TIN TỨC

Cộng đồng quốc tế cùng hợp sức hỗ trợ cho Báo cáo quốc gia về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đầu tiên của Việt Nam

   16/9/2005

Hà Nội, 9 tháng 8 năm 2005 - Để chuẩn bị cho bài trình bày của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc năm 2005, cộng đồng các nhà tài trợ và các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội đã cùng với các quan chức chính phủ xem xét báo cáo quốc gia đầu tiên của Việt Nam về quá trình thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs). Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của chính phủ, chủ trì và soạn thảo bản báo cáo với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Với tiêu đề “Giành được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ”, bản báo cáo này đánh giá tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được đối với tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ với các mục đích như giảm nghèo, cải thiện giáo dục và y tế, bình đẳng giới và môi trường bền vững. Việc tham vấn này là một trong những bước cuối cùng trước khi trình bày bản báo cáo này trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh 2005 được tổ chức tại Trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở thành phố New York diễn ra từ ngày 14-16 tháng 9. Báo cáo quốc gia về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trình bày chi tiết các bước mà Việt Nam đã thực hiên trong các lĩnh vực như giảm nghèo, phổ cập giáo dục, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và tăng độ che phủ rừng. Nhưng báo cáo này cũng xác định các thách thức chủ yếu để đạt được các mục tiêu nói trên, như khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa nông thôn và thành thị, giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số đang gia tăng. Ví dụ, trong lĩnh vực giáo dục, mặc dù tỉ lệ học sinh đi học đã tăng, chất lượng giáo dục vẫn là một vấn đề đáng quan tâm. Với tỷ lệ 62% số ca lây nhiễm HIV mới ảnh hưởng tới dân số trẻ tuổi của Việt Nam trong độ tuổi từ 20-29 tuổi, HIV/AIDS có thể sẽ là những thách thức lớn đối với khả năng của Việt Nam nhằm duy trì tiến bộ đáng kể của mình. Bản Dự thảo báo cáo tiếp tục quá trình tham vấn với bốn hội thảo khu vực đã hoặc sẽ được tổ chức, tại đó các quan chức chính quyền địa phương và các tổ chức sẽ đóng góp vào cả bản dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm quốc gia (SEDP - 2006-2010) và Báo cáo Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ với:Vũ Ngọc Anh, Phòng Xoá đói giám nghèo và Phát triển xã hội, UNDP (84-4) 942-1495 máy lẻ.285 vu.ngoc.anh@undp.org

VP ISG
16/9/2005

« Quay lại trang trướcBáo cáo Phát triển con người năm 2005

   16/9/2005


Chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch dựa vào cộng đồng và phân quyền cho địa phương

   16/9/2005


Cập nhật ấn phẩm mới lên website Văn phòng ISG

   16/9/2005


Thông báo hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   16/9/2005


Các nước vùng Mêkông lập xa lộ thông tin

   15/9/2005


Người nghèo sẽ có nước sạch

   15/9/2005


Đà Nẵng khai trương Trung tâm Thông tin Ngân hàng Thế giới

   14/9/2005


Dự báo thị trường nông, lâm sản

   14/9/2005


Ngân hàng Thế giới thông qua khoản tín dụng 100 triệu USD cho Việt Nam hỗ trợ cải cách kinh tế và giảm nghèo

   14/9/2005


Tiến độ giải ngân vốn ODA đã nhanh hơn

   14/9/2005


Các nước vùng Mêkông lập xa lộ thông tin

   14/9/2005


WB tăng cường rót vốn cho VN

   14/9/2005


Nghiên cứu mới giúp ta hiểu rõ hơn về cách làm tăng tác động của tăng trưởng kinh tế đối với việc giảm nghèo

   14/9/2005


Hoạt động của Chính quyền địa phương là then chốt trong cung cấp dịch vụ tại khu vực Đông Á

   14/9/2005


Hoà nhập giới trong dự án “Hỗ trợ chương trình CCHC tại Bộ Nông nghiệp và PTNT”

   14/9/2005


Bảo tồn bền vững các giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Chu Yang Sin

   14/9/2005


Người nghèo sẽ có nước sạch

   14/9/2005


Thành lập Quỹ Tín thác Phòng chống và khắc phục hậu quả cúm gia cầm khu vực ASEAN+3

   14/9/2005


Tăng cường hợp tác với Mỹ và Canađa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

   14/9/2005


Hoa Kỳ viện trợ 5 triệu USD cho ngành nông nghiệp Việt Nam

   14/9/2005


Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về chế biến nông sản

   14/9/2005


Nhật tuyên bố kết thúc đàm phán WTO với VN

   14/9/2005


80% cơ sở ngành nghề nông thôn đói vốn

   14/9/2005


Đoàn kiểm tra giữa kỳ Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ phát triển năng lực hệ thống quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân

   14/9/2005


Bạc Liêu khởi công xây dựng thêm một nhà máy xử lý nước

   14/9/2005


Tổ chức CARE quốc tế cùng với Chính phủ New Zealand tiếp tục giúp Việt Nam ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   14/9/2005


Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   14/9/2005


Tăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   14/9/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   14/9/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   14/9/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   14/9/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   14/9/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   14/9/2005


Dự báo về ODA của các nước thuộc Ủy ban Viện trợ Phát triển

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên

   14/9/2005


Đoàn Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   14/9/2005


Lồng ghép các chính sách và chương trình năng lượng trong PTNT Việt Nam

   13/9/2005


Công cụ Theo dõi Tiến độ Quý được hài hoà

   13/9/2005


Nước nghèo bị thiệt trong buôn bán nông sản

   13/9/2005


G20 sẽ tập trung vào vấn đề trợ cấp nông nghiệp

   13/9/2005


Ngân hàng Thế giới kêu gọi các sáng kiến hành động vì môi trường

   13/9/2005


Hướng dẫn thực hiện Chương trình Nghị sự 21

   13/9/2005


Việt Nam xây dựng diễn đàn chia sẻ thông tin về vấn đề giao thông địa phương

   13/9/2005


Việt Nam: Câu chuyện thành công của Viện trợ và Phát triển

   13/9/2005


Diễn đàn điều phối cấp huyện

   13/9/2005


Việt Nam sẽ nâng chuẩn nghèo cao gấp đôi hiện nay

   13/9/2005


Australia và Hà Lan cùng hỗ trợ các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam

   13/9/2005


Australia tài trợ cho các dự án nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam

   13/9/2005


Ký kết dự án lớn nhất trong ngành lâm nghiệp Việt Nam

   13/9/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn