhu cầu lương thực cho con người ngày càng tăng và sự cần thiết của việc khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác.


Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản 2015

   15/10/2015

Với chủ đề “Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản- Hướng tới Hội nhập kinh tế quốc tế”, Diễn đàn kinh tế Việt Nam- Nhật Bản VJEF 2015 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Nhật Bản (JETRO) tổ chức đã thu hút hơn 300 đại diện trong giới quản lý, lãnh đạo các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức và doanh nghiệp hai nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.


Phá vỡ vòng luẩn quẩn đói nghèo ở nông thôn, một lần và mãi mãi

   14/10/2015

Với chủ đề “Bảo trợ xã hội và nông nghiệp: phá vỡ vòng xoáy đói nghèo”, lễ kỷ niệm chính thức Ngày Lương thực Thế giới 2015 sẽ diễn ra tại Hội chợ Quốc tế Expo Milano 2015. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ tham gia sự kiện.


Hỗ trợ nông thôn, miền núi ứng dụng khoa học công nghệ

   13/10/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.


Việt Nam - New Zealand: Hợp tác phát triển chuỗi giá trị thực phẩm

   13/10/2015

Hội thảo phát triển các chuỗi giá trị thực phẩm bền vững – từ sáng tạo địa phương đến tiêu dùng toàn cầu do  Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand; Cơ quan xúc tiến Thương mại và doanh nghiệp New Zealand; Cơ quan Hợp tác chuyển giao công nghệ liên chính phủ (G2G) tổ chức.


Nội dung cơ bản của Hiệp định TPP

   8/10/2015

Ngày 5/10/2015, Bộ trưởng của 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia,  Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tuyên bố kết thúc đàm phán.

TPP sẽ giúp Việt Nam mở rộng tiềm năng hợp tác và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác hàng đầu thế giới và khu vực.


Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

   8/10/2015

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn thực hiện tái cơ cấu theo các nội dung, giải pháp trong Đề án tổng thể và 12 Đề án, kế hoạch chuyên đề trong các lĩnh vực của ngành đã được ban hành.


Hoàn tất đàm phán hiệp định TPP- Thuận lợi và thách thức của Việt Nam

   6/10/2015

Trả lời TTXVN tại Mỹ sau khi hoàn tất đàm phán hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng đã có những nhận định về thuận lợi và cả các mặt thách thức mà Việt Nam sẽ đối diện khi tham gia hiệp định này. Xin giới thiệu tóm lược nội dung trả lời của Bộ trưởng.


Liên Hiệp quốc hỗ trợ cải thiện tình trạng an ninh lương thực, dinh dưỡng cho trẻ em và nhóm nguy cơ tại Việt Nam

   6/10/2015

Dự án “Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ tại Việt Nam” chung của Chính phủ Việt Nam và LHQ hướng tới các nhóm dân tộc chịu nhiều thiệt thòi nhất, những người sống trong nghèo khổ, cố gắng thu hẹp sự bất bình đẳng, nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho hơn 36 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, 7,1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam.


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn