TIN TỨC

Chuyên mục Theo dõi và đánh giá Cập nhật thông tin theo dõi và đánh giá (TD&ĐG)

   15/6/2006

Tính đến tháng 5/2006 mô hình tổ chức và thực hành theo dõi do VAMESP II hỗ trợ xây dựng đã triển khai tại 12 cơ quan tham gia. Các Ban QLDA tham gia thi điểm nói trên đã thường xuyên thực hiện báo cáo Quý bằng mẫu báo cáo hài hoà với Nhóm 5 ngân hàng phát triển (WB, ADB, JBIC, KfW, AFD) (HMT). Với sự hỗ trợ của VAMESP II, 5 cơ quan đã hoàn thành đánh giá thí điểm (kết quả được trình bày vào thảo luận tại các Hội thảo và xuất bản trên trang web TD-ĐG: www.mpi.gov.vn/tddg Nhóm nòng cốt gồm đại diện các cơ quan Chính phủ và Nhóm 5 ngân hàng đã xây dựng mẫu biểu báo cáo tiến độ quý tuân thủ hệ thống quốc gia. Trên cơ sở mẫu biểu báo cáo này tiến hành đào tạo sử dụng thí điểm tại 8 dự án thuộc Bộ Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, NN-PTNT, Điện lực Việt Nam và Thành phố Hà Nội. Kết quả thử nghiệm được trình bày tại hội thảo tại Bộ KH-ĐT, 4/5/2006. Hai Nhóm nòng cốt khác gồm đại diện các cơ quan Chính phủ Việt Nam đang xúc tiến hoàn thiện và thể chế hóa Sổ tay TD-ĐG và Chiến lược TD-ĐG. Công việc này được thực hiện trên cơ sở kết quả khảo sát và góp ý của các cơ quan tham gia Dự án do tư vấn quốc tế về TD-ĐG và IT tiến hành vào tháng 3-4/2006. VAMESP II đã hoàn thành việc đánh giá năng lực theo dõi và đánh giá tại các cơ quan tham gia Dự án. Kết quả cho thấy năng lực theo dõi có 73% số bài kiểm tra đạt yêu cầu, về năng lực đánh giá con số này là 83%. Trong Quý I/2006 Đoàn đánh giá giữa kỳ Dự án VAMESP II đã làm việc với Bộ KH-ĐT, văn phòng Dự án tại Hà Nội và đi tìm hiếu thực tế tại các cơ quan tham gia Dự án. Đoàn đã đánh giá cao các nỗ lực kết quả đạt được, và đã có những đề xuất tích cực với AusAID và Chính phủ Việt Nam.. Chương trình đào tạo TD-ĐG thường xuyên hàng quý đã bắt đầu triển khai từ quý I/2006. Màng lưới cán bộ nòng cốt về TD-ĐG được củng cố và mở rộng tạo tiền đề xây dựng Câu lạc bộ TD-ĐG trong tương lai. VAMESP II đã ttỏ chức chuyến nghiên cứu khảo sát kinh nghiệm đánh giá của Nhật Bản từ 24-28/4/2006 cho các cơ quan Chính phủ. Báo cáo kết quả chuyến nghiên cứu khảo sát này đã trình bày tại cuộc họp Ban QLDA ngày 17/5/2006 Kế hoạch công tác năm 2006/2007 của VAMESP II đang trong giai đoạn hoàn thiện trình AusAID và Chính phủ Việt Nam phê duyệt trong tháng 5/2006 Kế hoạch hoạt động Quý III/2006 của VAMESP II Tháng 6/2006 · Triển đánh giá thí điểm ở Bộ Y tế, Nghệ An và Cần Thơ. · Hoàn thành đánh giá đầu kỳ thí điểm ở Quảng Ngãi. · Triển khai đánh giá giữa kỳ thí điểm ở Nghệ An và Cần Thơ · Các nhóm nòng cốt xem xét, bổ sung, hoàn thiện Cẩm nang và Kế hoạch Chiến lược TD&ĐG. · Thực hiện đào tạo TD-ĐG cơ bản tại thành phố Hồ Chí Minh, 26-28/6 · Hỗ trợ màng lưới cán bộ nòng cốt của các cơ quan tham gia Dự án · Hoàn thành Bộ mẫu biểu và Công cụ Theo dõi tuân thủ hệ thống quốc gia (AMT) · Hoàn thành Sổ tay hướng dẫn về sử dụng AMT · Xây dựng và kiểm định phiên bản đầu tiên của Công cụ Theo dõi Danh mục Ban QLDA (PMT) với công ty tư vấn CNTT · Duy trì và cập nhật trang Web TD&ĐG quốc gia Tháng 7/2006 · Tiếp tục hỗ trợ 50 Ban QLDA hoàn thành báo cáo tiến độ Quí II/2006. · Nhóm nòng cốt hoàn thành phiên bản cuối cùng của cuốn Cẩm nang Theo dõi & Đánh giá (tiếng Anh) và để trình AusAID. · Hoàn thành đánh giá thí điểm ở Bộ Y tế và Quảng Ngãi · Tiếp tục đánh giá thí điểm ở Nghệ An và Cần Thơ. · Triển khai đánh giá thí điểm ở Bộ Tài chính · Tiếp tục hỗ trợ Tổng cục Thống kê và Bộ KH-ĐT xây dựng các chỉ số theo dõi kết quả cấp quốc gia và ngành gắn kết với Kế hoạch phát triển KT-XH · Thực hiện đào tạo TD-ĐG cơ bản ở Hà Nội, 18-20/7 · Hỗ trợ màng lưới cán bộ nòng cốt của các cơ quan tham gia dự án · Đề xuất thiết lập Câu lạc bộ Theo dõi & Đánh giá · Phổ biến và Cài đặt AMT tại các Ban QLDA và cơ quan chủ quản tham gia VAMESP II · Xây dựng phiên bản PMT có thêm hệ thống trợ giúp · Xây dựng Khái niệm và yêu cầu cho Công cụ Theo dõi Quốc gia(NMT) · Duy trì và cập nhật trang Web TD&ĐG quốc gia Tháng 8/2005 · Hội thảo về kết quả đánh giá thí điểm ở Bộ Y tế, Nghệ An và Cần Thơ · Tiếp tục đánh giá thí điểm ở Bộ Tài chính · Hỗ trợ màng lưới cán bộ nòng cốt của các cơ quan tham gia · Thiết lập Câu lạc bộ Theo dõi & Đánh giá · Xây dựng và thử nghiệm Công cụ hỗ trợ cho AMT · Đào tạo và cài đặt PMT tại tất cả các cơ quan chủ quản tham gia dự án · Xây dựng Điều khoản tham chiếu (TOR) cho NMT · Thiết kế và Xây dựng NMT · Thiết kế mô hình hỗ trợ CNTT cho Hệ thống thông tin quản lý · Duy trì và cập nhật trang Web TD&ĐG quốc gia

Dự án VAMESP
15/6/2006

« Quay lại trang trướcTrên 5.000 DN nông nghiệp đang thua lỗ

   15/6/2006


Ký thoả thuận kết thúc đàm phán gia nhập WTO với Mỹ

   15/6/2006


Sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc

   15/6/2006


Chiến lược cơ sở hạ tầng của Việt Nam cần phù hợp với những thách thức mới

   15/6/2006


Cần cải thiện điều kiện và nâng cao hiệu quả hoạt động cho xã hội dân sự ở Việt Nam

   15/6/2006


Hội thảo về quản lý và thực hiện các dự án vốn ODA

   15/6/2006


Khai mạc Hội nghị Toàn quốc về Phát triển Bền vững: Hành động để phát triển mang tính hòa nhập, bền vững và công bằng hơn

   15/6/2006


Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Việt Nam ký kết Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình Quốc gia 5 năm

   15/6/2006


Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ sắp họp tại Nha Trang

   15/6/2006


Chính phủ và nhà tài trợ thiết lập quan hệ đối tác hỗ trợ kế hoạch trung hạn nhằm chống lại cúm gia cầm và cúm ở người

   15/6/2006


Hội thảo xác định các chủ đề ưu tiên phục vụ đối thoại chính sách giữa Bộ NN và PTNT và các nhà tài trợ

   15/6/2006


Danh mục các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành NN&PTNT ban hành trong tháng 4/2006

   19/5/2006


Dịch vụ công cho nông dân sẽ được cải thiện?

   19/5/2006


Kinh tế trang trại phát triển nhanh

   19/5/2006


Xóa đói giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững

   19/5/2006


Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định với những cải cách từ khu vực kinh tế tư nhân

   19/5/2006


Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam nhậm chức

   19/5/2006


Hội thảo quốc tế về quản lý và thực hiện dự án ODA

   19/5/2006


Hội thảo về Phương pháp tiếp cận ngành, theo chương trình

   19/5/2006


Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Tổ chức Nông lương nhận được khoản 7 triệu USD cho Dự án Quản lý chất thải gia cầm tại khu vực Đông Á

   19/5/2006


Hà Nội dành 2,13 triệu USD để cải tạo hệ thống đê vào năm 2006

   19/5/2006


Việt Nam đầu tư 677,2 triệu USD vào Hệ thống phòng chống bão lụt giai đoạn 2006-2010

   19/5/2006


Chuẩn bị thực hiện "Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” giai đoạn 2007-2010

   19/5/2006


Hội nghị Bộ trưởng về Dịch cúm gia cầm đã thông qua Kế hoạch Hành động

   19/5/2006


Cập nhật tình hình Cúm gia cầm

   18/5/2006


Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT

   18/5/2006


Châu Á 2015: Thúc đẩy tăng trưởng và xoá nghèo

   18/5/2006


Cuộc thi nghiên cứu về Phát triển Khối tư nhân hàng năm đầu tiên

   18/5/2006


Cập nhất mới nhất về khu vực Đông Á của Ngân hàng Thế giới

   18/5/2006


ADB sẽ tăng vốn hỗ trợ cho VN lên 300 triệu USD/năm

   18/5/2006


Hội nghị “Nghiên cứu phục vụ quản lý rừng tốt hơn” của Tropenbos International Vietnam (TBI-Vn)

   18/5/2006


Hội thảo của AusAID và DANIDA về Hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2

   18/5/2006


Khởi động thực hiện Cam kết Hà Nội

   18/5/2006


Dự án Tăng cường Năng lực Kiểm dịch ruồi đục quả trên hoa quả tươi

   18/5/2006


Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho 3 dự án nông thôn

   18/5/2006


Đánh giá chung: Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác và Quỹ uỷ thác Ngành Lâm nghiệp

   18/5/2006


Khen thưởng về những nỗ lực hỗ trợ điều phối chương trình tài trợ phòng chống dịch cúm gia cầm

   18/5/2006


Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ NN&PTNT ban hành

   29/3/2006


Doanh nghiệp Bỉ muốn đầu tư vào nông nghiệp VN

   29/3/2006


Liên hợp quốc đưa vào hoạt động Quỹ Cứu trợ thảm hoạ

   29/3/2006


Phát triển kinh tế vùng hỗ trợ của Chính phủ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

   29/3/2006


Lễ khánh thành "Dự án nâng cấp cầu địa phương miền trung giai đoạn 2"

   29/3/2006


Dự án xây dựng hệ thống tưới tiêu xã Yên Hải, Bắc Ninh

   29/3/2006


Ngân hàng Thế giới tài trợ hai dự án nhằm cải thiện cấp nước sạch cho vùng nông thôn và giảm thiểu tác động của thiên tai

   29/3/2006


Năm 2006, ADB hỗ trợ Việt Nam hơn 226 triệu USD

   29/3/2006


Việt Nam đầu tư 280 tỉ đồng nâng cấp hệ thống đê biển

   29/3/2006


Hội thảo Chiến lược ngành gia cầm nhằm kiểm soát và xử lý triệt để dịch cúm gia cầm tại Việt Nam

   29/3/2006


Ngành Nông nghiệp và PTNT chưa hấp dẫn các nhà đầu tư

   15/2/2006


Kinh nghiệm về công tác tiếp thị chè của Nhật Bản

   15/2/2006


Năm 2006, ADB hỗ trợ Việt Nam hơn 226 triệu USD

   15/2/2006


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn