TIN TỨC

Hội thảo quốc gia về các xã đặc biệt khó khăn

   26/8/2005

Hà Nội, ngày 21/ 6/ 2005 - đã khai mạc hội thảo quốc gia bàn về dự thảo văn kiện Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2006 - 2010. Hội thảo này do Ủy ban Dân tộc tổ chức với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Tham dự Hội thảo có cán bộ của các Bộ, ngành có liên quan và các tỉnh, thành trên toàn quốc cũng như đại diện của các Sứ quán, các cơ quan LHQ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Đây là cuộc thảo luận cuối cùng trong một loạt các cuộc thảo luận về chương trình mới - Chương trình 135 giai đoạn II - trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng này. Quá trình tham vấn này nhằm lấy ý kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân ở các vùng, miền để đảm bảo cho chương trình mới đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người nghèo ở các địa phương. Các hội thảo trước đây diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Đăk Lăk. UNDP và UNICEF hiện đang hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình thiết kế và tham vấn về giai đoạn tiếp theo của các chương trình xoá đói giảm nghèo của Chính phủ. Kết quả đánh giá được tiến hành với sự hỗ trợ của UNDP về hai Chương trình mục tiêu Quốc gia (Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xoá đói Giảm nghèo) cũng cho thấy rõ nhu cầu tăng cường sự tham gia của người dân, xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá có sự tham gia của người dân cũng như nâng cao năng lực của địa phương nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chương trình này. Trong phần kết luận về báo cáo của Việt Nam, Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em đề xuất với Chính phủ Việt Nam các biện pháp sau đây: - Tăng cường nỗ lực nhằm xoá bỏ chênh lệch về khả năng tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và giáo dục giữa các vùng và các dân tộc thiểu số; - Phối hợp với cán bộ lãnh đạo các cộng đồng dân tộc thiểu số tiến hành nghiên cứu để xác định mức độ trẻ em dân tộc bị phân biệt đối xử trong các chính sách và kết quả phát triển cũng như giải quyết nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự phân biệt đối xử như vậy; - Trong lĩnh vực giáo dục, tuyển dụng và đào tạo/bồi dưỡng nhiều hơn nữa các giáo viên người dân tộc thiểu số cũng như tiếp tục đưa ra các biện pháp khuyến khích đối với giáo viên công tác ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa; - Ưu tiên việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cấp nước và vệ sinh môi trường ở các vùng nông thôn và miền núi. Nếu Quí vị muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với: Hà Việt Quân, Ủy ban Dân tộc; ĐT: (84-4)-7.333510/0912318418; Email: havietquan@cema.gov.vn

VP ISG
26/8/2005

« Quay lại trang trướcTăng cường năng lực thực hiện các chính sách và kế hoạch theo định hướng vì người nghèo của chính quyền địa phương

   26/8/2005


Đầu tư mới phải phù hợp và thiết thực đối với người nghèo ở địa phương

   26/8/2005


Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 1999-2005

   26/8/2005


Thí điểm theo dõi đánh giá (M&E) các dự án ODA

   26/8/2005


Năng lực và quan hệ đối tác của Bộ Nông Nghiệp và PTNT sẽ được tăng cường với sự giúp đỡ của Thuỵ điển

   26/8/2005


Cập nhật tiến độ xây dựng Đối tác ngành cấp nước và vệ sinh nông thôn

   26/8/2005


Hạn hán nghiêm trọng đang “tàn phá” các tỉnh miền Trung

   26/8/2005


ADB tăng vốn vào Việt Nam lên 225 triệu USD

   26/8/2005


Tân Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á cam kết tiếp tục hỗ trợ giảm nghèo tại khu vực Châu Á

   26/8/2005


Vấn đề giới và dân tộc thiểu số trong công tác khuyến nông

   26/8/2005


Đột phá trong Chương trình giảm nghèo tại Bắc Ninh

   26/8/2005


Nông dân đóng vai trò chủ đạo trong nghiên cứu cải tiến hệ thống thoát nước vùng châu thổ sông Hồng

   26/8/2005


Cần thúc đẩy mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng giữa nông dân với doanh nghiệp

   26/8/2005


Khơi dậy tiềm năng trang trại và DN nông thôn

   26/8/2005


Thực hiện công tác theo dõi đánh giá dự án qua mạng

   26/8/2005


Đoàn Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   26/8/2005


IFAD hỗ trợ phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số Việt Nam giảm nghèo

   26/8/2005


Phát triển nền nông nghiệp bền vững

   26/8/2005


WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam kiểm soát dịch cúm gia cầm

   26/8/2005


Hội nghị Quốc tế về cúm gia cầm

   26/8/2005


Nhật Bản hỗ trợ dân làng quản lý rừng bền vững ở Tây Nguyên

   26/8/2005


Đánh Giá Phối Hợp giữa Chính Phủ và Các Nhà Tài Trợ về Cấp nước, Vệ sinh và Sức khoẻ Nông thôn Việt Nam

   21/2/2005


Danh mục các dự án sẽ ký kết trong năm 2005

   21/2/2005


Tăng cường năng lực chính sách phục vụ CPRGS

   11/11/2004


Các Biên bản ghi nhớ, Nghị định thư và dự án được ký trong dịp ASEM 5

   11/11/2004


Chuẩn bị Hội nghị Toàn thể ISG 2004

   11/11/2004


HỘI NGHỊ TOÀN THỂ ISG

   11/11/2004


Cập nhật tình hình hoạt động của TAG3

   1/7/2004


Hội thảo Kinh nghiệm Thông tin - Giáo dục - Truyền thông trong cấp nước và về sinh nông thôn

   1/7/2004


Ân phẩm mới: “Vận dụng tối đa chuỗi thị trường - Những thách thức đối với người nông dân và người buôn bán nhỏ ở các vùng núi Việt Nam”

   1/7/2004


Báo cáo nghiên cứu khả thi về xây dựng Trung tâm Thông tin Nông thôn (Telecenter)

   1/7/2004


Đánh giá tổng kết Dự án Phát triển Lâm nghiệp xã hội Sông Đà (SFDP)

   1/7/2004


7,6 triệu USD khắc phục khẩn cấp hậu quả dịch cúm gia cầm

   1/7/2004


30 triệu USD xây dựng cơ sở hạ tầng cho 23 tỉnh khó khăn

   1/7/2004


Thành lập đầu mối đối thoại chính sách tại địa phương

   1/7/2004


Cập nhật tình hình hoạt động của TAG3

   1/7/2004


Cuộc họp lần thứ sáu của Nhóm Công tác Chuyên đề 2 (TAG2) về Hỗ trợ Phát triển Thuỷ lợi, Phòng chống thiên tai và cấp nước nông thôn

   1/7/2004


Tổ chức Nông lương thế giới tài trợ cho Việt Nam $390.000 để kiểm soát dịch cúm gia cầm

   1/7/2004


Chất thải sản xuất bia sẽ giúp nông dân chống lại các loài ruồi hại quả

   1/7/2004


Ký khoản vay $90 triệu nhằm khắc phục cảnh thiếu nước tại miền Nam Việt Nam

   1/7/2004


Nông nghiệp Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng

   1/7/2004


Mục tiêu phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn giai đoạn 2004-2010 của Tỉnh Trà Vinh.

   20/5/2004


KÕ ho¹ch tæ chøc héi chî

   14/5/2004


PHAÙT TRIEÅN NOÂNG NGHIEÄP VAØ KINH TEÁ NOÂNG THOÂN

   22/4/2004


Đồng bằng sông Cửu Long phát triển vùng cây ăn trái

   20/4/2004


Chiến lược hoà nhập giới trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2010

   4/2/2004


APEC hợp tc nng cao gi trị nng sản

   3/2/2004


Bo co pht triển 2004 của Việt Nam: Đi ngho

   3/2/2004


Hội nghị Nhm tư vấn cc nh ti trợ (CG)

   3/2/2004


Chiến lược ho nhập giới trong ngnh nng nghiệp v pht triển nng thn đến năm 2010

   3/2/2004


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn