TIN TỨC

Đánh giá chung lần thứ năm về Kết quả hoạt động của Danh mục dự án đầu tư

   25/5/2007

ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ NĂM NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN GẶP GỠ ĐỂ XÂY DỰNG MỘT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG. HẢI PHÒNG – Ngày 23/5/2007 – Cuộc họp Đánh giá Chung về Kết quả hoạt động của Danh mục dự án đầu tư diễn ra ngày 23/5/2007 đã tập trung vào các phương thức cải tiến việc thực hiện chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) trong tương lai. Cuộc họp lần thứ năm này là một sáng kiến chung giữa Nhóm Hành động Liên bộ về ODA của Chính phủ (IMTF) (được thành lập vào năm 2004 theo quyết định của Thủ tướng) và năm Ngân hàng Phát triển ở Việt Nam (Ngân hàng Phát triển châu Á – ADB, Cơ quan Phát triển Pháp ngữ - AFD, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản – JBIC, Ngân hàng Phát triển Đức – KfW và Ngân hàng Thế giới – WB). Năm ngân hàng này chiếm đến khoảng 80% tổng số ODA cam kết cho Việt Nam. Tham dự cuộc họp còn có đại diện của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Tổng Công ty Điện Việt Nam và Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Tại Hội nghị Tư vấn Nhóm các nhà Tài trợ vào tháng 12/2006, các nhà tài trợ đã cam kết một con số kỷ lục là 4,4 tỉ đô la Mỹ cho Việt Nam nhưng tình hình triển khai thực tế của các nhà tài trợ thì vẫn còn chậm. Trong phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, ông Nguyễn Bích Đạt, đã khẳng định rằng mặc dù Việt Nam đã thành công trong việc huy động và thực hiện ODA nhưng các nhà tài trợ và Chính phủ phải cùng hợp tác để khắc phục các yếu kém và không đồng bộ trong việc quản lý và sử dụng vốn ODA, từ đó nâng cao hiệu quả viện trợ. “Cuộc họp lần thứ năm này là một sự kiện rất có ý nghĩa trong việc quản lý ODA, nâng cao hiệu quả viện trợ theo tinh thần của Tuyên bố Paris và Cam kết Hà Nội. Tôi chắc chắn rằng cuộc họp lần thứ năm này sẽ thành công tốt đẹp với một Kế hoạch Hành động chung của cuộc họp lần thứ năm bao gồm một kế hoạch “thực hiện ODA nhanh” để trình bày trong cuộc họp Tư vấn Nhóm các nhà Tài trợ Giữa kỳ vào ngày 1/6/2007”. Ông Laurent Msellati, Giám đốc Điều phối Chương trình và Dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói: “Tất cả dự án ở Việt Nam đều có kết quả rất tốt. Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy có sự chậm trễ rất lâu tại mỗi giai đoạn trong chu kỳ dự án và tiến độ giải ngân thấp đang làm trì trệ các chương trình của chúng tôi. Tỉ lệ giải ngân của năm ngân hàng trung bình là 12-13% hàng năm, thấp hơn rất nhiều so với tỉ lệ trung bình của khu vực”. Do tầm quan trọng của đầu tư cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, cuộc họp lần thứ năm đặc biệt chú trọng vào các vướng mắc chính trong các lĩnh vực như giao thông vận tải, năng lượng, nước sạch/nước thải đô thị, thủy lợi và cung cấp nước cho khu vực nông thôn cũng như các dự án ở TP Hồ Chí Minh. Một loạt các khuyến nghị đã được thảo luận, bao gồm các biện pháp để có thể nhanh chóng hoàn thành về các thủ tục lập, phê duyệt và triển khai các dự án ODA. Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á, cho biết: “Chúng tôi không cho rằng có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề về kết quả thực hiện danh mục đầu tư ODA trong cuộc họp này nhưng chúng tôi tin rằng, với cuộc họp này, chúng ta đã có một cuộc thảo luận quan trọng, thẳng thắn và có lợi cho cả hai bên để cải tiến việc thực hiện các dự án hiện tại cũng như việc lập các dự án trong tương lai. Điều này sẽ góp phần đáng kể nâng cao kết quả thực hiện các dự án ODA, từ đó đảm bảo rằng sự hỗ trợ phối hợp của chúng tôi sẽ giúp Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn, thậm chí ở mức hai con số, thông qua việc sử dụng viện trợ hiệu quả”. Ông Yasuhisa Ojima, đại diện của JBIC tại cuộc họp phát biểu: “Với việc tăng cường tốc độ giải ngân, chúng tôi có thể hỗ trợ Việt Nam đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững và xóa đói giảm nghèo. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng tăng tỉ lệ giải ngân của danh mục đầu tư của Năm Ngân hàng lên 1% sẽ thu hút thêm 500 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư và khoảng 1 triệu người sẽ thoát khỏi đói nghèo trong giai đoạn xây dựng của Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam”. Ông Francis Frey của AFD cũng cho biết: “Các khuyến nghị của cuộc họp tập trung vào bốn vấn đề: Phân quyền để đẩy nhanh tiến độ ra quyết định; Động lực để thưởng cho các dự án có kết quả hoạt động tốt; Các phương thức truyền thông để đảm bảo rằng tất cả các cơ quan đều nhận thức được vai trò của mình, bao gồm cả các cơ quan chính phủ; và Đơn giản hóa: cần ít các quy định hơn. Nếu chúng ta có thể thực hiện tốt tất cả bốn vấn đề trên thì sẽ có tác động thực sự đối với việc nâng cao kết quả thực hiện danh mục đầu tư”. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nói: ”Cuộc họp này là rất cần thiết. Thông qua việc đánh giá lại kinh nghiệm triển khai của cả Năm Ngân hàng, chúng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ, xác định các vấn đề chung và khuyến nghị các giải pháp. Ngoài ra, quá trình này rất toàn diện và được lập kế hoạch rất tốt. Tại Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, vì có các cuộc họp về kỹ thuật và ở cấp cao nên Thứ trưởng của chúng tôi có thể đưa ra nhiều khuyến nghị hơn. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi các khuyến nghị này cho các cơ quan quản lý ODA như Bộ Kế hoạch Đầu tư để xin ý kiến. Cuộc họp ngày hôm nay đã tập trung vào việc xác định và thống nhất về các giải pháp cho các vấn đề đã được thống nhất chung này.” Cuộc họp đã đánh giá lại bản kế hoạch hành động ngắn hạn và trung hạn để cải tiến kết quả thực hiện danh mục đầu tư của Năm Ngân hàng Phát triển tại Việt Nam và các mục tiêu đầu tư cần có để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội cho giai đoạn 2006 - 2010.

WB
25/5/2007

« Quay lại trang trướcBổ sung 175 tỷ đồng cho chương trình nước sạch nông thôn

   23/5/2007


Gần 2.200 tỷ đồng phát triển ngành sữa đến năm 2010

   23/5/2007


Bộ NN và PTNT sẽ thành lập Tổ công tác kiểm tra tình hình thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

   23/5/2007


Ký kết hiệp định tín dụng giữa Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ chương trình 135 giai đoạn hai nhằm giảm nghèo và Dự án Giao thông Nông thôn 3 cho Việt nam

   23/5/2007


Bổ sung dự toán chi thực hiện Chương trình nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn

   23/5/2007


Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về dự án phát triển Nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung và Chương trình nước sạch và Vệ sinh môi trường

   23/5/2007


Hội thảo về thủ tục giải quyết tranh chấp trong WTO

   23/5/2007


Ôxtrâylia giúp Việt Nam phát triển nghề trồng rau

   23/5/2007


Tổ chức Hội nghị phòng tránh lũ quét và sạt lở đất

   23/5/2007


Diễn đàn đầu tư trong lâm nghiệp “những cơ hội và thách thức”

   23/5/2007


“Tăng cường xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp”

   23/5/2007


Năm nay, ngành điều sẽ phục hồi

   23/5/2007


Công nhận VN có nền kinh tế thị trường là đúng đắn

   23/5/2007


ASEAN công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ

   23/5/2007


Xây dựng kế hoạch thực hiện Cộng đồng kinh tế ASEAN

   23/5/2007


Việt Nam dự vòng đàm phán thương mại ASEAN-Ấn Độ

   23/5/2007


Việt Nam sắp có sàn giao dịch chè

   23/5/2007


Công nghệ là khâu đột phá để phát triển rau quả xuất khẩu

   23/5/2007


Chương trình xúc tiến đầu tư vào VN tại Hàn Quốc, Malaixia

   23/5/2007


Chính phủ đồng ý lập bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài

   23/5/2007


Chính phủ đồng ý lập bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài

   23/5/2007


Ixraen muốn đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp với VN

   23/5/2007


TPHCM hợp tác với Ixraen nuôi bò sữa

   23/5/2007


Pepsico lập vùng khoai tây chất lượng cao tại Lâm Đồng

   27/4/2007


30 tỷ đồng cho công tác khuyến nông chăn nuôi

   27/4/2007


Thêm 1.100 tỷ đồng xây nhà cho người dân vùng ngập lũ ĐBSCL

   27/4/2007


Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Chính phủ Chiến lược Quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

   27/4/2007


Hội nghị Tổng kết công tác Khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật năm 2006 và triển khai kế hoạch năm 2007

   27/4/2007


Phê duyệt Chiến lược quốc gia sau thu hoạch lúa gạo, ngô, đậu tương và lạc đến năm 2020

   27/4/2007


Vốn ODA của Áo dành cho Việt Nam đã phát huy hiệu quả

   27/4/2007


FAO hỗ trợ Việt Nam chống dịch bệnh trên lúa

   27/4/2007


Chờ phê duyệt khoản vay cho dự án thủy lợi

   27/4/2007


Phê duyệt Đề án: Tăng cường năng lực hệ thống ngành thú y

   27/4/2007


Phê duyệt Dự án phòng chống cúm ở người do Mỹ tài trợ

   27/4/2007


Phát triển phong trào "Một làng-Một sản phẩm" tại VN

   27/4/2007


Lễ công bố Báo cáo môi trường quốc gia năm 2006

   27/4/2007


Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

   27/4/2007


WB, ADB cam kết tăng cường hỗ trợ Tiểu vùng Mê Công

   27/4/2007


Chương trình tài chính ngành nước 2006 - 2010

   25/4/2007


Duyệt hai Nghị định thư thuộc Hiệp định hợp tác kinh tế ASEAN-TQ

   25/4/2007


Các Bộ trưởng tài chính ASEAN quan tâm đến cộng đồng kinh tế khu vực

   25/4/2007


Trồng thử nghiệm cao su tại Sơn La và Lai Châu

   25/4/2007


Hà Lan tiếp tục hỗ trợ VN thực hiện chương trình khí sinh học

   25/4/2007


Đầu tư hàng ngàn tỷ đồng xây công trình thuỷ lợi ở Tây Nguyên

   25/4/2007


Khuyến khích tư nhân xây dựng công trình cấp nước nông thôn

   25/4/2007


Diễn đàn Kinh tế Việt Nam thành công tốt đẹp

   25/4/2007


Thủ tướng sẽ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam

   25/4/2007


Có thể nâng chỉ tiêu xuất khẩu gạo lên 5 triệu tấn

   25/4/2007


Xuất khẩu của Việt Nam sẽ đạt 100 tỷ USD vào 2010

   25/4/2007


Xuất khẩu, nhập khẩu ngành NN và PTNT trong tháng 3

   25/4/2007


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn