TIN TỨC

Hoạt động của Chính quyền địa phương là then chốt trong cung cấp dịch vụ tại khu vực Đông Á

   14/9/2005

Hà Nội, 20/6/2005 - Theo một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới với nhan đề “Phân quyền ở Đông Á - giải pháp giúp chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả” thì tương lai của các quốc gia Đông Á hơn bao giờ hết phụ thuộc vào năng lực và hoạt động của chính quyền cấp tỉnh và địa phương. Bản báo cáo tiếng Việt đã được phát và thảo luận tại một cuộc hội thảo cấp cao do Học viện Tài chính chủ trì về kinh nghiệm phân quyền của thế giới và khu vực đặc biệt chú trọng tới thảo luận về trường hợp của Việt Nam. Trong suốt 2 thập kỷ qua, chính phủ các quốc gia trong khu vực đã đảm nhận trách nhiệm tăng ngân sách chi tiêu công và đầu tư vào cung cấp những dịch vụ quan trọng và cơ sở hạ tầng. Phân cấp đã phát huy được những sáng kiến cũng như nguồn lực của địa phương với những phương thức cung cấp dịch vụ cho người dân mới. Bản báo cáo cho biết với tiềm năng lớn nhằm tiếp tục công cuộc cải tiến và đổi mới, việc phân quyền cần phải được thực hiện một cách đúng đắn. Bản báo cáo tập trung vào 6 quốc gia của WB này đánh giá sự khác nhau về phương pháp phân quyền của chính phủ Cam-pu-chia, Trung Quốc, In-đô-nê-xia, Phi-lip-pin, Thái Lan và Việt Nam. Các hệ thống được lựa chọn khá khác nhau nhưng cũng có một số đặc điểm chung được sử dụng trong báo cáo để so sánh. Trong một số trường hợp giống như In-đô-nê-xia, quá trình phân quyền diễn ra nhanh chóng và có thể coi là một “Bước tiến lớn”. Trong một số trường hợp khác như Việt Nam và Cam-pu-chia, quá trình phân quyền diễn ra chậm hơn. Mặc dù đã đạt những tiến bộ đáng khích lệ, song vẫn còn những tồn tại cơ bản. Trong khu vực, các chính quyền địa phương đều thiếu nguồn lực và quyền hạn để hoàn thành nhiệm vụ mới và họ hầu như chẳng có biện pháp khuyến khích nào nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Bản báo cáo gợi ý rằng trong khi các quốc gia phân quyền cần những chính sách và chiến lược phù hợp với môi trường cụ thể của từng nước, các nhà hoạch định chính sách có thể tập trung có hiệu quả vào 3 thách thức chính sau: • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của hệ thống liên chính phủ: các chính quyền địa phương hiện nay có khá nhiều trách nhiệm nhưng những yếu kém cơ bản trong hệ thống nối kết chính quyền trung ương với chính quyền địa phương đã cản trở khả năng hoàn thành những trách nhiệm này. Ví dụ, tại Phi-lip-pin và In-đô-nê-xia, việc chồng chéo và mâu thuẫn về vai trò của các cấp chính quyền khác nhau đã làm giảm bớt tinh thần trách nhiệm với kết quả thực hiện. Giải quyết được những vấn đề này, các nhà hoạch định chính sách có thể đảm bảo rằng vai trò và trách nhiệm được cân bằng cũng như làm rõ những nguyên tắc về chức năng và tài chính của chính quyền các cấp khác nhau. • Tăng cường cơ cấu tài chính và tài khóa của hệ thống liên chính phủ và chính quyền địa phương: Tiến bộ trong lĩnh vực này thể hiện rõ nhất ở việc chuyển giao tài chính từ chính quyền trung ương xuống chính quyền địa phương mà đã tạo nên phần lớn ngân sách của chính quyền địa phương. Tuy nhiên nguồn tài chính này không phải lúc nào cũng được phân bổ đồng đều và chính quyền địa phương hầu như chẳng có cách nào để làm tăng nguồn tiền và thậm chí có rất ít quyền kiểm soát đối với nguồn tiền mà họ tăng thêm. Để xử lý vấn đề này, các nhà hoạch định chính sách có thể làm một số việc bao gồm đảm bảo rằng chính quyền địa phương có các biện pháp khuyến khích tăng thu và kiểm soát chi tiêu. Điều đó có thể thúc đẩy chính quyền địa phương thu hết được 40% tổng doanh thu thu thuế tài sản mà hàng năm chưa thu hết được. • Xây dựng hệ thống chức năng và trách nhiệm giúp cho chính quyền địa phương vận hành tốt hơn: Cuối cùng chính quyền địa phương thường có hệ thống quản lý tài chính và chức năng chưa thực sự hoàn thiện. Hoạt động kiểm toán diễn ra hy hữu và việc kiểm soát của chính quyền trung ương về vấn đề nhân sự và ngân sách địa phương còn quá lớn và ít nỗ lực chuyển giao quyền lực. Các nhà hoạch định chính sách có thể làm việc để tăng cường tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương thông qua việc cải tiến giám sát và theo dõi cả từ phía người dân lên và từ trên xuống. Ngoài ra cần phải nâng cao năng lực và kiện toàn hệ thống.

WB
14/9/2005

« Quay lại trang trướcHoà nhập giới trong dự án “Hỗ trợ chương trình CCHC tại Bộ Nông nghiệp và PTNT”

   14/9/2005


Bảo tồn bền vững các giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Chu Yang Sin

   14/9/2005


Người nghèo sẽ có nước sạch

   14/9/2005


Thành lập Quỹ Tín thác Phòng chống và khắc phục hậu quả cúm gia cầm khu vực ASEAN+3

   14/9/2005


Tăng cường hợp tác với Mỹ và Canađa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

   14/9/2005


Hoa Kỳ viện trợ 5 triệu USD cho ngành nông nghiệp Việt Nam

   14/9/2005


Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về chế biến nông sản

   14/9/2005


Nhật tuyên bố kết thúc đàm phán WTO với VN

   14/9/2005


80% cơ sở ngành nghề nông thôn đói vốn

   14/9/2005


Đoàn kiểm tra giữa kỳ Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ phát triển năng lực hệ thống quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân

   14/9/2005


Bạc Liêu khởi công xây dựng thêm một nhà máy xử lý nước

   14/9/2005


Tổ chức CARE quốc tế cùng với Chính phủ New Zealand tiếp tục giúp Việt Nam ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   14/9/2005


Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   14/9/2005


Tăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   14/9/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   14/9/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   14/9/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   14/9/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   14/9/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   14/9/2005


Dự báo về ODA của các nước thuộc Ủy ban Viện trợ Phát triển

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên

   14/9/2005


Đoàn Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   14/9/2005


Lồng ghép các chính sách và chương trình năng lượng trong PTNT Việt Nam

   13/9/2005


Công cụ Theo dõi Tiến độ Quý được hài hoà

   13/9/2005


Nước nghèo bị thiệt trong buôn bán nông sản

   13/9/2005


G20 sẽ tập trung vào vấn đề trợ cấp nông nghiệp

   13/9/2005


Ngân hàng Thế giới kêu gọi các sáng kiến hành động vì môi trường

   13/9/2005


Hướng dẫn thực hiện Chương trình Nghị sự 21

   13/9/2005


Việt Nam xây dựng diễn đàn chia sẻ thông tin về vấn đề giao thông địa phương

   13/9/2005


Việt Nam: Câu chuyện thành công của Viện trợ và Phát triển

   13/9/2005


Diễn đàn điều phối cấp huyện

   13/9/2005


Việt Nam sẽ nâng chuẩn nghèo cao gấp đôi hiện nay

   13/9/2005


Australia và Hà Lan cùng hỗ trợ các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam

   13/9/2005


Australia tài trợ cho các dự án nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam

   13/9/2005


Ký kết dự án lớn nhất trong ngành lâm nghiệp Việt Nam

   13/9/2005


Hạn hán nghiêm trọng đang “tàn phá” các tỉnh miền Trung

   13/9/2005


Tân Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực Châu Á

   13/9/2005


Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài nhập khẩu

   13/9/2005


Ngăn chặn các cuộc xung đột giữa những người sử dụng nước - mấu chốt để bảo vệ bền vững nguồn nước sạch

   13/9/2005


Mức cầu trong nước và Kim ngạch xuất khẩu thúc đẩy Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt khoảng 7,5% trong 3 năm tới

   13/9/2005


Ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

   13/9/2005


Học bổng Phát triển Australia (ADS)

   13/9/2005


Hội nghị quốc gia về Phát triển Nông thôn Tổng hợp

   13/9/2005


Uỷ ban Châu Âu tiếp tục hỗ trợ cho các bản làng nghèo nhất tại khu vực Miền Núi phía Bắc

   13/9/2005


Dự báo về ODA của các nước thuộc Ủy ban Viện trợ Phát triển

   12/9/2005


Thông báo hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   12/9/2005


Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về chế biến nông sản

   26/8/2005


Nhật tuyên bố kết thúc đàm phán WTO với VN

   26/8/2005


80% cơ sở ngành nghề nông thôn đói vốn

   26/8/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn