TIN TỨC

ADB hõ trợ tăng cường quản lý công nghệ và khoa học nông nghiệp tại Việt Nam

   13/1/2006

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2005 – Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tiến hành ký thư tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật (TA) với trị giá 700.000 USD tài trợ trên cơ sở không hoàn lại nhằm tăng cường quản lý hệ thống khuyến nông và nghiên cứu nông nghiệp tại Việt Nam. Dự án hỗ trợ kỹ thuật được tài trợ không hoàn lại từ nguồn Quỹ Đặc biệt của Chính phủ Nhật Bản nhằm cải thiện hệ thống công nghệ và khoa học nông nghiệp (AST) quốc gia. Dự án hỗ trợ kỹ thuật này cũng sẽ hỗ trợ các nỗ lực Chính phủ về tăng cường đầu tư cho AST. Dự kiến, khoản hỗ trợ kỹ thuật sẽ hình thành khuôn khổ ưu tiên quốc gia cụ thể về phát triển AST, xây dựng quy chế hoạt động mới và cơ chế quản lý có cải tiến cho hội đồng khoa học công nghệ quốc gia cũng như hội đồng tư vấn khuyến nông tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp. Khoản hỗ trợ kỹ thuật cũng sẽ xây dựng các hướng dẫn hoạt động cho nghiên cứu nông nghiệp, khuyến nông và các chương trình đào tạo cũng như cho các hệ thống đánh giá, giám sát và báo cáo thích hợp cho các nội dung trên. Khoản hỗ trợ kỹ thuật sẽ xây dựng các thông tư và quy chế nhằm thực hiện kế hoạch Chính phủ về tái cơ cấu các viện nghiên cứu nông nghiệp. Từ tháng 12/2002, ADB đã triển khai thực hiện Chương trình Phát triển Ngành Nông nghiệp với mục tiêu nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và tính cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp. Chương trình này tập trung vào phát triển các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nông nghiệp vừa và nhỏ đồng bộ với chiến lược và kế hoạch dài hạn của Chính phủ Việt Nam phát triển một ngành nông nghiệp theo đính hướng thị trường. Theo chương trình này, Chính phủ Việt nam sẽ tiến hành cải cách và tái cơ cấu tổ chức hệ thống khuyến nông và nghiên cứu nông nghiệp sẵn sàng cho ngành nông nghiệp Việt nam hội nhập quốc tế qua việc tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới và thực hiện Khu vực mậu dịch tư do ASEAN. Trong chương trình vay cho Việt nam, ADB sẽ tài trợ một dự án AST trị giá 30 triệu USD nhằm nâng cấp và hiện đại hoá các nguồn lực vật chất và nhân lực trong AST. Cơ quan điều hành khoản hỗ trợ kỹ thuật là Bộ NN&PTNT. Khoản hỗ trợ kỹ thuật sẽ được thực hiện trong 18 tháng.

ADB
13/1/2006

« Quay lại trang trướcNhật Bản hỗ trợ 23 triệu USD xóa đói giảm nghèo

   13/1/2006


Chính phủ Đan Mạch tăng cường hỗ trợ ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   13/1/2006


Các thông điệp chính và biện pháp chủ yếu để phòng chống Dịch Cúm Gia Cầm có độc lực cao (HPAI)

   13/1/2006


Tổ chức y tế thế giới khai trương trang web cúm gia cầm tại Việt Nam

   13/1/2006


Khả năng đóng góp của RMIT trước dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   21/11/2005


Đánh giá lại các Khoản tín dụng hỗ trợ giảm nghèo: những điểm làm tốt, những điểm chưa tốt và triển vọng tại Việt Nam

   21/11/2005


Đông Á nhanh chóng phục hồi sau những biến động trong năm, đạt mức tăng trưởng 6%

   21/11/2005


Gắn các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ với Kế hoạch phát triển của địa phương

   21/11/2005


Lễ ký dự án hợp tác giữa Bộ Tài nguyên&Môi trường, DFID và UNDP nhằm tăng cường gắn kết các mục tiêu giảm nghèo và bảo vệ môi trường

   21/11/2005


UNDP và Việt Nam tiếp tục hợp tác xoá đói giảm nghèo

   21/11/2005


Cung cấp số liệu thống kê có chất lượng để giám sát việc thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội

   21/11/2005


Hà Lan cam kết đóng góp 1,2 triệu USD để hỗ trợ Chương trình Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm

   21/11/2005


Hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển nhằm ngăn chặn và kiểm soát Dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   21/11/2005


Hội thảo tác động kinh tế và tăng trưởng của việc gia nhập WTO

   21/11/2005


Hội nghị Ban Điều hành ISG lần thứ 11

   21/11/2005


Thương mại quốc tế trong nông nghiệp và Phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á

   14/10/2005


Quản lý tổng hợp nguồn nước và bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đăk Lăk - Hội thảo khởi động dự án

   14/10/2005


Việt Nam công bố báo cáo quốc gia đầu tiên về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

   14/10/2005


Thế giới cần có những thay đổi về chính sách viện trợ, thương mại và an ninh toàn cầu để đạt được các MDG

   14/10/2005


Cung cấp thông tin về các dự án ODA

   14/10/2005


Các dự án mới của ACIAR tại Việt Nam

   14/10/2005


Đan Mạch cung cấp thiết bị thú y thực hiện chiến dịch vắc-xin cúm gia cầm tại Việt Nam

   14/10/2005


Ký thoả thuận thực hiện dự án “Chương trình Quản lý và sử dụng rừng bền vững, thương mại và tiếp thị các lâm sản chính ở Việt Nam”

   14/10/2005


Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở Miền núi phía bắc Việt Nam

   14/10/2005


ADB tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực chiến lược nhằm giảm nghèo tại Việt Nam

   14/10/2005


Tiếp tục đẩy mạnh kinh tế HTX trong nông nghiệp

   14/10/2005


Hơn 60.000 tỷ đồng tạo đột phá giảm nghèo

   14/10/2005


Hợp tác giữa Trường Cán Bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT và Trường Công vụ Singapore

   14/10/2005


Hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   14/10/2005


Kết thúc đàm phán WTO với Thuỵ Sỹ

   16/9/2005


ADB hỗ trợ phát triển thị trường vốn Việt Nam

   16/9/2005


Oxfam bắt đầu tiến hành hoạt động cứu trợ hạn hán tại Ninh Thuận

   16/9/2005


CARE Quốc tế Khai trương Dự án Xây dựng cho Cộng đồng Khả năng Giảm nhẹ Thiên tai.

   16/9/2005


Cộng đồng quốc tế cùng hợp sức hỗ trợ cho Báo cáo quốc gia về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đầu tiên của Việt Nam

   16/9/2005


Báo cáo Phát triển con người năm 2005

   16/9/2005


Chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch dựa vào cộng đồng và phân quyền cho địa phương

   16/9/2005


Cập nhật ấn phẩm mới lên website Văn phòng ISG

   16/9/2005


Thông báo hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   16/9/2005


Các nước vùng Mêkông lập xa lộ thông tin

   15/9/2005


Người nghèo sẽ có nước sạch

   15/9/2005


Đà Nẵng khai trương Trung tâm Thông tin Ngân hàng Thế giới

   14/9/2005


Dự báo thị trường nông, lâm sản

   14/9/2005


Ngân hàng Thế giới thông qua khoản tín dụng 100 triệu USD cho Việt Nam hỗ trợ cải cách kinh tế và giảm nghèo

   14/9/2005


Tiến độ giải ngân vốn ODA đã nhanh hơn

   14/9/2005


Các nước vùng Mêkông lập xa lộ thông tin

   14/9/2005


WB tăng cường rót vốn cho VN

   14/9/2005


Nghiên cứu mới giúp ta hiểu rõ hơn về cách làm tăng tác động của tăng trưởng kinh tế đối với việc giảm nghèo

   14/9/2005


Hoạt động của Chính quyền địa phương là then chốt trong cung cấp dịch vụ tại khu vực Đông Á

   14/9/2005


Hoà nhập giới trong dự án “Hỗ trợ chương trình CCHC tại Bộ Nông nghiệp và PTNT”

   14/9/2005


Bảo tồn bền vững các giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Chu Yang Sin

   14/9/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn