TIN TỨC

Hội thảo Chiến lược ngành gia cầm nhằm kiểm soát và xử lý triệt để dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   29/3/2006

Bối cảnh Tiếp theo những thành công lớn trong những nỗ lực kiểm soát dịch cúm gia cầm trong những tháng qua, cùng với niềm tin mà cộng đồng thế giới đã thể hiện tại Bắc Kinh về cam kết của Việt Nam đối với việc kiểm soát HPAI, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông phối hợp với Tổ chức Nông lương thế giới đã xác định rõ sự cần thiết phải nhanh chóng tiến hành việc lập kế hoạch chiến lược chi tiết cho ngành gia cầm. Trong năm 2005, Chính phủ phối hợp với các cơ quan của Liên Hợp quốc đã xây dựng kế hoạch cho giai đoạn hỗ trợ khẩn cấp kiểm soát dịch cúm gia cầm 6 tháng và kế hoạch này đang đi vào giai đoạn cuối với một kết quả rất đáng khích lệ: không phát hiện thêm ổ dịch mới nào trong suốt hai tháng qua và không phát hiện được trường hợp nhiễm H5N1 ở người nào suốt 3 tháng qua. Dự định là sau khi kết thúc giai đoạn này cần chuẩn bị và lập kế hoạch hỗ trợ xây dựng năng lực dài hạn (18 tháng). Tháng 01/2006, Chính phủ với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và các cơ quan Liên Hợp quốc đã xây dựng Kế hoạch Tổng hợp quốc gia về kiểm soát dịch cúm gia cầm trong đó xác định những nhân tố phản ứng trung hạn. Dự thảo đề cương chiến lược này đã được xây dựng và phân tích kỹ về những nhân tố này. Hội thảo Hà Nội, ngày 27-28/02 - Hội thảo đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm thu thập những nhận xét và khuyến nghị từ các chuyên gia tư vấn, các cán bộ chuyên môn của MARD, FAO và các cơ quan liên quan nhằm: 1. Rà soát lại tiến độ kiểm soát HPAI tại Việt Nam và tác động của nó đối với người sản xuất và tiêu dùng. 2. Xem xét các kết quả của việc chăn nuôi gia cầm, dịch tễ học và các công trình nghiên cứu kinh tế xã hội đã được thực hiện, rút ra những kết luận và xác định những khoảng cách về kiến thức. 3. Xem xét dự thảo chiến lược đã được xây dựng và những giả định được sử dụng làm cơ sở nghiên cứu. 4. Xác định những giải pháp hoàn thiện chiến lược, xem xét nhu cầu kiểm soát dịch bệnh, các tác động kinh tễ xã hội (đặc biệt đối với nông dân nghèo) và các mục tiêu tài hạn của ngành gia cầm. 5. Đưa ra các khuyến nghị hoàn thiện chiến lược và xác định các vấn đề kỹ thuật cần phải giải quyết trong những quá trình lập kế hoạch tiếp theo. Hội thảo được coi là một bước quan trọng trong việc xây dựng hợp phần gia cầm trong Kế hoạch Tổng hợp quốc gia.

VP ISG
29/3/2006

« Quay lại trang trướcNgành Nông nghiệp và PTNT chưa hấp dẫn các nhà đầu tư

   15/2/2006


Kinh nghiệm về công tác tiếp thị chè của Nhật Bản

   15/2/2006


Năm 2006, ADB hỗ trợ Việt Nam hơn 226 triệu USD

   15/2/2006


HTKT “Quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng”

   15/2/2006


Cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ 1,9 tỉ USD nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm tại Bắc Kinh

   15/2/2006


Chính phủ và Liên Hợp Quốc phát động chiến dịch truyền thông phòng chống cúm gia cầm trước Tết trên phạm vi toàn quốc

   15/2/2006


Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp gỡ đầu năm và chúc tết các nhà tài trợ

   15/2/2006


Các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ mạnh mẽ những mục tiêu tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo của Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới

   13/1/2006


Việt Nam gia nhập Cộng đồng hạt tiêu quốc tế

   13/1/2006


Xuất khẩu nông, lâm sản năm 2005 đạt 5 tỷ USD

   13/1/2006


Nhìn lại năm 2005: Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục khởi sắc

   13/1/2006


Đào tạo cơ bản về theo dõi dự án ODA cho cán bộ chủ chốt của CPO và Bộ Nn&PTNT

   13/1/2006


Hội Thảo tham vấn "Nghiên Cứu Chính sách khu bảo tồn ở Việt Nam"

   13/1/2006


Hướng tới tương lai: Các học giả và các nhà nghiên cứu trao đổi về triển vọng phát triển lâu dài của Việt Nam

   13/1/2006


Phát hành sách giới thiệu các lưu vực sông lớn ở Việt Nam

   13/1/2006


Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - Thông báo về Chương trình Tài trợ nhỏ 2006

   13/1/2006


ADB hõ trợ tăng cường quản lý công nghệ và khoa học nông nghiệp tại Việt Nam

   13/1/2006


Nhật Bản hỗ trợ 23 triệu USD xóa đói giảm nghèo

   13/1/2006


Chính phủ Đan Mạch tăng cường hỗ trợ ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   13/1/2006


Các thông điệp chính và biện pháp chủ yếu để phòng chống Dịch Cúm Gia Cầm có độc lực cao (HPAI)

   13/1/2006


Tổ chức y tế thế giới khai trương trang web cúm gia cầm tại Việt Nam

   13/1/2006


Khả năng đóng góp của RMIT trước dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   21/11/2005


Đánh giá lại các Khoản tín dụng hỗ trợ giảm nghèo: những điểm làm tốt, những điểm chưa tốt và triển vọng tại Việt Nam

   21/11/2005


Đông Á nhanh chóng phục hồi sau những biến động trong năm, đạt mức tăng trưởng 6%

   21/11/2005


Gắn các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ với Kế hoạch phát triển của địa phương

   21/11/2005


Lễ ký dự án hợp tác giữa Bộ Tài nguyên&Môi trường, DFID và UNDP nhằm tăng cường gắn kết các mục tiêu giảm nghèo và bảo vệ môi trường

   21/11/2005


UNDP và Việt Nam tiếp tục hợp tác xoá đói giảm nghèo

   21/11/2005


Cung cấp số liệu thống kê có chất lượng để giám sát việc thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội

   21/11/2005


Hà Lan cam kết đóng góp 1,2 triệu USD để hỗ trợ Chương trình Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm

   21/11/2005


Hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển nhằm ngăn chặn và kiểm soát Dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   21/11/2005


Hội thảo tác động kinh tế và tăng trưởng của việc gia nhập WTO

   21/11/2005


Hội nghị Ban Điều hành ISG lần thứ 11

   21/11/2005


Thương mại quốc tế trong nông nghiệp và Phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á

   14/10/2005


Quản lý tổng hợp nguồn nước và bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đăk Lăk - Hội thảo khởi động dự án

   14/10/2005


Việt Nam công bố báo cáo quốc gia đầu tiên về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

   14/10/2005


Thế giới cần có những thay đổi về chính sách viện trợ, thương mại và an ninh toàn cầu để đạt được các MDG

   14/10/2005


Cung cấp thông tin về các dự án ODA

   14/10/2005


Các dự án mới của ACIAR tại Việt Nam

   14/10/2005


Đan Mạch cung cấp thiết bị thú y thực hiện chiến dịch vắc-xin cúm gia cầm tại Việt Nam

   14/10/2005


Ký thoả thuận thực hiện dự án “Chương trình Quản lý và sử dụng rừng bền vững, thương mại và tiếp thị các lâm sản chính ở Việt Nam”

   14/10/2005


Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở Miền núi phía bắc Việt Nam

   14/10/2005


ADB tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực chiến lược nhằm giảm nghèo tại Việt Nam

   14/10/2005


Tiếp tục đẩy mạnh kinh tế HTX trong nông nghiệp

   14/10/2005


Hơn 60.000 tỷ đồng tạo đột phá giảm nghèo

   14/10/2005


Hợp tác giữa Trường Cán Bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT và Trường Công vụ Singapore

   14/10/2005


Hội nghị: “Đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   14/10/2005


Kết thúc đàm phán WTO với Thuỵ Sỹ

   16/9/2005


ADB hỗ trợ phát triển thị trường vốn Việt Nam

   16/9/2005


Oxfam bắt đầu tiến hành hoạt động cứu trợ hạn hán tại Ninh Thuận

   16/9/2005


CARE Quốc tế Khai trương Dự án Xây dựng cho Cộng đồng Khả năng Giảm nhẹ Thiên tai.

   16/9/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn