TIN TỨC

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

   16/8/2006

HÀ NỘI, VIỆT NAM (Ngày 5 tháng 7, năm 2006) – Thông qua một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 600.000 USD, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Khoản viện trợ không hoàn lại này sẽ xây dựng một dự án đầu tư nhằm phát triển công nghiệp thuê mua cũng như là hỗ trợ việc thực hiện các chương trình về doanh nghiệp vừa và nhỏ đang triển khai của ADB. Chương trình Tổng thể Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ của ADB hiện đang hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những hoạt động đang được triển khai bao gồm hỗ trợ khuôn khổ chính sách cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều phối thể chế, quản lý cải cách đăng ký kinh doanh và thủ tục cấp phép và tăng cường khả năng tiếp cận tài chính và quyền sử dụng đất. Tiểu chương trình đầu tiên của Chương trình Tổng thể Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ trị giá 60 triệu USD được thông qua năm 2004 cùng với khung chính sách dự kiến của tiểu chương trình lần II trị giá 20 triệu USD. Dự án đầu tư vào lĩnh vực thuê mua trị giá 20 triệu USD nằm trong chương trình hỗ trợ năm 2007. Theo như tiểu Chương trình lần I, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, dự thảo những cải cách trong thủ tục cấp phép hoạt động kinh doanh, hướng dẫn về kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy vậy, việc thực hiện những nỗ lực này cần nhận được thêm sự hỗ trợ. Do vậy, khoản viện trợ không hoàn lại lần này sẽ góp phần trong việc xây dựng một dự án đầu tư bổ sung cho các hoạt động về chính sách của Chương trình Tổng thể với mục đích tiếp tục hỗ trợ cải cách môi trường hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ và phát triển các kênh trung gian tài chính cho các ngân hàng. Tiểu chương trình lần II sẽ nhận được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, năng cao năng lực, và công tác phối hợp giữa các bên liên quan. Theo ông Jin Cyhn, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng, Việt Nam đã đạt được những thành công trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và khuôn khổ pháp lý. Tuy nhiên, còn rất nhiều cản trở đối sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ và điều này cho thấy cần phải có một sự phối hợp có tầm nhìn, có định hướng chiến lược và hiệu quả. 1/2 Khả năng tiếp cận tài chính là một trong những vấn đề khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi đó, các doanh nghiệp rất khó để có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc này đã cản trở họ trong việc sử dụng đất cho mục đích thế chấp. Khuôn khổ pháp lý và chế tài cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải rõ ràng, những thủ tục đăng ký cho những hoạt động trao đổi sau này cần phải đơn giản hoá và thống nhất. Chính phủ sẽ đóng góp 1 khoản bằng hiện vật trị giá 150.000 USD trong tổng số 750.000 USD của khoản viện trợ không hoàn lại. Khoản viện trợ không hoàn lại này sẽ được tiến hành trong hơn 1 năm. Ngân hàng Phát triển Châu Á hoạt động với mục tiêu giảm nghèo ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua việc phát triển kinh tế bền vững, phát triển xã hội, và quản trị tốt. Thành lập năm 1966, ADB có 64 nước thành viên – 46 nước trong khu vực. Năm 2005, ADB đã phê duyệt các khoản vay và viện trợ không hoàn lại với tổng trị giá 6,95 tỷ USD, và hỗ trợ kỹ thuật với tổng trị giá 198,8 triệu USD.

ADB
16/8/2006

« Quay lại trang trướcADB giải ngân hơn 11 triệu đô la Mĩ cho các tổ chức đối tác trong khu vực để phòng chống cúm gia cầm

   16/8/2006


Phó chủ tịch ADB sang thăm và làm việc tại Việt Nam

   16/8/2006


Ngân hàng phát triển châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam

   16/8/2006


ADB đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam

   23/7/2006


Hiệp hội ca cao Châu Á hỗ trợ ngành ca cao Việt Nam phát triển

   23/7/2006


Gia nhập WTO: Thách thức quá lớn cho nông nghiệp

   17/7/2006


Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2006: Trỗi dậy làn sóng đầu tư mới

   17/7/2006


Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Norio Hattori bày tỏ tin tưởng rằng đầu tư của nước này vào Việt Nam sẽ tăng trong thời gian tới.

   17/7/2006


Kinh tế hợp tác xã - trước thềm hội nhập

   17/7/2006


Đánh giá Giữa kỳ của Chính phủ và các nhà Tài trợ

   10/7/2006


Danh mục các văn bản pháp quy liên quan đến ngành NN và PTNT (ban hành trong tháng 6 năm 2006)

   10/7/2006


Tiểu vùng Mekong cùng duy trì dòng chảy, chống lũ lụt

   10/7/2006


Hội nghị uy tín thương mại và chất lượng nông sản

   10/7/2006


Ngân hàng Thế giới phê duyệt khoản tín dụng 100 triệu đô-la cho Việt Nam để hỗ trợ cải cách kinh tế và giảm nghèo

   10/7/2006


Sa mạc hoá và các vùng đất khô cằn là chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay

   10/7/2006


Việt nam huớng ứng kỷ niệm năm quốc tế chống sa mạc hoá 2006

   10/7/2006


Đoàn Công nghệ nông nghiệp Israel ký thỏa thuận hợp tác với các trường đại học Việt Nam

   10/7/2006


Quỹ xúc tiến đầu tư mới

   10/7/2006


Liên kết tiểu nông và thị trường

   10/7/2006


Ngành nông nghiệp chuẩn bị cho WTO

   10/7/2006


Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) triển khai chiến lược trung hạn mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ giảm nghèo

   10/7/2006


Các chuyên gia nông nghiệp và tài chính của APEC nhóm họp tại Nha Trang

   10/7/2006


Các quan chức cấp cao thảo luận ưu tiên phòng chống Cúm gia cầm tại Trung Á

   10/7/2006


Hội nghị khu vực Trung Á về kiểm soát cúm gia cầm và phòng chống lây lan cúm gia cầm ở người

   10/7/2006


Ngày sáng tạo Việt Nam trao giải thưởng cho 55 sáng kiến cộng đồng nhằm hỗ trợ những trẻ em và thanh thiếu niên thiệt thòi

   10/7/2006


Danh mục văn bản QPPL liên quan đến ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành trong tháng 5-2006

   15/6/2006


Chuyên mục Theo dõi và đánh giá Cập nhật thông tin theo dõi và đánh giá (TD&ĐG)

   15/6/2006


Trên 5.000 DN nông nghiệp đang thua lỗ

   15/6/2006


Ký thoả thuận kết thúc đàm phán gia nhập WTO với Mỹ

   15/6/2006


Sẽ lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc

   15/6/2006


Chiến lược cơ sở hạ tầng của Việt Nam cần phù hợp với những thách thức mới

   15/6/2006


Cần cải thiện điều kiện và nâng cao hiệu quả hoạt động cho xã hội dân sự ở Việt Nam

   15/6/2006


Hội thảo về quản lý và thực hiện các dự án vốn ODA

   15/6/2006


Khai mạc Hội nghị Toàn quốc về Phát triển Bền vững: Hành động để phát triển mang tính hòa nhập, bền vững và công bằng hơn

   15/6/2006


Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Việt Nam ký kết Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình Quốc gia 5 năm

   15/6/2006


Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ sắp họp tại Nha Trang

   15/6/2006


Chính phủ và nhà tài trợ thiết lập quan hệ đối tác hỗ trợ kế hoạch trung hạn nhằm chống lại cúm gia cầm và cúm ở người

   15/6/2006


Hội thảo xác định các chủ đề ưu tiên phục vụ đối thoại chính sách giữa Bộ NN và PTNT và các nhà tài trợ

   15/6/2006


Danh mục các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành NN&PTNT ban hành trong tháng 4/2006

   19/5/2006


Dịch vụ công cho nông dân sẽ được cải thiện?

   19/5/2006


Kinh tế trang trại phát triển nhanh

   19/5/2006


Xóa đói giảm nghèo theo hướng phát triển bền vững

   19/5/2006


Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định với những cải cách từ khu vực kinh tế tư nhân

   19/5/2006


Giám đốc Quốc gia Ngân hàng ADB tại Việt Nam nhậm chức

   19/5/2006


Hội thảo quốc tế về quản lý và thực hiện dự án ODA

   19/5/2006


Hội thảo về Phương pháp tiếp cận ngành, theo chương trình

   19/5/2006


Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Tổ chức Nông lương nhận được khoản 7 triệu USD cho Dự án Quản lý chất thải gia cầm tại khu vực Đông Á

   19/5/2006


Hà Nội dành 2,13 triệu USD để cải tạo hệ thống đê vào năm 2006

   19/5/2006


Việt Nam đầu tư 677,2 triệu USD vào Hệ thống phòng chống bão lụt giai đoạn 2006-2010

   19/5/2006


Chuẩn bị thực hiện "Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” giai đoạn 2007-2010

   19/5/2006


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn