TIN TỨC

Các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ mạnh mẽ những mục tiêu tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo của Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới

   13/1/2006

Hà Nội – ngày 7/12/2005 - Tại phiên bế mạc Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) năm 2005 do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đồng chủ toạ, các nhà tài trợ đã hoan nghênh Việt Nam về các thành tựu về tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và giảm nghèo đầy ấn tượng. Các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hoàn thành những cải cách cơ bản trong ngành tài chính ngân hàng và khu vực doanh nghiệp nhà nước để Việt nam có thể phát huy tối đa tiềm năng và tiếp tục giảm nghèo nhanh chóng. Các đại biểu nhất trí rằng cần tiếp tục phát huy những nỗ lực áp dụng phương pháp tham vấn và tập trung vào kết quả của Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo (CPRGS) trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006-2010 (PTKTXH) và phản ánh đầy đủ những nguyên tắc của Tuyên bố Hà Nội về hiệu quả viện trợ và các chương trình của Chính phủ. Để hỗ trợ quyết tâm này, các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ Việt Nam 3,7 tỷ Đô-la Mỹ cho năm tới. Thực hiện những mục tiêu kinh tế và xã hội giai đoạn 2006-2010 Hội nghị CG bắt đầu với cuộc thảo luận về những tiến bộ gần đây của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2005 và chiến lược CPRGS. Các nhà tài trợ đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ về phương pháp tham vấn rộng rãi trong việc xây dựng kế hoạch 5 năm mới 2006-2010. Các đại biểu nhất trí rằng việc xây dựng kế hoạch PTKTXH mới phản ánh những cải cách cơ bản tiến tới hoạch định kế hoạch trung-dài hạn, gắn kết các Mục tiêu phát triển Việt Nam để đánh giá tiến độ đạt được về xóa đói giảm nghèo và xã hội. Các đại biểu ca ngợi những thành tựu kinh tế của Việt nam trong vài năm gần đây, và những thành tích quản lý vĩ mô thận trọng đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh thực hiện cải tổ để đảm bảo tiếp tục giảm nghèo nhanh chóng. Các nhà tài trợ hoan nghênh việc gần đây chính phủ phê duyệt lộ trình đầy tham vọng về cải cách ngành ngân hàng. Các nhà tài trợ khuyến khích việc thực hiện các biện pháp nhằm chuyển đổi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sang một ngân hàng trung ương hiện đại, chú trọng vào các chính sách tiền tệ và quản lý các tổ chức tài chính và tăng cường quyền lực cũng như quản lý doanh nghiệp đối với các ngân hàng thương mại của nhà nước bằng việc cổ phần hóa các ngân hàng này có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài. Diễn đàn doanh nghiệp Việt nam, một phần của hội nghị CG, cũng đã được tổ chức ngày 5 tháng 12, 2005 giữa đại diện của cộng đồng các doanh nghiệp và Chính phủ. Thay mặt cho diễn đàn doanh nghiệp Việt nam, ông Tony Forster đã cảm ơn Chính phủ về việc duy trì những đối thoại thẳng thắn và xây dựng, những đối thoại đã thực sự giúp cho việc cải thiện môi trường hoạt động của khối tư nhân. Năm nay, Diễn đàn doanh nghiệp Việt nam đã tập trung khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Các đại diện của kinh tế tư nhân cũng hoan nghênh việc chính phủ tạo cơ hội cho họ đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả các nhà đầu tư cũng như tích cực đơn giản hóa quá trình đầu tư. Các đại diện của khối kinh tế tư nhân cũng nhấn mạnh tầm quan trọng được tham gia góp ý vào dự thảo các quy định thực hiện dưới luật bởi vì điều này là cốt yếu để đảm bảo các mục tiêu của luật là phù hợp với thực tế. Các nhà tài trợ hoan nghênh các thành tựu xuất sắc của Chính phủ trong xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững như đã được nêu trong báo cáo thực hiện CPRGS hàng năm lần thứ ba. Dựa trên phương pháp đánh giá nghèo được công nhận trên thế giới và sử dụng nhóm hàng hóa tiêu dùng cập nhật , báo cáo cho thấy chỉ còn 22% dân số Việt Nam sống trong nghèo đói. Đây là bằng chứng cho thấy quá trình xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững không hề có dấu hiệu chậm lại. Các đại biểu nhận xét rằng các số liệu về nghèo đói mới cho thấy nghèo đói chủ yếu tập trung ở các vùng dân tộc thiểu số. Các đại biểu khuyến khích Chính phủ đặt ra những biện pháp mạnh thông qua kế hoạch PTKTXH để giải quyết các vấn đề về dân tộc thiểu số dựa trên những đánh giá rõ ràng về những gì có hiệu quả và những gì không hiệu quả trong thời gian trước. Các đại biểu cũng ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ trong đấu tranh phòng chống HIV/AIDS nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên trì vượt qua HIV/AIDS. Chính phủ báo cáo tiến trình đàm phán gia nhập WTO và thể hiện quyết tâm gia nhập WTO trong thời gian sớm nhất. Chính phủ cũng ghi nhận những thách thức trong việc thực hiện những cam kết của WTO. Chính phủ cũng nhận thấy vai trò của sự ủng hộ từ các nhà tài trợ để tận dụng triệt để các lợi ích từ việc trở thành thành viên WTO, đồng thời với việc giải quyết các ảnh hưởng xã hội phát sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Các nhà tài trợ bày tỏ việc sẵn sàng ủng hộ Chính phủ giải quyết những thách thức theo nội dung của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mới. Trong phần đặc biệt của cuộc họp, các nhà tài trợ ghi nhận sự lãnh đạo hiệu quả của Chính phủ trong việc phòng tránh và hạn chế sự lây lan của dịch cúm gia cầm và cam kết ủng hộ những nỗ lực tiếp theo. Tăng cường quản trị và điều hành và đấu tranh chống tham nhũng Chính phủ và các nhà tài trợ đồng ý rằng việc thực hiện thành công chiến lược phát triển của Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào việc xây dựng các hệ thống quản trị và điều hành hiện đại. Các đại biểu ghi nhận những chiến lược về xây dựng hệ thống luật pháp và cải cách tư pháp đã được thông qua gần đây, và thúc đẩy chính phủ bảo đảm lồng ghép những chiến lược này vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sắp tới. Các đại biểu thống nhất rằng cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy cải cách hành chính công. Các đại biểu cũng chúc mừng chính phủ Việt Nam gần đây đã thông qua luật chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương Đảng thực hiện nghiên cứu đánh giá tình hình tham nhũng với sự hỗ trợ của chính phủ Thụy Điển. Các nhà tài trợ khuyến nghị Chính phủ nên sử dụng nghiên cứu này trong việc thực hiện luật chống tham nhũng và bày tỏ cam kết mạnh mẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ trong lĩnh vực này. Tăng cường hiệu quả của ODA và giảm chi phí giao dịch Các nhà tài trợ khen ngợi Chính phủ về những tiến bộ đạt được trong cải thiện hiệu quả sử dụng viện trợ và thực hiện kế hoạch hành động về hài hòa hóa thủ tục. Các đại biểu hoan nghênh và nhất trí thông qua “Tuyên bố Hà Nội” để thực hiện Tuyên bố Pa-ri về Hiệu quả của viện trợ. Tuyên bố Hà Nội dựa trên các nguyên tắc căn bản về sở hữu chính phủ, gắn kết hỗ trợ của các nhà tài trợ, hài hòa hóa và đơn giản hóa các thủ tục, quản lý mang lại hiệu quả và cùng chịu trách nhiệm, và đặt ra một loạt các mục tiêu chung về hiệu quả viện trợ cần phải đạt được vào năm 2010. Tuyên bố Hà Nội được đánh giá là một điểm khởi đầu vững chắc để Việt Nam và các nhà tài trợ có thể thực hiện các cam kết toàn cầu và đạt được các mục tiêu thông qua tại Diễn đàn cấp cao Pa-ri. Các đại biểu cũng nhất trí rằng nghị định 17 mới sửa đổi về ODA và khung chiến lược ODA mới cần tạo điều kiện thuận lợi trong việc gắn kết sử dụng vốn ODA trong kế hoạch PTKTXH mới.

WB
13/1/2006

« Quay lại trang trướcViệt Nam gia nhập Cộng đồng hạt tiêu quốc tế

   13/1/2006


Xuất khẩu nông, lâm sản năm 2005 đạt 5 tỷ USD

   13/1/2006


Nhìn lại năm 2005: Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục khởi sắc

   13/1/2006


Đào tạo cơ bản về theo dõi dự án ODA cho cán bộ chủ chốt của CPO và Bộ Nn&PTNT

   13/1/2006


Hội Thảo tham vấn "Nghiên Cứu Chính sách khu bảo tồn ở Việt Nam"

   13/1/2006


Hướng tới tương lai: Các học giả và các nhà nghiên cứu trao đổi về triển vọng phát triển lâu dài của Việt Nam

   13/1/2006


Phát hành sách giới thiệu các lưu vực sông lớn ở Việt Nam

   13/1/2006


Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - Thông báo về Chương trình Tài trợ nhỏ 2006

   13/1/2006


ADB hõ trợ tăng cường quản lý công nghệ và khoa học nông nghiệp tại Việt Nam

   13/1/2006


Nhật Bản hỗ trợ 23 triệu USD xóa đói giảm nghèo

   13/1/2006


Chính phủ Đan Mạch tăng cường hỗ trợ ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   13/1/2006


Các thông điệp chính và biện pháp chủ yếu để phòng chống Dịch Cúm Gia Cầm có độc lực cao (HPAI)

   13/1/2006


Tổ chức y tế thế giới khai trương trang web cúm gia cầm tại Việt Nam

   13/1/2006


Khả năng đóng góp của RMIT trước dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   21/11/2005


Đánh giá lại các Khoản tín dụng hỗ trợ giảm nghèo: những điểm làm tốt, những điểm chưa tốt và triển vọng tại Việt Nam

   21/11/2005


Đông Á nhanh chóng phục hồi sau những biến động trong năm, đạt mức tăng trưởng 6%

   21/11/2005


Gắn các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ với Kế hoạch phát triển của địa phương

   21/11/2005


Lễ ký dự án hợp tác giữa Bộ Tài nguyên&Môi trường, DFID và UNDP nhằm tăng cường gắn kết các mục tiêu giảm nghèo và bảo vệ môi trường

   21/11/2005


UNDP và Việt Nam tiếp tục hợp tác xoá đói giảm nghèo

   21/11/2005


Cung cấp số liệu thống kê có chất lượng để giám sát việc thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội

   21/11/2005


Hà Lan cam kết đóng góp 1,2 triệu USD để hỗ trợ Chương trình Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm

   21/11/2005


Hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển nhằm ngăn chặn và kiểm soát Dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   21/11/2005


Hội thảo tác động kinh tế và tăng trưởng của việc gia nhập WTO

   21/11/2005


Hội nghị Ban Điều hành ISG lần thứ 11

   21/11/2005


Thương mại quốc tế trong nông nghiệp và Phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á

   14/10/2005


Quản lý tổng hợp nguồn nước và bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đăk Lăk - Hội thảo khởi động dự án

   14/10/2005


Việt Nam công bố báo cáo quốc gia đầu tiên về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

   14/10/2005


Thế giới cần có những thay đổi về chính sách viện trợ, thương mại và an ninh toàn cầu để đạt được các MDG

   14/10/2005


Cung cấp thông tin về các dự án ODA

   14/10/2005


Các dự án mới của ACIAR tại Việt Nam

   14/10/2005


Đan Mạch cung cấp thiết bị thú y thực hiện chiến dịch vắc-xin cúm gia cầm tại Việt Nam

   14/10/2005


Ký thoả thuận thực hiện dự án “Chương trình Quản lý và sử dụng rừng bền vững, thương mại và tiếp thị các lâm sản chính ở Việt Nam”

   14/10/2005


Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở Miền núi phía bắc Việt Nam

   14/10/2005


ADB tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực chiến lược nhằm giảm nghèo tại Việt Nam

   14/10/2005


Tiếp tục đẩy mạnh kinh tế HTX trong nông nghiệp

   14/10/2005


Hơn 60.000 tỷ đồng tạo đột phá giảm nghèo

   14/10/2005


Hợp tác giữa Trường Cán Bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT và Trường Công vụ Singapore

   14/10/2005


Hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   14/10/2005


Kết thúc đàm phán WTO với Thuỵ Sỹ

   16/9/2005


ADB hỗ trợ phát triển thị trường vốn Việt Nam

   16/9/2005


Oxfam bắt đầu tiến hành hoạt động cứu trợ hạn hán tại Ninh Thuận

   16/9/2005


CARE Quốc tế Khai trương Dự án Xây dựng cho Cộng đồng Khả năng Giảm nhẹ Thiên tai.

   16/9/2005


Cộng đồng quốc tế cùng hợp sức hỗ trợ cho Báo cáo quốc gia về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đầu tiên của Việt Nam

   16/9/2005


Báo cáo Phát triển con người năm 2005

   16/9/2005


Chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch dựa vào cộng đồng và phân quyền cho địa phương

   16/9/2005


Cập nhật ấn phẩm mới lên website Văn phòng ISG

   16/9/2005


Thông báo hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   16/9/2005


Các nước vùng Mêkông lập xa lộ thông tin

   15/9/2005


Người nghèo sẽ có nước sạch

   15/9/2005


Đà Nẵng khai trương Trung tâm Thông tin Ngân hàng Thế giới

   14/9/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn