TIN TỨC

Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   26/8/2005

Hà Nội, ngày 1/ 7/ 2005 - đã khai mạc Hội thảo quốc gia nhằm đưa ra các biện pháp hỗ trợ hiệu quả cho các hộ gia đình nghèo phát triển sản xuất tăng thu nhập cũng như giúp họ có khả năng tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ xã hội. Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm đã tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội thảo này. Hội thảo diễn ra trong hai ngày và do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) tổ chức với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Tham dự Hội thảo có đại biểu đại diện cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cán bộ đến từ các tỉnh, thành trong toàn quốc, đại diện của các tổ chức quần chúng cũng như đại biểu của các tổ chức LHQ, các cơ quan tài trợ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Đây là hội thảo cuối cùng kết thúc một loạt hội thảo tham khảo ý kiến về thiết kế của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xóa đói, Giảm nghèo mới cho giai đoạn 2006-2010. Những cuộc hội thảo trước đây được tổ chức tại Yên Bái, Hải Phòng, Hà Nội, Đắk Lắk và An Giang. Các cuộc hội thảo này nhằm lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân ở các vùng trong cả nước về cách thức xây dựng và thực hiện Chương trình mới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người nghèo ở các địa phương. Chương trình mới sẽ tập trung giúp đỡ các hộ nghèo về phương diện xã hội và sản xuất, cung cấp tín dụng, hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ tại các xã nghèo nhất ở các vùng duyên hải và hải đảo, và tăng cường năng lực của các cán bộ thực hiện Chương trình ở tất cả các cấp. Nếu Quí vị muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với: Lê Việt Hoa, Quản đốc Dự án Vie/02/001, ĐT: 0904112055, email: le.viet.hoa@undp.org

UNDP
26/8/2005

« Quay lại trang trướcHội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   26/8/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   26/8/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   26/8/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   26/8/2005


Hạn hán nghiêm trọng đang “tàn phá” các tỉnh miền Trung

   26/8/2005


ADB tăng vốn vào Việt Nam lên 225 triệu USD

   26/8/2005


Tân Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực Châu Á

   26/8/2005


Vấn đề giới và dân tộc thiểu số trong công tác khuyến nông

   26/8/2005


Đột phá trong Chương trình giảm nghèo tại Bắc Ninh

   26/8/2005


Nông dân đóng vai trò chủ đạo trong nghiên cứu cải tiến hệ thống thoát nước vùng châu thổ sông Hồng

   26/8/2005


Cần thúc đẩy mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng giữa nông dân với doanh nghiệp

   26/8/2005


Khơi dậy tiềm năng trang trại và DN nông thôn

   26/8/2005


Thực hiện công tác theo dõi đánh giá dự án qua mạng

   26/8/2005


Đoàn Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   26/8/2005


IFAD hỗ trợ phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số Việt Nam giảm nghèo

   26/8/2005


Phát triển nền nông nghiệp bền vững

   26/8/2005


WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam kiểm soát dịch cúm gia cầm

   26/8/2005


Hội nghị Quốc tế về cúm gia cầm

   26/8/2005


Nhật Bản hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên

   26/8/2005


Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   21/2/2005


Danh mục các dự án sẽ ký kết trong năm 2005

   21/2/2005


Tăng cường năng lực chính sách phục vụ CPRGS

   11/11/2004


Các Biên bản ghi nhớ, Nghị định thư và dự án được ký trong dịp ASEM 5

   11/11/2004


Chuẩn bị Hội nghị Toàn thể ISG 2004

   11/11/2004


HỘI NGHỊ TOÀN THỂ ISG

   11/11/2004


Cập nhật tình hình hoạt động của TAG3

   1/7/2004


Hội thảo Kinh nghiệm Thông tin - Giáo dục - Truyền thông trong cấp nước và về sinh nông thôn

   1/7/2004


Ân phẩm mới: “Vận dụng tối đa chuỗi thị trường - Những thách thức đối với người nông dân và người buôn bán nhỏ ở các vùng núi Việt Nam”

   1/7/2004


Báo cáo nghiên cứu khả thi về xây dựng Trung tâm Thông tin Nông thôn (Telecenter)

   1/7/2004


Đánh giá tổng kết Dự án Phát triển Lâm nghiệp xã hội Sông Đà (SFDP)

   1/7/2004


7,6 triệu USD khắc phục khẩn cấp hậu quả dịch cúm gia cầm

   1/7/2004


30 triệu USD xây dựng cơ sở hạ tầng cho 23 tỉnh khó khăn

   1/7/2004


Thành lập đầu mối đối thoại chính sách tại địa phương

   1/7/2004


Cập nhật tình hình hoạt động của TAG3

   1/7/2004


Cuộc họp lần thứ sáu của Nhóm Công tác Chuyên đề 2 (TAG2) về Hỗ trợ Phát triển Thuỷ lợi, Phòng chống thiên tai và cấp nước nông thôn

   1/7/2004


Tổ chức Nông lương thế giới tài trợ cho Việt Nam $390.000 để kiểm soát dịch cúm gia cầm

   1/7/2004


Chất thải sản xuất bia sẽ giúp nông dân chống lại các loài ruồi hại quả

   1/7/2004


Ký khoản vay $90 triệu nhằm khắc phục cảnh thiếu nước tại miền Nam Việt Nam

   1/7/2004


Nông nghiệp Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng

   1/7/2004


Mục tiêu phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn giai đoạn 2004-2010 của Tỉnh Trà Vinh.

   20/5/2004


KÕ ho¹ch tæ chøc héi chî

   14/5/2004


PHAÙT TRIEÅN NOÂNG NGHIEÄP VAØ KINH TEÁ NOÂNG THOÂN

   22/4/2004


Đồng bằng sông Cửu Long phát triển vùng cây ăn trái

   20/4/2004


Chiến lược hoà nhập giới trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2010

   4/2/2004


APEC hợp tc nng cao gi trị nng sản

   3/2/2004


Bo co pht triển 2004 của Việt Nam: Đi ngho

   3/2/2004


Hội nghị Nhm tư vấn cc nh ti trợ (CG)

   3/2/2004


Chiến lược ho nhập giới trong ngnh nng nghiệp v pht triển nng thn đến năm 2010

   3/2/2004


Cập nhật thng tin về hoạt động của TAG3

   3/2/2004


Kinh nghiệm của tỉnh An Giang trong xy dựng v thực hiện chnh sch PTNT

   3/2/2004


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn