TIN TỨC

Hoà nhập giới trong dự án “Hỗ trợ chương trình CCHC tại Bộ Nông nghiệp và PTNT”

   14/9/2005

Trong quá trình thực hiện tăng cường công bằng giới tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), dự án "Hỗ trợ chương trình Cải cách hành chính (CCHC) tại Bộ NN&PTNT" giai đoạn 2 - VIE02/016 đã rút ra được 3 bài học chính: 1. Cương vị lãnh đạo: Đây là một cuộc chiến khó khăn vì thiếu phụ nữ trong vị trí lãnh đạo, quản lý. Điều này dẫn tới các hoạt động công bằng giới chưa được quan tâm đầy đủ. 2. Sự cố thủ mang tính hệ thống: Nỗ lực nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động của dự án bị cản trở. Lý do là vì phụ nữ không đứng ở vị trí phù hợp cho việc lựa chọn. 3. Hành động đi đôi với lời nói: Chỉ có nhận thức về công bằng giới thôi chưa đủ. Nhận thức phải đi theo với hành động. Các chương trình về nhận thức giới mới chỉ được đề cập đến như là phần nổi của tảng băng trôi. Cần có một sự thay đổi có hệ thống. Các hoạt động trong thời gian tới Trong thời gian tới, dự án sẽ chú trọng đến hoà nhập giới với các mảng như sau: 1. Ở cấp trung ương, dự án sẽ phối hợp với Vụ tổ chức cán bộ của Bộ NN&PTNT nhằm phát triển phương thức quản lý nguồn lực có nhạy cảm giới. Quy trình tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và đề bạt nhằm khuyến khích sự tham gia của phụ nữ được soạn thảo có tính đến nhạy cảm giới. Đồng thời dự án sẽ tổ chức các hội thảo giới thiệu các khái niệm này cho các cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ. Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), các bản mô tả công việc sẽ được xem xét và hiệu quả của các bản mô tả này sẽ được đánh giá nhằm để tiến hành các hoạt động hoà nhập giới cần thiết. 2. Dự án sẽ tổ chức khảo sát để đánh giá tác động của các chính sách và luật quản lý ngành về đối tượng hưởng lợi để tạo nền cho việc đổi mới quá trình soạn thảo và phương pháp cũng như việc ban hành tài liệu pháp lý quản lý ngành. Khảo sát này sẽ tính đến ảnh hưởng của phụ nữ trong việc thực hiện các chính sách pháp lý trong ngành nông nghiệp. 3. Dự án sẽ hoàn thiện việc thiết lập hệ thống thông tin quản lý nhân sự (PMIS), bao gồm các tiêu chí về giới, các số liệu phân tích giới nhằm cập nhật thông tin hàng năm. 4. Dự án sẽ phối hợp với dự án Giới của ADB để đẩy mạnh hoạt động của tổ công tác giới. 5. Dự án sẽ hoàn thành đánh giá nhu cầu đào tạo của công chức trong đó 30% người trả lời là nữ, tương đương với 900 nữ. Kết quả của khảo sát này sẽ là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực 2010 (bao gồm kế hoạch tập huấn CCHC). 6. Đối với các hoạt động phát triển nguồn nhân lực, dự án sẽ tiếp tục nỗ lực khuyến khích 30% phụ nữ tham gia. 7. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ khoá đào tạo giới cho các lãnh đạo của Trung tâm khuyến nông quốc gia, Vụ tổ chức cán bộ, Ban VSTBPN, Cục bảo vệ thực vật và các trường cán bộ quản lý. 8. Ở cấp tỉnh, các mô hình phát triển nông thôn cần phải có 50% sự tham gia của phụ nữ. 9. Dự án sẽ thực hiện các khảo sát nhằm nghiên cứu các vấn đề và nhu cầu của các nhà cung cấp dịch vụ công trọng điểm và khuyến nghị các can thiệp nhằm tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ công cho nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo và nữ nông dân. Dự án sẽ có thể nhận được hỗ trợ từ dự án giới của ADB trong việc chuẩn bị các câu hỏi phân tách giới.

Dự án Vie/02/016
14/9/2005

« Quay lại trang trướcBảo tồn bền vững các giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Chu Yang Sin

   14/9/2005


Người nghèo sẽ có nước sạch

   14/9/2005


Thành lập Quỹ Tín thác Phòng chống và khắc phục hậu quả cúm gia cầm khu vực ASEAN+3

   14/9/2005


Tăng cường hợp tác với Mỹ và Canađa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

   14/9/2005


Hoa Kỳ viện trợ 5 triệu USD cho ngành nông nghiệp Việt Nam

   14/9/2005


Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về chế biến nông sản

   14/9/2005


Nhật tuyên bố kết thúc đàm phán WTO với VN

   14/9/2005


80% cơ sở ngành nghề nông thôn đói vốn

   14/9/2005


Đoàn kiểm tra giữa kỳ Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ phát triển năng lực hệ thống quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân

   14/9/2005


Bạc Liêu khởi công xây dựng thêm một nhà máy xử lý nước

   14/9/2005


Tổ chức CARE quốc tế cùng với Chính phủ New Zealand tiếp tục giúp Việt Nam ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   14/9/2005


Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   14/9/2005


Tăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   14/9/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   14/9/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   14/9/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   14/9/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   14/9/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   14/9/2005


Dự báo về ODA của các nước thuộc Ủy ban Viện trợ Phát triển

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên

   14/9/2005


Đoàn Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   14/9/2005


Lồng ghép các chính sách và chương trình năng lượng trong PTNT Việt Nam

   13/9/2005


Công cụ Theo dõi Tiến độ Quý được hài hoà

   13/9/2005


Nước nghèo bị thiệt trong buôn bán nông sản

   13/9/2005


G20 sẽ tập trung vào vấn đề trợ cấp nông nghiệp

   13/9/2005


Ngân hàng Thế giới kêu gọi các sáng kiến hành động vì môi trường

   13/9/2005


Hướng dẫn thực hiện Chương trình Nghị sự 21

   13/9/2005


Việt Nam xây dựng diễn đàn chia sẻ thông tin về vấn đề giao thông địa phương

   13/9/2005


Việt Nam: Câu chuyện thành công của Viện trợ và Phát triển

   13/9/2005


Diễn đàn điều phối cấp huyện

   13/9/2005


Việt Nam sẽ nâng chuẩn nghèo cao gấp đôi hiện nay

   13/9/2005


Australia và Hà Lan cùng hỗ trợ các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam

   13/9/2005


Australia tài trợ cho các dự án nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam

   13/9/2005


Ký kết dự án lớn nhất trong ngành lâm nghiệp Việt Nam

   13/9/2005


Hạn hán nghiêm trọng đang “tàn phá” các tỉnh miền Trung

   13/9/2005


Tân Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực Châu Á

   13/9/2005


Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài nhập khẩu

   13/9/2005


Ngăn chặn các cuộc xung đột giữa những người sử dụng nước - mấu chốt để bảo vệ bền vững nguồn nước sạch

   13/9/2005


Mức cầu trong nước và Kim ngạch xuất khẩu thúc đẩy Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt khoảng 7,5% trong 3 năm tới

   13/9/2005


Ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

   13/9/2005


Học bổng Phát triển Australia (ADS)

   13/9/2005


Hội nghị quốc gia về Phát triển Nông thôn Tổng hợp

   13/9/2005


Uỷ ban Châu Âu tiếp tục hỗ trợ cho các bản làng nghèo nhất tại khu vực Miền Núi phía Bắc

   13/9/2005


Dự báo về ODA của các nước thuộc Ủy ban Viện trợ Phát triển

   12/9/2005


Thông báo hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   12/9/2005


Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về chế biến nông sản

   26/8/2005


Nhật tuyên bố kết thúc đàm phán WTO với VN

   26/8/2005


80% cơ sở ngành nghề nông thôn đói vốn

   26/8/2005


Đoàn kiểm tra giữa kỳ Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

   26/8/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn