TIN TỨC

Khởi động thực hiện Cam kết Hà Nội

   18/5/2006

Trong khuôn khổ họat động Chương trình Nâng cao năng lực toàn diện Quản lý ODA (CCBP), Vụ Kinh tế Đối ngoại Bộ KH&ĐT đã chủ trì tiến hành Hội thảo Phổ biến cam kết Hà Nội về nâng cao hiệu quả viện trợ và Giới thiệu các mô hình viện trợ mới trong các ngày 20, 21/3 tại Tp. Hải Phòng và ngày 23, 24/3 tại Tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành trung ương, UBND và đại diện các tỉnh và thành phố trong cả nước và đại diện 1 số nhà tài trợ quốc tế. Tại Hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu về: i) Tổng quan chung về tình hình hợp tác phát triển trên bình diện quốc tế và Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ; ii) Giới thiệu Cam kết Hà Nội về nâng cao hiệu quả viên trợ đã được Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ thông qua với 5 nội dung chủ yếu: Tinh thần làm chủ, Tuân thủ hệ thống quốc gia, Hài hòa quy trình và thủ tục, Quản lý dựa vào kết quả và Chia sẻ trách nhịêm chung. Những nguyên tắc này được cụ thể hóa theo 14 chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2010. Cũng tại Hội thảo, đại diện nhóm Hỗ trợ Quốc tế Bộ NN&PTNT (ISG), Bộ TN&MT (ISGE) đã có phần tham luận trình bày về các nỗ lực nhằm xây dựng kế hoạch 5 năm cho ngành có tham khảo ý kiến của các nhà tài trợ và các dự định sắp tới nhằm đẩy mạnh cụ thể hóa Cam kết Hà Nội trong ngành. Về các mô hình viện trợ mới, các chuyên gia và đại diện cơ quan tài trợ quốc tế đã phân tích nhu cầu xây dựng Các mô hình vịên trợ mới nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả viện trợ trong giai đọan sắp tới, trong đó nhấn mạnh cần có bước chuyển cơ bản trong nhận thức, cách tiếp cận và thay đổi hành vi của cả bên nhận viện trợ và bên cung cấp viện trợ. Kinh nghịêm quốc tế và thực tế áp dụng tại Việt Nam với 1 số thực hành qua trình bày của chuyên gia quốc tế cùng minh họa bổ sung về Kinh nghịêm áp dụng mô hình viên trợ mới của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Lào Cai đã giúp các đại biểu thấy được vai trò và ý nghĩa thiết thực của mô hình viện trợ mới. Các đại biểu đã đánh giá cao các nội dung chuẩn bị và trình bày tại Hội thảo đã giúp cải thiện việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển của bộ, ngành, địa phương trong giai đọan sắp tới, nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục phổ biến tinh thần Cam kết Hà Nội để đạt được đồng thuận về nhận thức và kế hoạch hành động, nhu cầu tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng các chỉ tiêu của Cam kết Hà Nội và đặc biệt là sự cần thiết chuẩn bị và ban hành các văn bản pháp qui hướng dẫn thực hiện Cam kết Hà Nội từ phía các cơ quan quản lý và điều phối ODA của Chính phủ. Để biết thêm thông tin xin liên hệ: Ông Lê Đức Chung, chuyên gia truyền thông và đào tạo chương trình CCBP tại địa chỉ: ccbp-pmu@hnn.vnn.vn hoặc chungld4consult@gmail.com

CCBP
18/5/2006

« Quay lại trang trướcDự án Tăng cường Năng lực Kiểm dịch ruồi đục quả trên hoa quả tươi

   18/5/2006


Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho 3 dự án nông thôn

   18/5/2006


Đánh giá chung: Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác và Quỹ uỷ thác Ngành Lâm nghiệp

   18/5/2006


Khen thưởng về những nỗ lực hỗ trợ điều phối chương trình tài trợ phòng chống dịch cúm gia cầm

   18/5/2006


Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ NN&PTNT ban hành

   29/3/2006


Doanh nghiệp Bỉ muốn đầu tư vào nông nghiệp VN

   29/3/2006


Liên hợp quốc đưa vào hoạt động Quỹ Cứu trợ thảm hoạ

   29/3/2006


Phát triển kinh tế vùng hỗ trợ của Chính phủ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

   29/3/2006


Lễ khánh thành "Dự án nâng cấp cầu địa phương miền trung giai đoạn 2"

   29/3/2006


Dự án xây dựng hệ thống tưới tiêu xã Yên Hải, Bắc Ninh

   29/3/2006


Ngân hàng Thế giới tài trợ hai dự án nhằm cải thiện cấp nước sạch cho vùng nông thôn và giảm thiểu tác động của thiên tai

   29/3/2006


Năm 2006, ADB hỗ trợ Việt Nam hơn 226 triệu USD

   29/3/2006


Việt Nam đầu tư 280 tỉ đồng nâng cấp hệ thống đê biển

   29/3/2006


Hội thảo Chiến lược ngành gia cầm nhằm kiểm soát và xử lý triệt để dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   29/3/2006


Ngành Nông nghiệp và PTNT chưa hấp dẫn các nhà đầu tư

   15/2/2006


Kinh nghiệm về công tác tiếp thị chè của Nhật Bản

   15/2/2006


Năm 2006, ADB hỗ trợ Việt Nam hơn 226 triệu USD

   15/2/2006


HTKT “Quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng”

   15/2/2006


Cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ 1,9 tỉ USD nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm tại Bắc Kinh

   15/2/2006


Chính phủ và Liên Hợp Quốc phát động chiến dịch truyền thông phòng chống cúm gia cầm trước Tết trên phạm vi toàn quốc

   15/2/2006


Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp gỡ đầu năm và chúc tết các nhà tài trợ

   15/2/2006


Các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ mạnh mẽ những mục tiêu tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo của Việt Nam trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới

   13/1/2006


Việt Nam gia nhập Cộng đồng hạt tiêu quốc tế

   13/1/2006


Xuất khẩu nông, lâm sản năm 2005 đạt 5 tỷ USD

   13/1/2006


Nhìn lại năm 2005: Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục khởi sắc

   13/1/2006


Đào tạo cơ bản về theo dõi dự án ODA cho cán bộ chủ chốt của CPO và Bộ Nn&PTNT

   13/1/2006


Hội Thảo tham vấn "Nghiên Cứu Chính sách khu bảo tồn ở Việt Nam"

   13/1/2006


Hướng tới tương lai: Các học giả và các nhà nghiên cứu trao đổi về triển vọng phát triển lâu dài của Việt Nam

   13/1/2006


Phát hành sách giới thiệu các lưu vực sông lớn ở Việt Nam

   13/1/2006


Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam - Thông báo về Chương trình Tài trợ nhỏ 2006

   13/1/2006


ADB hõ trợ tăng cường quản lý công nghệ và khoa học nông nghiệp tại Việt Nam

   13/1/2006


Nhật Bản hỗ trợ 23 triệu USD xóa đói giảm nghèo

   13/1/2006


Chính phủ Đan Mạch tăng cường hỗ trợ ngăn chặn dịch cúm gia cầm

   13/1/2006


Các thông điệp chính và biện pháp chủ yếu để phòng chống Dịch Cúm Gia Cầm có độc lực cao (HPAI)

   13/1/2006


Tổ chức y tế thế giới khai trương trang web cúm gia cầm tại Việt Nam

   13/1/2006


Khả năng đóng góp của RMIT trước dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   21/11/2005


Đánh giá lại các Khoản tín dụng hỗ trợ giảm nghèo: những điểm làm tốt, những điểm chưa tốt và triển vọng tại Việt Nam

   21/11/2005


Đông Á nhanh chóng phục hồi sau những biến động trong năm, đạt mức tăng trưởng 6%

   21/11/2005


Gắn các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ với Kế hoạch phát triển của địa phương

   21/11/2005


Lễ ký dự án hợp tác giữa Bộ Tài nguyên&Môi trường, DFID và UNDP nhằm tăng cường gắn kết các mục tiêu giảm nghèo và bảo vệ môi trường

   21/11/2005


UNDP và Việt Nam tiếp tục hợp tác xoá đói giảm nghèo

   21/11/2005


Cung cấp số liệu thống kê có chất lượng để giám sát việc thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội

   21/11/2005


Hà Lan cam kết đóng góp 1,2 triệu USD để hỗ trợ Chương trình Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm

   21/11/2005


Hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển nhằm ngăn chặn và kiểm soát Dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   21/11/2005


Hội thảo tác động kinh tế và tăng trưởng của việc gia nhập WTO

   21/11/2005


Hội nghị Ban Điều hành ISG lần thứ 11

   21/11/2005


Thương mại quốc tế trong nông nghiệp và Phát triển bền vững trong khu vực Đông Nam Á

   14/10/2005


Quản lý tổng hợp nguồn nước và bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đăk Lăk - Hội thảo khởi động dự án

   14/10/2005


Việt Nam công bố báo cáo quốc gia đầu tiên về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

   14/10/2005


Thế giới cần có những thay đổi về chính sách viện trợ, thương mại và an ninh toàn cầu để đạt được các MDG

   14/10/2005


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn