TIN TỨC

HTKT “Quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng”

   15/2/2006

Ngày 29/12/2005 - tại công văn số 2136/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tiếp nhận khoản HTKT “Quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng”. Đây là khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 1,65 triệu USD của Quỹ Phát triển Xã hội Nhật Bản (JSDF) ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) để hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam” sử dụng vốn của WB. Mục tiêu của HTKT nhằm: (i) Tăng cường vai trò của cộng đồng địa phương trong quản lý các hệ thống thủy lợi thông qua việc nâng cao năng lực tiếp nhận có sự tham gia của người dân; (ii) Giảm tỷ lệ nghèo cho các vùng nông thôn thông qua việc cải thiện các dịch vụ tưới và nâng cao thu nhập cho người nông dân; (iii) Hỗ trợ sự tham gia của phụ nữ trong việc quản lý các công trình thủy lợi ở địa phương. Vốn đối ứng của dự án là 250 nghìn USD được cân đối từ nguồn vốn đối ứng của Dự án “Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam”. Dự án được thực hiện đến 31/12/2008. Dự án bao gồm 2 hợp phần: Hợp phần A: Xây dựng các tổ chức sử dụng nước (450 nghìn USD) và Hợp phần B: Hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho các tổ chức sử dụng nước (1,2 triệu USD). Các hoạt động chính của hợp phần A là thành lập các Tổ chức dùng nước do người nông dân quản lý (WUOs). Các Tổ chức dùng nước phụ trách khoảng 250ha chịu trách nhiệm điều tiết nước cho nông nghiệp và hỗ trợ các hoạt động nông nghiệp trong diện tích phục vụ của mình. Hợp phần B tiến hành các hoạt động cải tạo cơ sở kỹ thuật cho việc quản lý nước nông nghiệp ở cấp WUOs; hỗ trợ các đầu vào sản xuất nông nghiệp bao gồm cải tạo đất, giống, phân bón và dịch vụ khuyến nông đặc biệt; hỗ trợ các hoạt động sau thu hoạch như giao sản phẩm, lưu kho, vận chuyển và tiếp thị, và; hỗ trợ các chi phí hành chính cho WUOs như văn phòng, thiết bị. Sản phẩm đầu ra của dự án bao gồm: (i) đến năm 2007, khoảng 80 WUOs được thành lập và triển khai hoạt động tại các tỉnh trong vùng dự án “Hỗ trợ thủy lợi Việt Nam”; (ii) các Kế hoạch phát triển nông nghiệp (ADP) được xây dựng và khoảng 80 tiểu dự án được đề xuất với WUOs để triển khai làm thí điểm. Việc thực hiện dự án sẽ hỗ trợ thí điểm triển khai “Khung Chiến lược phát triển quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng ở Việt Nam”, phù hợp với chủ trương của Nhà nước nhằm huy động người dân tham gia đầu tư, quản lý, khai thác, duy tu và bảo dưỡng các công trình thủy lợi, phát huy hiệu quả của các công trình thủy lợi hiện có.

Bộ NN&PTNT
15/2/2006

« Quay lại trang trướcCộng đồng quốc tế cam kết viện trợ 1,9 tỉ USD nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm tại Bắc Kinh

   15/2/2006


Chính phủ và Liên Hợp Quốc phát động chiến dịch truyền thông phòng chống cúm gia cầm trước Tết trên phạm vi toàn quốc

   15/2/2006


Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp gỡ đầu năm và chúc tết các nhà tài trợ

   15/2/2006


Các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ mạnh mẽ những mục tiêu tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo của Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới

   13/1/2006


Việt Nam gia nhập Cộng đồng hạt tiêu quốc tế

   13/1/2006


Xuất khẩu nông, lâm sản năm 2005 đạt 5 tỷ USD

   13/1/2006


Nhìn lại năm 2005: Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục khởi sắc

   13/1/2006


Đào tạo cơ bản về theo dõi dự án ODA cho cán bộ chủ chốt của CPO và Bộ Nn&PTNT

   13/1/2006


Hội Thảo tham vấn "Nghiên Cứu Chính sách khu bảo tồn ở Việt Nam"

   13/1/2006


Hướng tới tương lai: Các học giả và các nhà nghiên cứu trao đổi về triển vọng phát triển lâu dài của Việt Nam

   13/1/2006


Phát hành sách giới thiệu các lưu vực sông lớn ở Việt Nam

   13/1/2006


Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - Thông báo về Chương trình Tài trợ nhỏ 2006

   13/1/2006


ADB hõ trợ tăng cường quản lý công nghệ và khoa học nông nghiệp tại Việt Nam

   13/1/2006


Nhật Bản hỗ trợ 23 triệu USD xóa đói giảm nghèo

   13/1/2006


Chính phủ Đan Mạch tăng cường hỗ trợ ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   13/1/2006


Các thông điệp chính và biện pháp chủ yếu để phòng chống Dịch Cúm Gia Cầm có độc lực cao (HPAI)

   13/1/2006


Tổ chức y tế thế giới khai trương trang web cúm gia cầm tại Việt Nam

   13/1/2006


Khả năng đóng góp của RMIT trước dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   21/11/2005


Đánh giá lại các Khoản tín dụng hỗ trợ giảm nghèo: những điểm làm tốt, những điểm chưa tốt và triển vọng tại Việt Nam

   21/11/2005


Đông Á nhanh chóng phục hồi sau những biến động trong năm, đạt mức tăng trưởng 6%

   21/11/2005


Gắn các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ với Kế hoạch phát triển của địa phương

   21/11/2005


Lễ ký dự án hợp tác giữa Bộ Tài nguyên&Môi trường, DFID và UNDP nhằm tăng cường gắn kết các mục tiêu giảm nghèo và bảo vệ môi trường

   21/11/2005


UNDP và Việt Nam tiếp tục hợp tác xoá đói giảm nghèo

   21/11/2005


Cung cấp số liệu thống kê có chất lượng để giám sát việc thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội

   21/11/2005


Hà Lan cam kết đóng góp 1,2 triệu USD để hỗ trợ Chương trình Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm

   21/11/2005


Hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển nhằm ngăn chặn và kiểm soát Dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   21/11/2005


Hội thảo tác động kinh tế và tăng trưởng của việc gia nhập WTO

   21/11/2005


Hội nghị Ban Điều hành ISG lần thứ 11

   21/11/2005


Thương mại quốc tế trong nông nghiệp và Phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á

   14/10/2005


Quản lý tổng hợp nguồn nước và bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đăk Lăk - Hội thảo khởi động dự án

   14/10/2005


Việt Nam công bố báo cáo quốc gia đầu tiên về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

   14/10/2005


Thế giới cần có những thay đổi về chính sách viện trợ, thương mại và an ninh toàn cầu để đạt được các MDG

   14/10/2005


Cung cấp thông tin về các dự án ODA

   14/10/2005


Các dự án mới của ACIAR tại Việt Nam

   14/10/2005


Đan Mạch cung cấp thiết bị thú y thực hiện chiến dịch vắc-xin cúm gia cầm tại Việt Nam

   14/10/2005


Ký thoả thuận thực hiện dự án “Chương trình Quản lý và sử dụng rừng bền vững, thương mại và tiếp thị các lâm sản chính ở Việt Nam”

   14/10/2005


Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở Miền núi phía bắc Việt Nam

   14/10/2005


ADB tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực chiến lược nhằm giảm nghèo tại Việt Nam

   14/10/2005


Tiếp tục đẩy mạnh kinh tế HTX trong nông nghiệp

   14/10/2005


Hơn 60.000 tỷ đồng tạo đột phá giảm nghèo

   14/10/2005


Hợp tác giữa Trường Cán Bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT và Trường Công vụ Singapore

   14/10/2005


Hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   14/10/2005


Kết thúc đàm phán WTO với Thuỵ Sỹ

   16/9/2005


ADB hỗ trợ phát triển thị trường vốn Việt Nam

   16/9/2005


Oxfam bắt đầu tiến hành hoạt động cứu trợ hạn hán tại Ninh Thuận

   16/9/2005


CARE Quốc tế Khai trương Dự án Xây dựng cho Cộng đồng Khả năng Giảm nhẹ Thiên tai.

   16/9/2005


Cộng đồng quốc tế cùng hợp sức hỗ trợ cho Báo cáo quốc gia về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đầu tiên của Việt Nam

   16/9/2005


Báo cáo Phát triển con người năm 2005

   16/9/2005


Chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch dựa vào cộng đồng và phân quyền cho địa phương

   16/9/2005


Cập nhật ấn phẩm mới lên website Văn phòng ISG

   16/9/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn