TIN TỨC

nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 14-15/12/06

   19/12/2006

HÀ NỘI – ngày 15 tháng 12 năm 2006 – Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam đã kết thúc hôm nay sau hai ngày làm việc. Tại hội nghị, các nhà tài trợ đã cam kết hỗ trợ mạnh mẽ quá trình phát triển của Việt Nam và các mục tiêu trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam 2006 – 2010, và chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế Châu Á Thái bình dương (APEC) và được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hội nghị được tổ chức trên tinh thần trao đổi thẳng thắn giữa các nhà tài trợ và chính phủ về con đường phát triển trong tương lai, kể cả các khó khăn mà Việt Nam sẽ phải vượt qua. Trong khi phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo vẫn đóng vai trò quan trọng, các đại biểu cũng nhấn mạnh vào việc cải thiện chất lượng tăng trưởng. Như đã nêu trong Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội, đảm bảo hòa nhập xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện quản lý và điều hành cần được coi là những ưu tiên trong thời gian tới. Các nhà tài trợ đã cam kết mức hỗ trợ phát triển cho Việt Nam cao nhất từ trước đến nay, trị giá hơn 4,4 tỉ đô la Mỹ cho năm tới, so với 3,7 đô la tỉ năm ngoái. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và 5 bộ trưởng đã đến dự Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Việt nam tham gia sự kiện này. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết tăng trưởng năm nay dự kiến đạt 8,2%, nhưng điều quan trọng là số hộ nghèo đã giảm 3% trong năm qua.Việt Nam hiện đang vững chắc trên con đường tiến đến vị trí các nước có mức thu nhập trung bình vào cuối Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006-2010. “Tiến bộ đạt được này là kết quả của những nỗ lực cải cách bền vững được bắt đầu từ 20 năm trước. Dự kiến mức GDP theo đầu người sẽ đạt được mức 1.100 đô la Mỹ vào cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006-2010, đưa Việt Nam vào chặng đường cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020. Tuy vậy, vẫn còn những trở ngại trên con đường đó, đặc biệt là tham nhũng. Đảng và Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, và chúng tôi đã có một số biện pháp cụ thể để giảm tham nhũng. Đảm bảo phát triển bền vững cũng là một thử thách, và chúng tôi muốn cám ơn cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề này. Mối quan hệ của chúng ta bao gồm cả hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính, và chúng tôi hy vọng sẽ có được sự hợp tác hơn nữa trên tinh thần đối tác trong những năm tới.” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 2006 – 2010 Mở đầu Hội nghị, các nhà tài trợ và Chính phủ đã thảo luận về những bước phát triển mới trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tê xã hội của Việt Nam trong năm nay. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nói: “Những kết quả đạt được trong quản lý thực hiện ODA là rất đáng kể và đã thực sự góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội và giảm nghèo ở Việt Nam. Nhìn về phía trước, việc triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm còn là một chặng đường dài với nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức trong một bối cảnh mới sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực to lớn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng đặt ra các yêu cầu to lớn đối với hỗ trợ của Cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam” Các nhà tài trợ cũng chúc mừng Chính phủ về những thành tựu trong thời gian qua, với năm 2006 là một năm đặc biệt của Việt Nam với việc tổ chức thành công hội nghị APEC, được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và được bầu làm thành viên Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc. Họ cũng nhấn mạnh rằng năm nay là năm hội nhập mạnh vào cộng đồng quốc tế của Việt Nam, và hội nhập sẽ mang lại nhiều thuận lợi nhưng cũng đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi đề phù hợp với thực tế mới. “Tham gia WTO mang lại cả thử thách lẫn cơ hội”, NgàiNorio Hattori, Đại sứ Nhật bản tại Việt Nam nói. “Việc kết nạp này sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn lên nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Một trong những thử thách sẽ là nhu cầu phải tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương, kể cả cấp tỉnh. Nhật bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt nam thu hút đầu tư thông qua việc thực hiện Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản. Nhật Bản cũng sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, bao gồm các dự án lớn về giao thông”. Đại sứ Nhật bản cũng hoan nghênh cam kết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về chống tham nhũng và đặt kỳ vọng cao về sự lãnh đạo của Thủ tướng. Các nhà tài trợ và Chính phủ nhất trí rằng các bước tiến hành cải cách và mở cửa nền kinh tế sẽ có lợi cho người dân Việt Nam thông qua việc tạo công ăn việc làm, tăng trưởng xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Các nhà tài trợ hoan nghênh tăng trưởng kinh tế cao trong những năm qua cũng như quản lý kinh tế vĩ mô chu toàn, nhưng cũng nhấn mạnh yêu cầu cần thúc đẩy cải cách, đặc biệt là cải cách các doanh nghiệp nhà nước và xử lý những yếu kém trong khu vực tài chính. Các nhà tài trợ nhấn mạnh rằng trong tương lai, vai trò của Chính phủ phải chuyển từ sở hữu sang điều tiết hoạt động doanh nghiệp. Ông Lazaros Molho, Trưởng phòng Phòng 7 của Quỹ Tiền tệ quốc tế nói: “Hoạt động kinh tế chung của Việt Nam trong năm qua tiếp tục gây ấn tượng. Kết nạp vào WTO chắc chắn sẽ tạo ra cơ hội mới cho Việt Nam để tiếp tục phát triển kinh tế một cách nhanh chóng, nhưng chính phủ cũng đã nhận ra rằng tương lai không phải không có rủi ro. Để có thể gặt hái lợi ích từ hội nhập quốc tế, quản lý kinh tế vĩ mô cần phải thận trọng hơn, đẩy mạnh cải cách các ngành công nghiệp đã từng được bảo hộ, và phải cải tiến quản lý và giám sát hệ thống tài chính” Các đại biểu cũng nhấn mạnh vào việc tăng cường năng lực thể chế và phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính của Việt Nam, vì một nước có mức thu nhập trung bình sẽ có một nền kinh tế phức tạp hơn, với nhiều khu vực và nhiều ngành. Việt Nam cần giải quyết vấn đề này để tiếp tục tiến lên vị trí một nước công nghiệp hóa. Ông Ayumi Konishi, Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển châu Á đã ghi nhận, “Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nên cần phải tăng cường tính cạnh tranh của mình. Và để Việt Nam trở nên cạnh tranh, cần phải tăng cường hiệu quả ở tất cả mọi cấp, từ cấp quốc gia đến cấp công ty, cũng như trong việc tiếp nhận hiệu quả hỗ trợ ở mức ngày càng tăng lên.” Như một phần của hội nghị CG, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đã được tổ chức vào ngày 13 tháng 12 năm 2007 giữa đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ. Đại diện cho VBF, ông Oliver Massmann chúc mừng chính phủ Việt Nam trong việc gia nhập WTO đồng thời nhận định, “Việc gia nhập có thể đẩy mạnh đầu tư quốc tế, nhưng thách thức mang lại cho Việt Nam là phải xây dựng được một nền tảng vững mạnh cho đầu tư tư nhân để đảm bảo mức độ đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế vững mạnh. Nền tảng này sẽ được hỗ trợ tốt nhất bằng ba trụ cột: phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, và phát huy tối đa các cơ hội của ngành du lịch.” Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam cũng ghi nhận sự cởi mở của Chính phủ Việt Nam trong việc tham vấn với khối doanh nghiệp. Các đại biểu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn với khối doanh nghiệp về các quy định và đảm bảo các văn bản pháp luật được ban hành kịp thời. Hòa nhập xã hội và tăng cường quản lý và điều hành Các nhà tài trợ và chính phủ nhất trí về tầm quan trọng của việc đấu tranh chống tham nhũng. Ngài Kari Alanko, Đại sứ Phần Lan, nước hiện đang nắm giữ cương vị Chủ tịch của Liên minh châu Âu phát biểu, “Tham nhũng là vấn đề chính làm chậm lại những nỗ lực phát triển của Việt Nam. Thực tế là tham nhũng ảnh hưởng đến nhận thức về hỗ trợ phát triển ở các nước tài trợ.” Ông cũng lưu ý rằng cải cách luật pháp và tư pháp là rất quan trọng “một hệ thống tư pháp độc lập và vững mạnh là tiền đề cho một xã hội pháp quyền. Liên minh châu Âu cho rằng nhà nước pháp quyền không những chỉ bảo vệ quyền con người mà còn là một tiền đề quan trọn cho phát triển bền vững.” Các nhà tài trợ nhấn mạnh rằng phát triển không chỉ về kinh tế mà cần chú trọng đến chất lượng phát triển, hòa nhập xã hội và bản chất đang thay đổi giữa nhà nước và xã hội. Các nhà tài trợ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập một khuôn khổ pháp lý, bao gồm cả một dự luật thích hợp về hiệp hội, tạo điều kiện cho sự tham gia của xã hội dân sự vào quá trình phát triển của Việt Nam. Các nhà tài trợ phát biểu rằng cuộc sống của những công dân dễ bị tổn thương nhất trong một quốc gia cần được ưu tiên khi nền kinh tế cải thiện. Ông John Hendra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc cho rằng những người khuyết tật, những người sống chung với HIV/AIDS và những người dân bị tốn thất do thiên tai cũng như đồng bào dân tộc thiểu số cần được Chính phủ chủ động hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống. Ông cũng nhấn mạnh rằng, “Những nỗ lực để đảm bảo tiến bộ phát triển dài hạn thông qua các thể chế công minh bạch, dân chủ, có trách nhiệm và sự quản lý bền vững môi trường và tài nguyên thiên nhiên sẽ định hướng cho Hỗ trợ phát triển chính thức trong tương lai.” Quan ngại về tình trạng đói nghèo còn tồn tại ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Việt Nam đã được một số đoàn đại biểu khác chia sẻ. Đại sứ Vương quốc Na Uy, Ngài Kjell Storlokken, phát biểu thay mặt Ca-na-đa, Niu-di-lân, Thụy Sĩ và Na Uy ghi nhận những nỗ lực to lớn của Chính phủ trong việc cải thiện cuộc sống của những nhóm dân cư thiệt thòi, ủng hộ các biện pháp mới trong bản Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010 phát triển kinh tế-xã hội cho các khu vực miền núi và dân tộc thiểu số, nhưng Ngài cũng nhấn mạnh thêm rằng, “Cải thiện điều kiện sống của các hộ gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo không chỉ là cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế. Mà quan trọng là xem xét để các nhóm thiểu số có thể được tham gia tích cực hơn trong quy trình ra quyết định ở các chính quyền cơ sở.” Ngài Đại sứ, nêu kinh nghiệm từ cả bốn quốc gia khác nhấn mạnh “ Các hình thức văn hóa dân tộc thiểu số là một cấu phần quan trọng trong di sản văn hóa của một quốc gia và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển một xã hội năng động và hiện đại.” Hiệu quả Hỗ trợ Các nhà tài trợ khẳng định một lần nữa cam kết điều chỉnh Vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức theo Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010 như đã được nhấn mạnh trong Tuyên bố Hà nội, và cũng hoan nghênh việc ban hành Nghị định 131. Nhóm Các nhà Tài trợ đồng chính kiến đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Chính phủ trong việc nâng cao hơn nữa hiệu quả tài trợ, thông qua việc thực hiện Kế hoạch Hành động Hài hòa hóa Việt nam. Tuy nhiên, các nhà tài trợ cũng nhấn mạnh rằng, cần có thêm các nỗ lực để thực hiện hiệu quả Vốn hỗ trợ Phát triển chính thức, thông qua hài hòa hóa định mức chi, hướng tới một khuôn khổ định mức chi phí mới, bao gồm cả mức trần và mức sàn, cho cả Chính phủ và các nhà tài trợ. Hơn nữa, Nhóm cùng với các đại biểu khác đều chào đón Sáng kiến Một Liên hợp quốc, và hoan nghênh sự lãnh đạo của Chính phủ trong việc thử nghiệm sáng kiến quan trọng này, sáng kiến sẽ giúp xây dựng một nền tảng bền vững giúp nâng cao hiệu quả và tính hiệu lực của Liên Hợp quốc. Trong phát biểu kết thúc cuộc họp, ông Klaus Rohland, Giám đốc Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng “mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam để trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình vào năm 2010 là đầy tham vọng nhưng có thể thực hiện được. Dựa vào những thành tựu gần đây Việt Nam nên hướng tới những mục tiêu cao hơn. Trở thành một nước mức thu nhập trung bình không chỉ là vấn đề về các mức thu nhập, mà còn là việc áp dụng các thể chế tổng hợp. Đó là làm cho hệ thống cung cấp dịch vụ phân cấp hơn; về tăng cường minh bạch và trách nhiệm về việc xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội để hỗ trợ cho những nhóm dễ bị tổn thương. Cuối cùng tiến đến mức nước có thu nhập trung bình cũng yêu cầu thay đổi vai trò của chính phủ từ sở hữu sang lãnh đạo và điều tiết.”

WB
19/12/2006

« Quay lại trang trướcDANH MỤC VĂN BẢN THÁNG 11

   15/12/2006


Xuất khẩu hạt tiêu đạt mức kỷ lục

   15/12/2006


Việt Nam - Điểm hội tụ của các nhà đầu tư nước ngoài

   15/12/2006


Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ có thể đạt 2,2 tỷ USD

   15/12/2006


Môt Hợp tác xã cây ăn quả được cấp chứng nhận chất lượng của EU

   15/12/2006


Hội thảo thu hút đầu tư vào Việt Nam tại Ôxtrâylia

   15/12/2006


73% vốn FDI vào Việt Nam là từ APEC

   15/12/2006


Hội thảo về phát triển hệ thống thương mại điện tử

   15/12/2006


Cargill VN tài trợ 40.000 USD xây trại lợn thực nghiệm

   15/12/2006


Giá cà phê xuất khẩu tăng 50 USD/tấn

   15/12/2006


Bộ trưởng Thương mại Úc chúc mừng Việt nam gia nhập WTO

   15/12/2006


"Vào WTO, lo nông nghiệp sẽ chết là không đúng"

   15/12/2006


Việt Nam gia nhập WTO – đẩy mạnh đầu tư của Mỹ

   15/12/2006


Tài trợ 1.763 tỷ đồng cho dự án thuỷ điện Srêpok 3

   15/12/2006


Việt Nam chính thức được kết nạp vào WTO

   15/12/2006


Nhật Bản tài trợ dự án nông nghiệp

   15/12/2006


Nông dân sẽ được tiếp cận với các thông tin về giá cả và thị trường thông qua các trung tâm thông tin nông thôn

   15/12/2006


Trên 626 tỷ đồng đầu tư các công trình thủy lợi ĐBSCL

   15/12/2006


Vượt qua đói nghèo nhờ kinh doanh – Sách về 30 trường hợp tại Việt Nam

   15/12/2006


Hơn 1.750 tỷ đồng đầu tư cho các công trình nông nghiệp

   15/12/2006


49 tỷ đồng cho công tác điều tra, đánh giá tài nguyên rừng

   15/12/2006


Gần 8,3 tỷ USD đổ vào Việt Nam trong 11 tháng

   15/12/2006


Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định dự án chống lũ sông Sài Gòn

   15/12/2006


Hội thảo ”Cộng tác vì quyền tác giả giống cây trồng” Plant Breeder's Right Partnership (Pbr)

   15/12/2006


BỘ TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CAO ĐỨC PHÁT TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI BỘ TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP, TÀI NGUYÊN VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM HÀ LAN CEES VEERMAN

   15/12/2006


TPHCM triển khai có hiệu quả các dự án ODA

   15/12/2006


Thu hút đầu tư từ APEC: Tiềm năng và cơ hội

   14/12/2006


EU có thể tăng cam kết tài trợ cho Việt Nam

   14/12/2006


Việt Nam sẽ từ chối các khoản vay ODA nếu không hiệu quả

   14/12/2006


PNTR đánh dấu bước tiến lớn trong quan hệ Việt-Mỹ

   14/12/2006


Phát triển nông nghiệp bền vững: Bốn nhà liên kết quá lỏng lẻo

   16/11/2006


Điều chỉnh quy hoạch phát triển vùng điều để hội nhập

   16/11/2006


DANH MỤC VĂN BẢN THÁNG 10

   9/11/2006


UNCTAD: FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng

   9/11/2006


KON TUM: Hơn 14,2 tỉ đồng dành cho các hoạt động khuyến nông

   9/11/2006


Kim ngạch xuất khẩu nông lâm sản tăng 20,5%

   9/11/2006


Cần tăng cường phương thức quản lý tổng hợp các khu bảo tồn ở Việt Nam

   9/11/2006


ADB dành cho Việt Nam 3 tỷ USD trong giai đoạn 2007-2009

   9/11/2006


Giải ngân 12 tỷ USD vốn ODA trong 5 năm tới

   9/11/2006


Giải ngân 12 tỷ USD vốn ODA trong 5 năm tới

   9/11/2006


Giải ngân 910 tỷ đồng xây các công trình thủy lợi

   9/11/2006


Thảo luận về kế hoạch hành động của Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam

   9/11/2006


1.560 tỷ đồng cho dự án thuỷ lợi miền Trung

   9/11/2006


Các Biện pháp mới để đưa hỗ trợ của các nhà tài trợ đến với nhóm người nghèo nhất

   9/11/2006


Thủ tướng phê duyệt khoản vay cho chương trình xoá đói giảm nghèo

   9/11/2006


Danh mục văn bản QPPL liên quan đến ngành NN và PTNT ban hành trong tháng 9-2006

   5/10/2006


APEC SOM III: Nâng cao năng lực phòng chống cúm gia cầm

   5/10/2006


WWF và IKEA phối hợp chứng nhận việc trồng rừng của Việt Nam

   5/10/2006


Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước về chất lượng nông, lâm sản chế biến

   5/10/2006


Đầu tư trên 14.9 tỉ đồng cho công tác chế biến nông lâm sản

   5/10/2006


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn