TIN TỨC

Đoàn kiểm tra giữa kỳ Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

   14/9/2005

Từ ngày 13 đến 30/6/2005 - Đoàn kiểm tra giữa kỳ (Đoàn kiểm tra) gồm đại diện Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Chính phủ Hà Lan cùng với đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD – Cơ quan điều hành dự án [EA] đã tiến hành kiểm tra giữa kỳ (MTR) Dự án Thuỷ lợi Lưu vực Sông Hồng Giai đoạn 2 (Dự án) với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hợp phần 5 của Phần A: Quản lý Tổng hợp Tài nguyên Nước thuộc dự án tài trợ không hoàn lại. Do các vấn đề thực hiện chủ yếu do Phần B tiến hành (Phần B là phần cải tạo nâng cấp các công trình thuộc vốn vay 1855 VIE(SF)) nên MTR chỉ tập trung vào phần này. Việc kiểm tra toàn diện đối với Phần A sẽ được tiến hành vào tháng 11/2005 khi Phần A hoàn thành giai đoạn hai. Nhận thức các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, Bộ NN PTNT đã gửi bản đề xuất từ trước cho MTR để có những điều chỉnh trong thiết kế và cách bố trí thực hiện của Phần B nhằm đẩy nhanh việc thực hiện dự án. Phần đánh giá chung của Đoàn kiểm tra về nội dung các nguyên nhân sâu xa dẫn đến những trở ngại trong suốt 3,5 năm đầu tiên thực hiện dự án như sau: - Dự án được chuẩn bị ở thời điểm mà những bài học rút ra từ việc thực hiện hai dự án thuỷ lợi do ADB tài trợ trước đó vẫn chưa được hoàn tất. Vì vậy, thiết kế dự án chưa tính đến các kiến nghị quan trọng trong PCR của hai dự án này; - Trong khi chuẩn bị và hoàn thành thiết kế dự án, vai trò làm chủ của Bộ NN PTNT để thực hiện một dự án đổi mới tổng hợp đầu tư có định huớng công trình truyền thống vào cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu trong khuôn khổ dự án với trọng tâm là giảm nghèo, quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM), vận hành duy tu bảo dưỡng (O&M) bền vững và nâng cao quản lý của dịch vụ tưới đã không được đánh giá đầy đủ; - Những khó khăn trong việc mở rộng phạm vi các các tiểu dự án thuộc phần B ở các tỉnh đồng bằng thuộc Dự án thuỷ lợi đồng bằng sông Hồng (RRDWRSP) sang các tỉnh miền núi chưa được nhận thức đầy đủ trong suốt quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án; - Thiết kế dự án giả sử rằng có khoản viện trợ JFPR tương đối lớn trong giai đoạn khởi động dự án nhằm hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ cấu phần RDS, một nét mới và thêm vào dự án cải tạo và nâng cấp công trình tưới tiêu. Không may, dự án JFPR bị cắt giảm chỉ có thể thực hiện rất muộn, vào năm 2004; - Cơ cấu tổ chức đối với cấu phần RDS không được đánh giá đấy đủ trong quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án: nếu nhận thức đúng thì sẽ phù hợp hơn khi giao trách nhiệm thực hiện RDS cho Trung tâm khuyến nông quốc gia thuộc Bộ ở cấp quốc gia và cho các Trung tâm khuyến nông ở cấp tỉnh; - Khả năng của CPO trong xem xét và thẩm định các tiểu dự án đề nghị dựa trên các tiêu chí lựa chọn và thẩm định đã được đánh giá quá mức trong quá trình chuẩn bị và thẩm định dự án và sau đó, vai trò giao cho tư vấn phần B lại quá hạn chế. Do đó, tư vấn phần B gặp khó khăn trong việc hỗ trợ CPO, các công ty thiết kế và các PIU. Thiếu sự tham gia của tư vấn phần B trong cơ chế của CPO và những khó khăn trong tiếp cận thông tin và số liệu đã làm giảm hiệu quả của dịch vụ tư vấn vốn đã hiếm hoi; và - Chất lượng các nghiên cứu khả thi sử dụng tiền còn lại từ vốn vay 1344 là kém và sự lưỡng lự ban đầu của MARD trong việc phân bổ đủ vốn để cập nhật và nâng cấp các nghiên cứu khả thi cũng là những nguyên nhân sâu xa quan trọng khác. Sau các buổi thảo luận và gặp gỡ, Đoàn MTR kết luận rằng Phần B của dự án – trọng tâm chính của Đoàn - vẫn cần cơ hội để khắc phục các vấn đề ban đầu. Đánh giá của Đoàn kiểm tra, các vấn đề chính đã thảo luận cũng như những hiểu biết đã đạt được giữa các bên được thể hiện qua Biên bản Ghi nhớ (MOU). Biên bản Ghi nhớ này đã được thảo luận và hoàn thiện tại cuộc họp tổng kết ngày 1/7/2005. MOU đã được ADB, AFD, Chính phủ Hà Lan và Bộ NN PTNT phê duyệt vào ngày 5/7/2005. (Để nhận được thông tin chi tiết xin liên hệ với CPO hay Dự án Thuỷ lợi Lưu vực sông Hồng giai đoạn 2-TA3892-VIE)

TA3892-VIE
14/9/2005

« Quay lại trang trướcNhật Bản hỗ trợ phát triển năng lực hệ thống quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân

   14/9/2005


Bạc Liêu khởi công xây dựng thêm một nhà máy xử lý nước

   14/9/2005


Tổ chức CARE quốc tế cùng với Chính phủ New Zealand tiếp tục giúp Việt Nam ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   14/9/2005


Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   14/9/2005


Tăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   14/9/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   14/9/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   14/9/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   14/9/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   14/9/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   14/9/2005


Dự báo về ODA của các nước thuộc Ủy ban Viện trợ Phát triển

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên

   14/9/2005


Đoàn Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   14/9/2005


Lồng ghép các chính sách và chương trình năng lượng trong PTNT Việt Nam

   13/9/2005


Công cụ Theo dõi Tiến độ Quý được hài hoà

   13/9/2005


Nước nghèo bị thiệt trong buôn bán nông sản

   13/9/2005


G20 sẽ tập trung vào vấn đề trợ cấp nông nghiệp

   13/9/2005


Ngân hàng Thế giới kêu gọi các sáng kiến hành động vì môi trường

   13/9/2005


Hướng dẫn thực hiện Chương trình Nghị sự 21

   13/9/2005


Việt Nam xây dựng diễn đàn chia sẻ thông tin về vấn đề giao thông địa phương

   13/9/2005


Việt Nam: Câu chuyện thành công của Viện trợ và Phát triển

   13/9/2005


Diễn đàn điều phối cấp huyện

   13/9/2005


Việt Nam sẽ nâng chuẩn nghèo cao gấp đôi hiện nay

   13/9/2005


Australia và Hà Lan cùng hỗ trợ các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam

   13/9/2005


Australia tài trợ cho các dự án nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam

   13/9/2005


Ký kết dự án lớn nhất trong ngành lâm nghiệp Việt Nam

   13/9/2005


Hạn hán nghiêm trọng đang “tàn phá” các tỉnh miền Trung

   13/9/2005


Tân Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực Châu Á

   13/9/2005


Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài nhập khẩu

   13/9/2005


Ngăn chặn các cuộc xung đột giữa những người sử dụng nước - mấu chốt để bảo vệ bền vững nguồn nước sạch

   13/9/2005


Mức cầu trong nước và Kim ngạch xuất khẩu thúc đẩy Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt khoảng 7,5% trong 3 năm tới

   13/9/2005


Ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

   13/9/2005


Học bổng Phát triển Australia (ADS)

   13/9/2005


Hội nghị quốc gia về Phát triển Nông thôn Tổng hợp

   13/9/2005


Uỷ ban Châu Âu tiếp tục hỗ trợ cho các bản làng nghèo nhất tại khu vực Miền Núi phía Bắc

   13/9/2005


Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về chế biến nông sản

   26/8/2005


Nhật tuyên bố kết thúc đàm phán WTO với VN

   26/8/2005


80% cơ sở ngành nghề nông thôn đói vốn

   26/8/2005


Đoàn kiểm tra giữa kỳ Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

   26/8/2005


Hội thảo về tác động của hội nhập kinh tế tới sinh kế dựa vào ngô của người nghèo tại Việt Nam

   26/8/2005


Nhật Bản hỗ trợ phát triển năng lực hệ thống quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân

   26/8/2005


Bạc Liêu khởi công xây dựng thêm một nhà máy xử lý nước

   26/8/2005


Tổ chức CARE quốc tế cùng với Chính phủ New Zealand tiếp tục giúp Việt Nam ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   26/8/2005


Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   26/8/2005


Tăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   26/8/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   26/8/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   26/8/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   26/8/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   26/8/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   26/8/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn