TIN TỨC

Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   14/9/2005

Hà Nội, ngày 21/ 6/ 2005 - đã khai mạc hội thảo quốc gia bàn về dự thảo văn kiện Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2006 - 2010. Hội thảo này do Ủy ban Dân tộc tổ chức với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Tham dự Hội thảo có cán bộ của các Bộ, ngành có liên quan và các tỉnh, thành trên toàn quốc cũng như đại diện của các Sứ quán, các cơ quan LHQ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Đây là cuộc thảo luận cuối cùng trong một loạt các cuộc thảo luận về chương trình mới - Chương trình 135 giai đoạn II - trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng này. Quá trình tham vấn này nhằm lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân ở các vùng, miền để đảm bảo cho chương trình mới đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người nghèo ở các địa phương. Các hội thảo trước đây diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Đăk Lăk. UNDP và UNICEF hiện đang hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình thiết kế và tham vấn về giai đoạn tiếp theo của các chương trình xoá đói giảm nghèo của Chính phủ. Kết quả đánh giá được tiến hành với sự hỗ trợ của UNDP về hai Chương trình mục tiêu Quốc gia (Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xoá đói Giảm nghèo) cũng cho thấy rõ nhu cầu tăng cường sự tham gia của người dân, xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá có sự tham gia của người dân cũng như nâng cao năng lực của địa phương nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chương trình này. Trong phần kết luận về báo cáo của Việt Nam, Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em đề xuất với Chính phủ Việt Nam các biện pháp sau đây: - Tăng cường nỗ lực nhằm xoá bỏ chênh lệch về khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và giáo dục giữa các vùng và các dân tộc thiểu số; - Phối hợp với cán bộ lãnh đạo các cộng đồng dân tộc thiểu số tiến hành nghiên cứu để xác định mức độ trẻ em dân tộc bị phân biệt đối xử trong các chính sách và kết quả phát triển cũng như giải quyết nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự phân biệt đối xử như vậy; - Trong lĩnh vực giáo dục, tuyển dụng và đào tạo/bồi dưỡng nhiều hơn nữa các giáo viên người dân tộc thiểu số cũng như tiếp tục đưa ra các biện pháp khuyến khích đối với giáo viên công tác ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa; - Ưu tiên việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cấp nước và vệ sinh môi trường ở các vùng nông thôn và miền núi. Nếu Quí vị muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với: Hà Việt Quân, Ủy ban Dân tộc; ĐT: (84-4)-7.333510/0912318418; Email: havietquan@cema.gov.vn

VP ISG
14/9/2005

« Quay lại trang trướcTăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   14/9/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   14/9/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   14/9/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   14/9/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   14/9/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   14/9/2005


Dự báo về ODA của các nước thuộc Ủy ban Viện trợ Phát triển

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên

   14/9/2005


Đoàn Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   14/9/2005


Lồng ghép các chính sách và chương trình năng lượng trong PTNT Việt Nam

   13/9/2005


Công cụ Theo dõi Tiến độ Quý được hài hoà

   13/9/2005


Nước nghèo bị thiệt trong buôn bán nông sản

   13/9/2005


G20 sẽ tập trung vào vấn đề trợ cấp nông nghiệp

   13/9/2005


Ngân hàng Thế giới kêu gọi các sáng kiến hành động vì môi trường

   13/9/2005


Hướng dẫn thực hiện Chương trình Nghị sự 21

   13/9/2005


Việt Nam xây dựng diễn đàn chia sẻ thông tin về vấn đề giao thông địa phương

   13/9/2005


Việt Nam: Câu chuyện thành công của Viện trợ và Phát triển

   13/9/2005


Diễn đàn điều phối cấp huyện

   13/9/2005


Việt Nam sẽ nâng chuẩn nghèo cao gấp đôi hiện nay

   13/9/2005


Australia và Hà Lan cùng hỗ trợ các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam

   13/9/2005


Australia tài trợ cho các dự án nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam

   13/9/2005


Ký kết dự án lớn nhất trong ngành lâm nghiệp Việt Nam

   13/9/2005


Hạn hán nghiêm trọng đang “tàn phá” các tỉnh miền Trung

   13/9/2005


Tân Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực Châu Á

   13/9/2005


Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài nhập khẩu

   13/9/2005


Ngăn chặn các cuộc xung đột giữa những người sử dụng nước - mấu chốt để bảo vệ bền vững nguồn nước sạch

   13/9/2005


Mức cầu trong nước và Kim ngạch xuất khẩu thúc đẩy Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt khoảng 7,5% trong 3 năm tới

   13/9/2005


Ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

   13/9/2005


Học bổng Phát triển Australia (ADS)

   13/9/2005


Hội nghị quốc gia về Phát triển Nông thôn Tổng hợp

   13/9/2005


Uỷ ban Châu Âu tiếp tục hỗ trợ cho các bản làng nghèo nhất tại khu vực Miền Núi phía Bắc

   13/9/2005


Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về chế biến nông sản

   26/8/2005


Nhật tuyên bố kết thúc đàm phán WTO với VN

   26/8/2005


80% cơ sở ngành nghề nông thôn đói vốn

   26/8/2005


Đoàn kiểm tra giữa kỳ Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

   26/8/2005


Hội thảo về tác động của hội nhập kinh tế tới sinh kế dựa vào ngô của người nghèo tại Việt Nam

   26/8/2005


Nhật Bản hỗ trợ phát triển năng lực hệ thống quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân

   26/8/2005


Bạc Liêu khởi công xây dựng thêm một nhà máy xử lý nước

   26/8/2005


Tổ chức CARE quốc tế cùng với Chính phủ New Zealand tiếp tục giúp Việt Nam ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   26/8/2005


Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   26/8/2005


Tăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   26/8/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   26/8/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   26/8/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   26/8/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   26/8/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   26/8/2005


Hạn hán nghiêm trọng đang “tàn phá” các tỉnh miền Trung

   26/8/2005


ADB tăng vốn vào Việt Nam lên 225 triệu USD

   26/8/2005


Tân Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực Châu Á

   26/8/2005


Vấn đề giới và dân tộc thiểu số trong công tác khuyến nông

   26/8/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn