TIN TỨC

Đánh giá Giữa kỳ của Chính phủ và các nhà Tài trợ

   10/7/2006

Nha Trang, 10 tháng 6, 2006 – Đại diện của Chính phủ Việt nam, 22 quốc gia tài trợ, 13 tổ chức quốc tế, 4 NGOs quốc tế, và đại diện khu vực tư nhân đã có mặt tại Hội nghị giữa kỳ không chính thức nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) tại Nha Trang trong hai ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2006. Tại Hội nghị, các đại biểu đã kiểm điểm đánh giá thực trạng nền kinh tế Việt nam trong 5 tháng đầu năm 2006, thảo luận về việc thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hôi (SEDP) 5 năm 2006-2010, chuẩn bị cho giai đoạn sau gia nhập WTO, và thực trạng của việc thực hiện cải cách trong các ngành then chốt. Trong một phiên khác, các đại biểu đã thảo luận các cơ chế nhằm đẩy mạnh các nỗ lực chống tham nhũng, cải cách hành chính công, phát triển hành pháp và lập pháp. Hội nghị cũng đánh giá hiệu quả của Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA). Hội nghị giữa kỳ trước đây được tổ chức tại Huế năm 1998, Hải Phòng năm 1999, Đà Lạt năm 2000, Hội An năm 2001, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002, Sa Pa năm 2003, Vinh năm 2004, và Cần Thơ năm 2005. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm mở đầu Hội nghị họp bằng việc điểm lại những thách thức của Việt nam. “Hội nghị diễn ra rất đúng thời điểm. Với các nỗ lực to lớn, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là kết thúc các đàm phán song phương cho việc gia nhập WTO với tất cả các đối tác. Tại phiên họp đang diễn ra, Quốc hội sẽ bàn luận và phê duyệt Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm 2006-2010. Kế hoạch phản ánh sự hài hoà giữa các yếu tố cần thiết cho phát triển bền vững, nhấn mạnh đến các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo và thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ. Tuy nhiên, một kế hoạch chỉ tốt khi nó đem lại các kết quả tốt. Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ tiếp tục của các nhà tài trợ cho nỗ lực của chúng tôi nhằm giám sát các tiến bộ của Kế hoạch này, và tiếp tục cam kết tăng cường hiệu quả của hỗ trợ theo như Tuyên bố Hà nội. Trước mắt, chúng ta cần nghiêm túc thực hiện Luật Chống tham nhũng được Quốc hội thông qua gần đây, điều tra và xử lý các vụ tham nhũng kịp thời và minh bạch.” Phó Thủ tướng nói. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) đã báo cáo cập nhật về các phát triển kinh tế xã hội gần đây của Việt nam, ghi nhận sức mạnh của nền kinh tế mặc dù có những thách thức của hiểm họa thiên nhiên, như hạn hán, bão lụt và cúm gia cầm. Chính phủ cũng trình bày với các nhà tài trợ tổng quan về Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm, khung kết quả và các nỗ lực đang thực hiện nhằm kết nối tốt hơn Kế hoạch với ngân sách hàng năm. Các nhà tài trợ ca ngợi Chính phủ đã thực hiện tham vấn tại tất cả các cấp chính quyền và nhóm dân cư, cũng như ý định tiếp tục thực hiện phương pháp tham vấn này trong việc thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội về công khai hóa quá trình chuẩn bị Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội bao gồm việc tham vấn không chỉ trong nội bộ Chính phủ và các tổ chức quần chúng, song cũng tham vấn cả ở cấp cơ sở và với các nhà tài trợ. Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng năng lực ở cấp tỉnh và các bộ ngành chủ quản trong việc thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội. Các nhà tài trợ cũng ghi nhận việc chuẩn bị của Bộ NN&PTNT, Giáo dục, Y tế và Giao thông trong việc thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội mới, và kiến nghị quy trình tương tự sẽ được thiện hiện tại các Bộ/ngành khác. Xem chi tiết tại địa chỉ: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/VIETNAMEXTN/0,,menuPK:387585~pagePK:64032538~piPK:141113~theSitePK:387565,00.html

WB
10/7/2006

« Quay lại trang trướcDanh mục các văn bản pháp quy liên quan đến ngành NN và PTNT (ban hành trong tháng 6 năm 2006)

   10/7/2006


Tiểu vùng Mekong cùng duy trì dòng chảy, chống lũ lụt

   10/7/2006


Hội nghị uy tín thương mại và chất lượng nông sản

   10/7/2006


Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản tín dụng 100 triệu đô-la cho Việt Nam để hỗ trợ cải cách kinh tế và giảm nghèo

   10/7/2006


Sa mạc hoá và các vùng đất khô cằn là chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay

   10/7/2006


Việt nam huớng ứng kỷ niệm năm quốc tế chống sa mạc hoá 2006

   10/7/2006


Đoàn Công nghệ nông nghiệp Israel ký thỏa thuận hợp tác với các trường đại học Việt Nam

   10/7/2006


Quỹ xúc tiến đầu tư mới

   10/7/2006


Liên kết tiểu nông và thị trường

   10/7/2006


Ngành nông nghiệp chuẩn bị cho WTO

   10/7/2006


Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) triển khai chiến lược trung hạn mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ giảm nghèo

   10/7/2006


Các chuyên gia nông nghiệp và tài chính của APEC nhóm họp tại Nha Trang

   10/7/2006


Các quan chức cấp cao thảo luận ưu tiên phòng chống Cúm gia cầm tại Trung Á

   10/7/2006


Hội nghị khu vực Trung Á về kiểm soát cúm gia cầm và phòng chống lây lan cúm gia cầm ở người

   10/7/2006


Ngày sáng tạo Việt Nam trao giải thưởng cho 55 sáng kiến cộng đồng nhằm hỗ trợ những trẻ em và thanh thiếu niên thiệt thòi

   10/7/2006


Danh mục văn bản QPPL liên quan đến ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành trong tháng 5-2006

   15/6/2006


Chuyên mục Theo dõi và đánh giá Cập nhật thông tin theo dõi và đánh giá (TD&ĐG)

   15/6/2006


Trên 5.000 DN nông nghiệp đang thua lỗ

   15/6/2006


Ký thoả thuận kết thúc đàm phán gia nhập WTO với Mỹ

   15/6/2006


Sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc

   15/6/2006


Chiến lược cơ sở hạ tầng của Việt Nam cần phù hợp với những thách thức mới

   15/6/2006


Cần cải thiện điều kiện và nâng cao hiệu quả hoạt động cho xã hội dân sự ở Việt Nam

   15/6/2006


Hội thảo về quản lý và thực hiện các dự án vốn ODA

   15/6/2006


Khai mạc Hội nghị Toàn quốc về Phát triển Bền vững: Hành động để phát triển mang tính hòa nhập, bền vững và công bằng hơn

   15/6/2006


Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Việt Nam ký kết Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình Quốc gia 5 năm

   15/6/2006


Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ sắp họp tại Nha Trang

   15/6/2006


Chính phủ và nhà tài trợ thiết lập quan hệ đối tác hỗ trợ kế hoạch trung hạn nhằm chống lại cúm gia cầm và cúm ở người

   15/6/2006


Hội thảo xác định các chủ đề ưu tiên phục vụ đối thoại chính sách giữa Bộ NN và PTNT và các nhà tài trợ

   15/6/2006


Danh mục các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành NN&PTNT ban hành trong tháng 4/2006

   19/5/2006


Dịch vụ công cho nông dân sẽ được cải thiện?

   19/5/2006


Kinh tế trang trại phát triển nhanh

   19/5/2006


Xóa đói giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững

   19/5/2006


Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định với những cải cách từ khu vực kinh tế tư nhân

   19/5/2006


Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam nhậm chức

   19/5/2006


Hội thảo quốc tế về quản lý và thực hiện dự án ODA

   19/5/2006


Hội thảo về Phương pháp tiếp cận ngành, theo chương trình

   19/5/2006


Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Tổ chức Nông lương nhận được khoản 7 triệu USD cho Dự án Quản lý chất thải gia cầm tại khu vực Đông Á

   19/5/2006


Hà Nội dành 2,13 triệu USD để cải tạo hệ thống đê vào năm 2006

   19/5/2006


Việt Nam đầu tư 677,2 triệu USD vào Hệ thống phòng chống bão lụt giai đoạn 2006-2010

   19/5/2006


Chuẩn bị thực hiện "Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” giai đoạn 2007-2010

   19/5/2006


Hội nghị Bộ trưởng về Dịch cúm gia cầm đã thông qua Kế hoạch Hành động

   19/5/2006


Cập nhật tình hình Cúm gia cầm

   18/5/2006


Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT

   18/5/2006


Châu Á 2015: Thúc đẩy tăng trưởng và xoá nghèo

   18/5/2006


Cuộc thi nghiên cứu về Phát triển Khối tư nhân hàng năm đầu tiên

   18/5/2006


Cập nhất mới nhất về khu vực Đông Á của Ngân hàng Thế giới

   18/5/2006


ADB sẽ tăng vốn hỗ trợ cho VN lên 300 triệu USD/năm

   18/5/2006


Hội nghị “Nghiên cứu phục vụ quản lý rừng tốt hơn” của Tropenbos International Vietnam (TBI-Vn)

   18/5/2006


Hội thảo của AusAID và DANIDA về Hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2

   18/5/2006


Khởi động thực hiện Cam kết Hà Nội

   18/5/2006


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn