TIN TỨC

Hội nghị Ban Điều hành ISG lần thứ 11

   21/11/2005

Hà Nội, ngày 2/11/2005 - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hứa Đức Nhị (thay mặt Bộ trưởng Cao Đức Phát) và TS. Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch Ban Điều hành ISG, Vụ Trưởng Vụ HTQT đã chủ trì Hội nghị Ban Điều hành ISG lần thứ 11. Mục tiêu của Hội nghị lần này là:  Thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo đánh giá quá trình hoạt động ISG giai đoạn 2003-2005 và dự thảo Kế hoạch công tác giai đoạn 2006-2010;  Thống nhất các hoạt động tiếp theo sau Hội nghị Ban Điều hành lần thứ 11. Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe TS. Lê Văn Minh, Vụ trưởng Vụ HTQT – Giám đốc Văn phòng ISG báo cáo với BĐH kết quả hoạt động đến tháng 11 năm 2005 (chi tiết xem trong báo cáo đã gửi đến đại biểu tại Hội nghị) và TS. Eric Biltonen, Trưởng nhóm đánh giá, báo cáo với BĐH kết quả đánh giá và xây dựng kế hoạch cho ISG giai đoạn mới 2006-2010. (Báo cáo và kế hoạch chi tiết đã được gửi đến các cơ quan liên quan của Việt Nam và các nhà tài trợ cho ý kiến trước Hội nghị này). Kết quả thảo luận của Hội nghị có thể được tóm tắt với những điểm chính sau:  Các thành viên Ban điều hành ISG nhất trí gia hạn hoạt động của Quỹ Uỷ thác ISG đến năm 2010 để gắn kết với việc thực hiện kế hoạch mới của ISG trong giai đoạn 2006-2010;  Các thành viên Ban điều hành ISG phê duyệt về nguyên tắc Báo cáo đánh giá và Kế hoạch công tác ISG 2006-2010;  BĐH ISG đề nghị đoàn đánh giá ISG sớm hoàn thiện báo cáo đánh giá và kế hoạch 2006-2010. Các góp ý của hội nghị hôm nay sẽ được xem xét đưa vào các phiên bản cuối cùng của báo cáo và kế hoạch;  Bộ sẽ yêu cầu Vụ Kế hoạch tạo điều kiện hình thành vốn đối ứng của Chính phủ/Bộ NN và PTNT cho quá trình ISG trong giai đoạn mới;  BĐH ISG thống nhất Văn phòng ISG cần chuẩn bị và trình BĐH bản Kế hoạch công tác năm 2006 để xem xét và phê duyệt;  BĐH ISG cũng thống nhất với các bước hành động tiếp theo đã được trình bày tại hội nghị;  Các góp ý khác của hội nghị sẽ được lồng ghép vào biên bản hội nghị, cũng như các hoạt động của ISG trong năm 2006 và trong thời gian tới.

VP ISG
21/11/2005

« Quay lại trang trướcThương mại quốc tế trong nông nghiệp và Phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á

   14/10/2005


Quản lý tổng hợp nguồn nước và bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đăk Lăk - Hội thảo khởi động dự án

   14/10/2005


Việt Nam công bố báo cáo quốc gia đầu tiên về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

   14/10/2005


Thế giới cần có những thay đổi về chính sách viện trợ, thương mại và an ninh toàn cầu để đạt được các MDG

   14/10/2005


Cung cấp thông tin về các dự án ODA

   14/10/2005


Các dự án mới của ACIAR tại Việt Nam

   14/10/2005


Đan Mạch cung cấp thiết bị thú y thực hiện chiến dịch vắc-xin cúm gia cầm tại Việt Nam

   14/10/2005


Ký thoả thuận thực hiện dự án “Chương trình Quản lý và sử dụng rừng bền vững, thương mại và tiếp thị các lâm sản chính ở Việt Nam”

   14/10/2005


Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở Miền núi phía bắc Việt Nam

   14/10/2005


ADB tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực chiến lược nhằm giảm nghèo tại Việt Nam

   14/10/2005


Tiếp tục đẩy mạnh kinh tế HTX trong nông nghiệp

   14/10/2005


Hơn 60.000 tỷ đồng tạo đột phá giảm nghèo

   14/10/2005


Hợp tác giữa Trường Cán Bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT và Trường Công vụ Singapore

   14/10/2005


Hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   14/10/2005


Kết thúc đàm phán WTO với Thuỵ Sỹ

   16/9/2005


ADB hỗ trợ phát triển thị trường vốn Việt Nam

   16/9/2005


Oxfam bắt đầu tiến hành hoạt động cứu trợ hạn hán tại Ninh Thuận

   16/9/2005


CARE Quốc tế Khai trương Dự án Xây dựng cho Cộng đồng Khả năng Giảm nhẹ Thiên tai.

   16/9/2005


Cộng đồng quốc tế cùng hợp sức hỗ trợ cho Báo cáo quốc gia về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đầu tiên của Việt Nam

   16/9/2005


Báo cáo Phát triển con người năm 2005

   16/9/2005


Chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch dựa vào cộng đồng và phân quyền cho địa phương

   16/9/2005


Cập nhật ấn phẩm mới lên website Văn phòng ISG

   16/9/2005


Thông báo hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   16/9/2005


Các nước vùng Mêkông lập xa lộ thông tin

   15/9/2005


Người nghèo sẽ có nước sạch

   15/9/2005


Đà Nẵng khai trương Trung tâm Thông tin Ngân hàng Thế giới

   14/9/2005


Dự báo thị trường nông, lâm sản

   14/9/2005


Ngân hàng Thế giới thông qua khoản tín dụng 100 triệu USD cho Việt Nam hỗ trợ cải cách kinh tế và giảm nghèo

   14/9/2005


Tiến độ giải ngân vốn ODA đã nhanh hơn

   14/9/2005


Các nước vùng Mêkông lập xa lộ thông tin

   14/9/2005


WB tăng cường rót vốn cho VN

   14/9/2005


Nghiên cứu mới giúp ta hiểu rõ hơn về cách làm tăng tác động của tăng trưởng kinh tế đối với việc giảm nghèo

   14/9/2005


Hoạt động của Chính quyền địa phương là then chốt trong cung cấp dịch vụ tại khu vực Đông Á

   14/9/2005


Hoà nhập giới trong dự án “Hỗ trợ chương trình CCHC tại Bộ Nông nghiệp và PTNT”

   14/9/2005


Bảo tồn bền vững các giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Chu Yang Sin

   14/9/2005


Người nghèo sẽ có nước sạch

   14/9/2005


Thành lập Quỹ Tín thác Phòng chống và khắc phục hậu quả cúm gia cầm khu vực ASEAN+3

   14/9/2005


Tăng cường hợp tác với Mỹ và Canađa trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

   14/9/2005


Hoa Kỳ viện trợ 5 triệu USD cho ngành nông nghiệp Việt Nam

   14/9/2005


Trung Quốc muốn hợp tác với Việt Nam về chế biến nông sản

   14/9/2005


Nhật tuyên bố kết thúc đàm phán WTO với VN

   14/9/2005


80% cơ sở ngành nghề nông thôn đói vốn

   14/9/2005


Đoàn kiểm tra giữa kỳ Dự án Thuỷ lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2

   14/9/2005


Nhật Bản hỗ trợ phát triển năng lực hệ thống quản lý thủy lợi có sự tham gia của người dân

   14/9/2005


Bạc Liêu khởi công xây dựng thêm một nhà máy xử lý nước

   14/9/2005


Tổ chức CARE quốc tế cùng với Chính phủ New Zealand tiếp tục giúp Việt Nam ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   14/9/2005


Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   14/9/2005


Tăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   14/9/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   14/9/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   14/9/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn