TIN TỨC

Nghiên cứu mới giúp ta hiểu rõ hơn về cách làm tăng tác động của tăng trưởng kinh tế đối với việc giảm nghèo

   14/9/2005

Công trình nghiên cứu với nhan đề Tăng trưởng vì người nghèo trong thập niên 90: Bài học và nhìn nhận từ 14 quốc gia, đã đưa ra những bằng chứng nêu bật tầm quan trọng của việc thúc đẩy tăng trưởng mạnh và bền vững như một phần của bất kỳ một chiến lược tăng trưởng vì người nghèo nào. Nghiên cứu cũng chứng minh sự cần thiết phải thực hiện chính sách làm tăng khả năng tham gia và quá trình phát triển của hộ nghèo. Nghiên cứu là một phần trong chương trình nghiên cứu chung do Ngân hàng thế giới (WB), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), các Cơ quan Phát triển Đức (BMZ, GTZ, KfW Entwicklungsbank) và Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) tài trợ. Những dẫn chứng nêu trong báo cáo được rút ra từ các nghiên cứu tình huống tại 14 quốc gia. Các nghiên cứu này đã phân tích mô hình phân bổ tăng trưởng và cách tác động của chính sách và điều kiện cụ thể của từng quốc gia đối với tăng trưởng. Nghiên cứu bao gồm: Bangladesh, Bolivia, Brazil, Burkina Faso, El Salvador, Ghana, India, Indonesia, Romania, Senegal, Tunisia, Uganda, Việt Nam và Zambia. Nghiên cứu đặc biết chú ý đến vai trò của thu nhập của người lao động (từ lương và tự làm thêm). Nghiên cứu xác định một vài sự can thiệp chính sách quan trọng trong việc tăng nguồn thu từ nông nghiệp của các hộ gia đình nghèo trong những năm 90, bao gồm giảm bớt chi phí giao dịch tiếp cận thị trường bằng cách đầu tư vào đường xá, khuyến khích tổ chức các nhóm sản xuất và bao tiêu sản phẩm, tăng cường quyền sở hữu nhằm cải tiến việc tiếp cận đất đai của các chủ trang trại nhỏ, tăng cường các biện pháp khuyến khích đầu tư và hỗ trợ việc di cư. Nghiên cứu cũng khẳng định tầm quan trọng của việc cung cấp công nghệ cho các hộ sản xuất nhỏ tại những vùng khí hậu khô cằn và giúp các hộ sản xuất nhỏ cũng như những hộ nghèo giải quyết các vấn đề rủi ro về giá cả và khí hậu. Cuối cùng, nghiên cứu nhấn mạnh đến sự cần thiết phải xây dựng một khung khuyến khích có lợi cho tẩt cả mọi người tham gia sản xuất nông nghiệp và xem xét những tác động khác nhau của giá cả và các cuộc cải cách chính sách thương mại đối với các hộ gia đình nghèo. Cũng tương tự như vậy, công trình nghiên cứu còn nêu bật một số giải pháp chính sách lớn nhằm giúp các hộ nghèo phát huy các cơ hội việc làm phi nông nghiệp và tại đô thị, bao gồm cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường tiếp cận với giáo dục phổ thông trong khi chi phí đào tạo nghề ngày càng tăng cùng với sự tăng trưởng mạnh của lĩnh vực phi nông nghiệp trong những năm 90; tăng cường khả năng tiếp cận của các bé gái với giáo dục các cấp; xây dựng các quy chế thị trường lao động để tạo ra nhiều việc làm chính thức hơn cho tầng lớp công nhân nghèo, và cải thiện việc tiếp cận với cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông và điện, để kết nối tốt hơn nữa các khu vực nông thôn với những khu thị trấn, thị xã nhỏ và các trung tâm đô thị. Bởi điều kiện của mỗi quốc gia khác nhau, chiến lược tăng trưởng vì người nghèo phải mang đặc trưng của từng quốc gia. Nghiên cứu nêu rõ điều kiện của vài quốc gia để minh họa cách những điều kiện này có thể tác động lên khả năng của các hộ nghèo tham gia vào quá trình tăng trưởng. Ví dụ, mật độ dân số và mức độ đô thị hoá ảnh hưởng đến chi phí giao dịch và khả năng của các hộ nghèo tham gia vào quá trình tăng trưởng nông nghiệp và phi nông nghiệp. Mức độ tài sản ban đầu và sự bất bình đẳng về thu nhập không những ảnh hưởng đến tính nhạy cảm của đói nghèo đối với vấn đề tăng trưởng mà còn dẫn đến sự phân biệt về giới và dân tộc cũng như một số bất công khác cản trở việc tham gia vào quá trình tăng trưởng của một số nhóm hộ nghèo nhất định. Ngoài ra, tầm quan trọng của nông nghiệp trong nền kinh tế và lực lượng lao động sẽ ảnh hưởng đến tầm quan trọng của việc tăng nguồn thu từ nông nghiệp nếu tăng trưởng chuyển thành giảm nghèo nhanh chóng. Nghiên cứu sẽ được trình bày tại một hội nghị tổ chức tại London do DFID chủ trì thay mặt cho 4 nhà tài trợ. Hội nghị sẽ qui tụ các đại diện của các chính phủ tham gia, các cơ quan tài trợ song phương, đa phương và khu vực, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan thông tấn báo chí và nhiều tổ chức phát triển khác. Hội nghị được thiết kế nhằm tạo ra một diễn đàn để thảo luận các chiến lược và các khuyến nghị chính sách về tăng trưởng vì người nghèo và tăng cường sự gắn kết giữa các nhà tài trợ trong cách hiểu về mối quan hệ giữa tăng trưởng và giảm nghèo. Hội nghị bổ sung cho các cuộc hội thảo khu vực tại châu Á, châu Phi cùng với các sự kiện khác diễn ra tại một số quốc gia nghiên cứu.

WB
14/9/2005

« Quay lại trang trướcHoạt động của Chính quyền địa phương là then chốt trong cung cấp dịch vụ tại khu vực Đông Á

   14/9/2005


Hoà nhập giới trong dự án “Hỗ trợ chương trình CCHC tại Bộ Nông nghiệp và PTNT”

   14/9/2005


Bảo tồn bền vững các giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Chu Yang Sin

   14/9/2005


Người nghèo sẽ có nước sạch

   14/9/2005


Thành lập Quỹ Tín thác Phòng chống và khắc phục hậu quả cúm gia cầm khu vực ASEAN+3

   14/9/2005


Tăng cường hợp tác với Mỹ và Canađa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

   14/9/2005


Hoa Kỳ viện trợ 5 triệu USD cho ngành nông nghiệp Việt Nam

   14/9/2005


Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về chế biến nông sản

   14/9/2005


Nhật tuyên bố kết thúc đàm phán WTO với VN

   14/9/2005


80% cơ sở ngành nghề nông thôn đói vốn

   14/9/2005


Đoàn kiểm tra giữa kỳ Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ phát triển năng lực hệ thống quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân

   14/9/2005


Bạc Liêu khởi công xây dựng thêm một nhà máy xử lý nước

   14/9/2005


Tổ chức CARE quốc tế cùng với Chính phủ New Zealand tiếp tục giúp Việt Nam ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   14/9/2005


Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   14/9/2005


Tăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   14/9/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   14/9/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   14/9/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   14/9/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   14/9/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   14/9/2005


Dự báo về ODA của các nước thuộc Ủy ban Viện trợ Phát triển

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên

   14/9/2005


Đoàn Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   14/9/2005


Lồng ghép các chính sách và chương trình năng lượng trong PTNT Việt Nam

   13/9/2005


Công cụ Theo dõi Tiến độ Quý được hài hoà

   13/9/2005


Nước nghèo bị thiệt trong buôn bán nông sản

   13/9/2005


G20 sẽ tập trung vào vấn đề trợ cấp nông nghiệp

   13/9/2005


Ngân hàng Thế giới kêu gọi các sáng kiến hành động vì môi trường

   13/9/2005


Hướng dẫn thực hiện Chương trình Nghị sự 21

   13/9/2005


Việt Nam xây dựng diễn đàn chia sẻ thông tin về vấn đề giao thông địa phương

   13/9/2005


Việt Nam: Câu chuyện thành công của Viện trợ và Phát triển

   13/9/2005


Diễn đàn điều phối cấp huyện

   13/9/2005


Việt Nam sẽ nâng chuẩn nghèo cao gấp đôi hiện nay

   13/9/2005


Australia và Hà Lan cùng hỗ trợ các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam

   13/9/2005


Australia tài trợ cho các dự án nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam

   13/9/2005


Ký kết dự án lớn nhất trong ngành lâm nghiệp Việt Nam

   13/9/2005


Hạn hán nghiêm trọng đang “tàn phá” các tỉnh miền Trung

   13/9/2005


Tân Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực Châu Á

   13/9/2005


Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài nhập khẩu

   13/9/2005


Ngăn chặn các cuộc xung đột giữa những người sử dụng nước - mấu chốt để bảo vệ bền vững nguồn nước sạch

   13/9/2005


Mức cầu trong nước và Kim ngạch xuất khẩu thúc đẩy Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt khoảng 7,5% trong 3 năm tới

   13/9/2005


Ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

   13/9/2005


Học bổng Phát triển Australia (ADS)

   13/9/2005


Hội nghị quốc gia về Phát triển Nông thôn Tổng hợp

   13/9/2005


Uỷ ban Châu Âu tiếp tục hỗ trợ cho các bản làng nghèo nhất tại khu vực Miền Núi phía Bắc

   13/9/2005


Dự báo về ODA của các nước thuộc Ủy ban Viện trợ Phát triển

   12/9/2005


Thông báo hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   12/9/2005


Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về chế biến nông sản

   26/8/2005


Nhật tuyên bố kết thúc đàm phán WTO với VN

   26/8/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn