TIN TỨC

Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản tín dụng 100 triệu đô-la cho Việt Nam để hỗ trợ cải cách kinh tế và giảm nghèo

   10/7/2006

WASHINGTON DC, 23/6/2006 – Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản tín dụng ưu đãi 100 triệu đô-la cho Việt Nam để hỗ trợ cố gắng giảm nghèo của Việt Nam. Khoản tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo thứ năm (gọi tắt là PRSC 5) này sẽ hỗ trợ trực tiếp vào ngân sách của Chính phủ trên cơ sở công nhận những tiến triển đạt được trong cái cách chính sách trong năm vừa qua, trong các lĩnh vực chính như sau: Chuyển đổi sang một nền kinh tế thị trường. Chương trình PRSC 5 tán thành các biện pháp thúc đẩy cạnh tranh trong và ngoài nước và cải thiện hiệu quả và phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế. Các hành động chính sách trong chương trình đã giúp cải thiện khuôn khổ pháp lý cho phát triển khu vực tư nhân, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình tài chính trong hoạt động của các công ty nhà nước và trong ngành ngân hàng. Khoản tín dụng này hỗ trợ cho việc bắt đầu những thay đổi cơ bản trong ngành tài chính, được thiết kế nhằm chuyển ngân hàng nhà nước Việt Nam thành một ngân hàng trung ương hiện đại, đẩy mạnh định hướng thương mại của các ngân hàng thương mại nhà nước, và phát triển các thị trường vốn. Phát triển đồng đều và bền vững. Khoản tín dụng mới PRSC5 cũng tán thành các biện pháp thúc đẩy phát triển nhân lực qua việc tăng cường chất lượng giáo dục (đặc biệt là ở những khu vực nghèo), thúc đẩy giáo dục hoà nhập cho trẻ em khuyết tật, tăng cường khả năng tiếp cập các dịch vụ y tế của người nghèo, và giúp đảm bảo quyền sở hữu tài sản qua việc thực hiện Luật Đất đai mới. Khoản tín dụng này cũng cũng ủng hộ việc khuyến khích những biện pháp chính sách quan trọng nhằm quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững hơn, trong đó bao gồm việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. Xây dựng quản trị nhà nước hiện đại. Khoản tín dụng được đề xuất hỗ trợ những hành động thực hiện chương trình cải cách quản lý tài chính công của chính phủ. Phân bổ nguồn lực công hiệu quả hơn đang đạt được thông qua việc lồng ghép tốt hơn giữa kế hoạch và ngân sách, và thông qua các Khuôn khổ Chi tiêu Trung Hạn. Những tiêu chí phân bổ ngân sách mới đã tăng cường sự gắn kết giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, và sẽ đưa nhiều nguồn tài chính hơn về các tỉnh nghèo. Quá trình hoạch định kế hoạch đã được tăng cường đáng kể thông qua sự tham vấn rộng rãi với các bên liên quan và sự tập trung cao hơn đến kết quả phát triển. Luật Chống Tham nhũng mới hướng đến tăng cường trách nhiệm giải trình trong quản lý hành chính và tài chính công. Khoản tín dụng này cũng ủng hộ những chương trình đầy tham vọng về chiến lược phát triển các hệ thống tư pháp và pháp lý. Nhiều nhà tài trợ song phương và đa phương mong muốn hỗ trợ cho chương trình PRSC ở Việt nam. Mười chín nhà tài trợ đã tham gia chuẩn bị khoản tín dụng này và tích cực tham gia vào các lĩnh vực chính sách là thế mạnh của họ. Tuy còn phải chờ xác nhận, các nhà tài trợ sau đây dự định đóng góp nguồn lực cho Chương trình PRSC 5 thông qua hình thức viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay song hành: Ngân hàng Phát triển Châu Á, Úc, Ca-na-da, Đan Mạch, Uỷ ban Châu Âu, Đức, Ai-len, Nhật, Hà Lan, Tây Ban Nha, và Vương quốc Anh. Tuy Thụy Sỹ không tham gia đồng tài trợ những đã cung cấp một khoản hỗ trợ tài chính phục vụ cho việc điều phối chương trình

WB
10/7/2006

« Quay lại trang trướcSa mạc hoá và các vùng đất khô cằn là chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay

   10/7/2006


Việt nam huớng ứng kỷ niệm năm quốc tế chống sa mạc hoá 2006

   10/7/2006


Đoàn Công nghệ nông nghiệp Israel ký thỏa thuận hợp tác với các trường đại học Việt Nam

   10/7/2006


Quỹ xúc tiến đầu tư mới

   10/7/2006


Liên kết tiểu nông và thị trường

   10/7/2006


Ngành nông nghiệp chuẩn bị cho WTO

   10/7/2006


Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) triển khai chiến lược trung hạn mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ giảm nghèo

   10/7/2006


Các chuyên gia nông nghiệp và tài chính của APEC nhóm họp tại Nha Trang

   10/7/2006


Các quan chức cấp cao thảo luận ưu tiên phòng chống Cúm gia cầm tại Trung Á

   10/7/2006


Hội nghị khu vực Trung Á về kiểm soát cúm gia cầm và phòng chống lây lan cúm gia cầm ở người

   10/7/2006


Ngày sáng tạo Việt Nam trao giải thưởng cho 55 sáng kiến cộng đồng nhằm hỗ trợ những trẻ em và thanh thiếu niên thiệt thòi

   10/7/2006


Danh mục văn bản QPPL liên quan đến ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành trong tháng 5-2006

   15/6/2006


Chuyên mục Theo dõi và đánh giá Cập nhật thông tin theo dõi và đánh giá (TD&ĐG)

   15/6/2006


Trên 5.000 DN nông nghiệp đang thua lỗ

   15/6/2006


Ký thoả thuận kết thúc đàm phán gia nhập WTO với Mỹ

   15/6/2006


Sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc

   15/6/2006


Chiến lược cơ sở hạ tầng của Việt Nam cần phù hợp với những thách thức mới

   15/6/2006


Cần cải thiện điều kiện và nâng cao hiệu quả hoạt động cho xã hội dân sự ở Việt Nam

   15/6/2006


Hội thảo về quản lý và thực hiện các dự án vốn ODA

   15/6/2006


Khai mạc Hội nghị Toàn quốc về Phát triển Bền vững: Hành động để phát triển mang tính hòa nhập, bền vững và công bằng hơn

   15/6/2006


Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Việt Nam ký kết Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình Quốc gia 5 năm

   15/6/2006


Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ sắp họp tại Nha Trang

   15/6/2006


Chính phủ và nhà tài trợ thiết lập quan hệ đối tác hỗ trợ kế hoạch trung hạn nhằm chống lại cúm gia cầm và cúm ở người

   15/6/2006


Hội thảo xác định các chủ đề ưu tiên phục vụ đối thoại chính sách giữa Bộ NN và PTNT và các nhà tài trợ

   15/6/2006


Danh mục các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành NN&PTNT ban hành trong tháng 4/2006

   19/5/2006


Dịch vụ công cho nông dân sẽ được cải thiện?

   19/5/2006


Kinh tế trang trại phát triển nhanh

   19/5/2006


Xóa đói giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững

   19/5/2006


Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định với những cải cách từ khu vực kinh tế tư nhân

   19/5/2006


Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam nhậm chức

   19/5/2006


Hội thảo quốc tế về quản lý và thực hiện dự án ODA

   19/5/2006


Hội thảo về Phương pháp tiếp cận ngành, theo chương trình

   19/5/2006


Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Tổ chức Nông lương nhận được khoản 7 triệu USD cho Dự án Quản lý chất thải gia cầm tại khu vực Đông Á

   19/5/2006


Hà Nội dành 2,13 triệu USD để cải tạo hệ thống đê vào năm 2006

   19/5/2006


Việt Nam đầu tư 677,2 triệu USD vào Hệ thống phòng chống bão lụt giai đoạn 2006-2010

   19/5/2006


Chuẩn bị thực hiện "Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” giai đoạn 2007-2010

   19/5/2006


Hội nghị Bộ trưởng về Dịch cúm gia cầm đã thông qua Kế hoạch Hành động

   19/5/2006


Cập nhật tình hình Cúm gia cầm

   18/5/2006


Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT

   18/5/2006


Châu Á 2015: Thúc đẩy tăng trưởng và xoá nghèo

   18/5/2006


Cuộc thi nghiên cứu về Phát triển Khối tư nhân hàng năm đầu tiên

   18/5/2006


Cập nhất mới nhất về khu vực Đông Á của Ngân hàng Thế giới

   18/5/2006


ADB sẽ tăng vốn hỗ trợ cho VN lên 300 triệu USD/năm

   18/5/2006


Hội nghị “Nghiên cứu phục vụ quản lý rừng tốt hơn” của Tropenbos International Vietnam (TBI-Vn)

   18/5/2006


Hội thảo của AusAID và DANIDA về Hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2

   18/5/2006


Khởi động thực hiện Cam kết Hà Nội

   18/5/2006


Dự án Tăng cường Năng lực Kiểm dịch ruồi đục quả trên hoa quả tươi

   18/5/2006


Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho 3 dự án nông thôn

   18/5/2006


Đánh giá chung: Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác và Quỹ uỷ thác Ngành Lâm nghiệp

   18/5/2006


Khen thưởng về những nỗ lực hỗ trợ điều phối chương trình tài trợ phòng chống dịch cúm gia cầm

   18/5/2006


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn