TIN TỨC

Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   14/9/2005

Ngày 13/6/2005 - Vụ Hợp tác Quốc tế (HTQT), đã tổ chức Hội thảo giới thiệu và thảo luận để thống nhất cách thức thực hiện hệ thống theo dõi và đánh giá (M&E) các dự án có vốn hỗ trợ nước ngoài trong ngành NN&PTNT và đặc biệt là 2 dự án thí điểm Dự án Lưu vực sông Hồng-giai đoạn 2 (ADB3) và Chương trình Hỗ trợ Thuỷ lợi Việt Nam (WB3). Cùng tham dự Hội thảo có đại diện của CPO Thuỷ lợi và 2 dự án thí điểm, Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Hà Tĩnh và Ban Quản lý dự án WB3 tại Hà Tĩnh. Hội thảo đã tập trung thảo luận 2 vấn đề chính: (i) nội dung mẫu báo cáo đã hài hoà hoá của 5 Ngân hàng áp dụng cho các dự án thí điểm; và (ii) nội dung báo cáo định kỳ đối với các dự án không thực hiện thí điểm. Hàng quý các BQLDA sẽ báo cáo trực tiếp với các Cơ quan tổng hợp của Chính phủ (Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước) và các nhà tài trợ theo mẫu báo cáo đã hài hoà của 5 Ngân hàng và đồng gửi cho Vụ HTQT- Bộ Nông nghiệp&PTNT để cùng theo dõi. Để tiến tới hài hoà hoá về thủ tục, các đại biểu đề nghị đối với 2 dự án thí điểm, chỉ sử dụng một mẫu báo cáo này cho cả phía tài trợ và phía Chính phủ. Hội thảo cũng đã thống nhất được cấu trúc hệ thống và xác định được các vị trí trong hệ thống đối với 2 dự án thí điểm (ADB3 và WB3). Các thành viên tham gia hệ thống thí điểm dự kiến sẽ bao gồm 42 người. Vụ HTQT cũng đề xuất xây dựng một mẫu báo cáo tổng hợp hàng tháng để áp dụng cho cả các dự án thí điểm và các dự án không thực hiện thí điểm phục vụ công tác quản lý chung của ngành. Báo tổng hợp này sẽ dựa trên mẫu báo cáo của Thông tư 06/2001/TT-BKH ngày 20-9-2001 của Bộ KH-ĐT hướng dẫn thực hiện quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, và có bổ sung thêm một số nội dung như: kế hoạch tháng tiếp theo, thay đổi về tài chính, nhân sự. Để việc thực hiện công tác theo dõi và đánh các dự án được thuận lợi trong thời gian tới, Vụ HTQT dự định sẽ có một số kiến nghị đối với Bộ và Chính phủ tạo điều kiện cho phép 2 dự án thí điểm được thực hiện công tác báo cáo theo cơ chế riêng cũng như củng cố việc thi hành các văn bản pháp quy về quản lý các dự án ODA do Chính phủ và Bộ ban hành. Ngoài ra, Vụ HTQ cũng dự kiến sẽ phối hợp với Nhóm 5 ngân hàng và các dự án do các ngân hàng này tài trợ thuộc sự quản lý của Bộ tổ chức một Hội thảo để làm rõ những yêu cầu của mẫu báo chung cũng như đưa ra những đề xuất, góp ý với mẫu báo cáo đã được hài hoà hoá.

VP ISG
14/9/2005

« Quay lại trang trướcNăng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   14/9/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   14/9/2005


Dự báo về ODA của các nước thuộc Ủy ban Viện trợ Phát triển

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên

   14/9/2005


Đoàn Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   14/9/2005


Lồng ghép các chính sách và chương trình năng lượng trong PTNT Việt Nam

   13/9/2005


Công cụ Theo dõi Tiến độ Quý được hài hoà

   13/9/2005


Nước nghèo bị thiệt trong buôn bán nông sản

   13/9/2005


G20 sẽ tập trung vào vấn đề trợ cấp nông nghiệp

   13/9/2005


Ngân hàng Thế giới kêu gọi các sáng kiến hành động vì môi trường

   13/9/2005


Hướng dẫn thực hiện Chương trình Nghị sự 21

   13/9/2005


Việt Nam xây dựng diễn đàn chia sẻ thông tin về vấn đề giao thông địa phương

   13/9/2005


Việt Nam: Câu chuyện thành công của Viện trợ và Phát triển

   13/9/2005


Diễn đàn điều phối cấp huyện

   13/9/2005


Việt Nam sẽ nâng chuẩn nghèo cao gấp đôi hiện nay

   13/9/2005


Australia và Hà Lan cùng hỗ trợ các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam

   13/9/2005


Australia tài trợ cho các dự án nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam

   13/9/2005


Ký kết dự án lớn nhất trong ngành lâm nghiệp Việt Nam

   13/9/2005


Hạn hán nghiêm trọng đang “tàn phá” các tỉnh miền Trung

   13/9/2005


Tân Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực Châu Á

   13/9/2005


Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài nhập khẩu

   13/9/2005


Ngăn chặn các cuộc xung đột giữa những người sử dụng nước - mấu chốt để bảo vệ bền vững nguồn nước sạch

   13/9/2005


Mức cầu trong nước và Kim ngạch xuất khẩu thúc đẩy Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt khoảng 7,5% trong 3 năm tới

   13/9/2005


Ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

   13/9/2005


Học bổng Phát triển Australia (ADS)

   13/9/2005


Hội nghị quốc gia về Phát triển Nông thôn Tổng hợp

   13/9/2005


Uỷ ban Châu Âu tiếp tục hỗ trợ cho các bản làng nghèo nhất tại khu vực Miền Núi phía Bắc

   13/9/2005


Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về chế biến nông sản

   26/8/2005


Nhật tuyên bố kết thúc đàm phán WTO với VN

   26/8/2005


80% cơ sở ngành nghề nông thôn đói vốn

   26/8/2005


Đoàn kiểm tra giữa kỳ Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

   26/8/2005


Hội thảo về tác động của hội nhập kinh tế tới sinh kế dựa vào ngô của người nghèo tại Việt Nam

   26/8/2005


Nhật Bản hỗ trợ phát triển năng lực hệ thống quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân

   26/8/2005


Bạc Liêu khởi công xây dựng thêm một nhà máy xử lý nước

   26/8/2005


Tổ chức CARE quốc tế cùng với Chính phủ New Zealand tiếp tục giúp Việt Nam ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   26/8/2005


Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   26/8/2005


Tăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   26/8/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   26/8/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   26/8/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   26/8/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   26/8/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   26/8/2005


Hạn hán nghiêm trọng đang “tàn phá” các tỉnh miền Trung

   26/8/2005


ADB tăng vốn vào Việt Nam lên 225 triệu USD

   26/8/2005


Tân Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực Châu Á

   26/8/2005


Vấn đề giới và dân tộc thiểu số trong công tác khuyến nông

   26/8/2005


Đột phá trong Chương trình giảm nghèo tại Bắc Ninh

   26/8/2005


Nông dân đóng vai trò chủ đạo trong nghiên cứu cải tiến hệ thống thoát nước vùng châu thổ sông Hồng

   26/8/2005


Cần thúc đẩy mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng giữa nông dân với doanh nghiệp

   26/8/2005


Khơi dậy tiềm năng trang trại và DN nông thôn

   26/8/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn