TIN TỨC

Đẩy mạnh hợp tác nông lâm thuỷ sản ASEAN và ASEAN+3

   6/12/2011

Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 33 và Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp ASEAN cộng 3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (AMAF+3) lần thứ 11 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN- Ấn Độ lần thứ 1 về Hợp tác nông lâm diễn ra từ ngày 2 - 8tháng 10 năm 2011 tại Jakarta, Indonesia. Đoàn Việt Nam do đồng chí  Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT dẫn đầu, tham gia đoàn công tác có đại diện của các Cục, Vụ cũng tham dự gồm:  Hợp tác quốc tế, Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý Chất lượng nông lâm thuỷ sản và nghề muối, Tổng Cục Lâm nghiệp, Tổng Cục Thuỷ sản.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của hợp tác nông, lâm và thuỷ sản trong khuôn khổ AMAF và AMAF+3 và yêu cầu tiếp tục tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong khu vực. Đặc biệt, các Bộ trưởng bàn thảo và đưa ra nhiều quyết sách quan trọng liên quan  đến các lĩnh vực: an ninh lương thực, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản, xây dựng các tiêu chuẩn khu vực, áp dụng công nghệ mới phù hợp với các tiêu chuẩn  quốc tế nhằm tăng vị thế và khả năng cạnh tranh của nông sản  ASEAN trên thị trường khu vực và quốc tế, và hướng tới một cộng đồng ASEAN phát triển năng động và bền vững.

 

Các Bộ trưởng thống nhất rằng ASEAN cần có cách tiếp cận chiến lược và toàn diện và áp dụng các biện pháp chính sách cụ thể trong việc thúc đẩy và duy trì an ninh lương thực khu vực đảm bảo nhu cầu dài hạn và trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, thông qua việc tăng cường sản xuất lương thực, trong khi vẫn đảm bảo tính hiệu quả của cơ chế thị trường và tiến trình hội nhập khu vực. Đồng thời, khu vực cần thiết phải có sự cân đối giữa an ninh lương thực dài hạn với cải thiện sinh kế của nông dân trong khu vực. Hội nghị  kiểm điểm việc triển khai (i) Chương trình Khung về An ninh Lương thực Tổng hợp ASEAN (AIFS); (ii) Kế hoạch Hành động Chiến lược về An ninh Lương thực ASEAN (SPA-FS. Các Bộ trưởng đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của khu vực và các đối tác như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), USAID, Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO), IRRI đã hỗ trợ và phối hợp thực hiện. Hội nghị ủng hộ các kiến nghị tăng cường sự tham gia của tư nhân và tăng cường hợp tác công tư trong vấn đề an ninh lương thực khu vực hỗ trợ ASEAN triển khai các hoạt động về an ninh lương thực. Bên cạnh đó các Bộ trưởng Nông lâm ASEAN có buổi đối thoại  với các đại diện các doanh nghiệp liên quan đến nông nghiệp của khu vực và quốc tế nhằm tăng cường thu hút đầu tư của tư nhân vào lĩnh vực an ninh lương thực, đặc biệt đẩy mạnh mô hình họp tác đối tác công – tư.

An ninh lương thực luôn gắn liền với sự ổn định chính trị, kinh tế xã hội của khu vực, tại Hội nghị lần này các Bộ trưởng đã ký “Hiệp định Quỹ gạo dự trữ khẩn cấp ASEAN+ 3” nhằm góp phần thiết lập cơ chế dài hạn và thường xuyên đối với với giảm nhẹ tình trạng thiếu hụt lương thực trong các trường hợp khẩn cấp. Giúp các nước trong khu vực ASEAN+3 bảo đảm an ninh lương thực.  Các Bộ trưởng cùng thông qua dự án tăng cường hệ thống thông tin an ninh lương thực (AFSIS) giai đoạn 2.

Các Bộ trưởng tập trung thảo luận và  đánh giá việc triển khai "Chiến lược tiếp cận đa ngành ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực an ninh lương thực  nông, lâm, thuỷ sản ASEAN- AFCC". Thúc đẩy triển khai AFCC và Tuyên bố cấp cao về biến đổi khí hậu đối với an ninh lương thực và nông, lâm, thuỷ sản ASEAN, đồng thời tiế tục khẳng định cam kết theo đuổi cách tiếp cận có sự hợp tác khu vực kế hoạch chiến lược thích ứng và kế hoạch hành động chiến lược nhằm tìm ra những giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới nông, lâm thủy sản.  các Bộ trưởng thông qua Chiến lược hợp tác ASEAN+3 về An ninh lương thực và năng lưọng sinh học. Đặc biệt, tại Hội nghị lần này các sự kiến bên lề  liên quan đến Năm quốc tế về rừng đã được tổ chức, các Bộ trưởng đã ra Tuyên bố về Năm quôc tế về rừng và xem xét các kiến nghị tăng cường hợp tác lâm nghiệp trong ASEAN.

 

Các Bộ trưởng thông qua các tài liệu quan trọng liên quan đến Hướng dẫn kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với khoai tây củ thương phẩm để tiêu dung; Hài hoà hoá tiêu chuẩn 8 dư lượng tối đa cho phép (MRL) đối với 5 loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng chung trong ASEAN; và Hài hoà hoá tiêu chuẩn các loại rau quả quả (đậu bắp, ngô ngọt, hành và ớt); Tiêu chí ASEAN đối với việc cấp chứng chỉ cho cơ sở chế biến thịt; Điều khoản tham chiếu  của uỷ ban lâm thời về cơ chế  điều phối thú y và bệnh gia súc lây sang người; Đề cương dự án  triển khai kế hoạch Chiến lược kiểm soát và khống chế  bệnh dịch tả lợn; Tiêu chuẩn ASEAN đối với  Vắc  xin: Vắc xin bạch lỵ sống; Vắc xin bạch lỵ vô hoạt; Vắc xin cúm gia cầm vô hoạt; ASEAN Công nhận và tái công nhận phòng  thí nghiệm kiểm nghiệm thuốc thú y quốc gia (NVDAL), Gunung Sindur, Bogor, Indonesia; Tiêu chuẩn ASEAN về (cơ chế sản xuất tốt) GAP đối với tôm nuôi và kế hoạch hành động; Giải pháp đề phát triển bền vững thuỷ sản đối với an ninh lương thực khu vực ASEAN đến năm 2020; Đề xuất tăng cường hợp tác và chính sách lâm nghiệp trong khuôn khuôn khổ SOM-AMAF và AMAF. Các Bộ trưởng đã thông qua và ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Thú y Thế giới.

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN- Ấn Độ về nông lâm nghiệp, các Bộ trưởng  nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức của nông dân, nâng cao năng lực, tăng cường hợp tác mang tính bổ trợ dựa trên thế mạnh của hai bên và sẽ tiếp tục  mở rộng hợp tác  trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản. Các Bộ trưởng thông qua Điều khoản tham chiếu của Nhóm côngtác nông nghiệp ASEAN- Ấn Độ, Kế hoạch  hành động trung hạn hợp tác nông nghiệp ASEAN- Ấn Độ 2011-2015.

Các Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự hợp tác của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, các tổ chức quốc tế và các quốc gia khác như ADB, FAO, Trung tâm nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC), IRRI, hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực an ninh lương thực, nông lâm nghiệp và thuỷ sản.

Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN lần thứ 34 và Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN cộng 3 lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại  Lào vào tháng 10 năm 2012.

Trần Văn Công – Vụ HTQT
6/12/2011

« Quay lại trang trướcBộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phátthăm Friesland Campina và trang trại thí điểm sữa ở Hà Lan

   6/12/2011

Nhân dịp đoàn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thăm hữu nghị chính thứuc Hà Lan, Bộ trưởng Bộ Phát triển nông thôn Việt Nam Cao Đức Phát đã đến thăm hợp tác xã sữa Friesland Campina  ở Hà Lan đầu tháng 10 năm 2011. Friesland Campina được biết đến tại Việt Nam cho các sản phẩm sữa
”Cô gái Hà Lan” (Dutch Lady), Friso cho trẻ sơ sinh và dinh dưỡng trẻ mới biết đi.

Mục đích của chuyến thăm của Bộ trưởng là tìm hiểu về những phát triển gần đây nhất trong chăn nuôi bò sữa ở Hà Lan, đặc biệt là trong các lĩnh vực về chất lượng và đảm bảo chất lượng cho trang trại sữa và các sản phẩm từ sữa. Hà Lan và Friesland Campina đang dẫn đầu trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng cho các sản phẩm sữa.

 


Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam

   6/12/2011

Ngày 26/10/2011, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cơ quan hợp  tác Nhật Bản (JICA) đã ký biên bản thỏa thuận hỗ trợ Giai đoạn 2 dự án “Tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam”

Theo đó, giai đoạn 2 của dự án sẽ triển khai trên địa bàn 5 tỉnh gồm: Thái Bình, Hòa Bình, Hải Dương, Bình Định, An Giang. Thời gian thực hiện là 3 năm.

Kết quả và kinh nghiệm thu được từ việc triển khai dự án sẽ là cơ sở để nhân rộng cho các hợp tác xã nông nghiệp khác; đồng thời đóng góp vào quá trình sửa đổi Luật Hợp tác xã và sửa đổi các chính sách về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian tới.

 


Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp APEC lần thứ nhất

   6/12/2011

Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp APEC lần thứ nhất, tổ chức từ ngày 6-8 tháng 9 năm 2011 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tham dự Hội nghị lần này có 21 Đoàn đại biểu của các nền kinh tế APEC, Ban Thư ký APEC và một số tổ chức quốc tế, doanh nghiệp quốc tế như Tổ chức mây tre quốc tế (INBAR), Hiệp hội gỗ nhiệt đới (ITTO)…Trưởng đoàn là các Bộ trưởng phụ trách về lâm nghiệp APEC và các quan chức cấp cao. Chủ tịch nước  Hồ Cẩm Đào và Phó Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc Hồi Lương Ngọc đã tham dự phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát dẫn đầu, thành phần Đoàn gồm đại diện các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Công Thương, Tài nguyên và môi trường và Văn phòng Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.


Tăng cường Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ

   6/12/2011

Ngày 16/11/2011, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Cao Đức Phát hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Tomm Vilsacks

 Tại buổi Hội đàm, Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ: “Chuyến thăm của Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ thúc đẩy việc hợp tác lâu dài và có những chiến lược song phương trong tương lai”. Còn Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Tom Vilsacks cho rằng, cảm xúc đầu tiên của ông khi tới Việt Nam đó chính là việc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam: “Phải nói là tôi cực kì ấn tượng thì đúng hơn, Việt Nam đã có những bước tiến nhanh trong lĩnh vực NN-PTNT”.


Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 và Kế hoạch 2011-2015 ngành Nông nghiệp và PTNT

   6/12/2011

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012

            Nông nghiệp và PTNT trong những tháng đầu năm 2011 có những thuận lợi cơ bản:

-         “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH” và “Chiếnlược phát triển kinh tế - - xã hội thời kỳ 2011-2020” được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua. Đây là định hướng quan trọng cho ngành rà sóat quy hoạch ngành và xây dưnựg kế hoạch năm 2012.

-         Phong trào xây dựng nông thôn mới được Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo sát sao; cả hệ thống chính trị đồng lòng triển khai thực hiện tạo ra không khí mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

            Tuy vậy ngành Nông nghiệp và PTNT cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như:


Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (isg) 2011 “việt nam hưởng ứng tấm nhìn mới về nông nghiệp”

   3/11/2011

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Victoria Kwa Kwa chủ trì Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) 2011, với chủ đề “Việt Nam hưởng ứng tầm nhìn mới trong nông nghiệp.”Hơn 200 đại biểu, cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế và đại diện các tổ chức Phi chính phủ, các Bộ ngành liên quan, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đã tham dự hội nghị này.


Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt kỷ lục mới

   3/11/2011

Tính đến cuối tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của các nhóm hàng nông, lâm, thủy sản nước ta đã đạt kỷ lục mới là 20,8 tỷ USD, tức cao hơn kim ngạch cả năm 2010 tới 1,3 tỷ USD.

Lợi thế về giá:

Nhìn vào giá các mặt hàng nông sản xuất khẩu trong 10 tháng qua, có thể thấy hầu hết đều tăng so với năm 2010. Lần đầu tiên, giá gạo xuất khẩu của VN đã tiệm cận với giá gạo của Thái Lan, bình quân đạt 500 USD/tấn (tăng 7%). Gạo cũng chính là mặt hàng đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản rất lớn: Chỉ riêng trong 10 tháng, Việt Nam đã xuất khẩu được 6,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,3 tỷ USD (tăng 20,3%).


Cuộc họp thường niên giữa Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp Lào

   1/11/2011

Cuộc họp thường niên giữa Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, TS. Cao Đức Phat và Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp Lào, TS Vilayvanh Phomkhe được tổ chức tại Luang Phrabang, Lào từ 17 – 19/10/2011. Tại cuộc họp, hai Bộ trưởng khẳng định tình hữu nghị và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, và các hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ vì lợi ích của người nông dân. Bộ trưởng Phát và Phomkhe đã ký Bản Thỏa thuận giữa hai Bộ về hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và PTNT năm 2012 và kế hoạch hợp tác 2013-2015. Bên cạnh các hoạt động hợp tác như được nêu trong Bản Thỏa thuận, hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng thu hút khu vực tư nhân tham gia vào việc sản xuất thương mại các kết quả nghiên cứu chung như sản xuất các loại giống cao sản chất lượng cao (lúa gạo, ngô, sắn).


Bộ trưởng Nông nghiệp ASEAN + 3 cam kết tăng cường an ninh lương thực trong khu vực

   14/10/2011

Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp ASEAN cộng 3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (AMAF+3) lần thứ 11 được tổ chức tại Jakarta, Indonesia ngày 7/10/2011. Đoàn Việt Nam do đồng chí  Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT dẫn đầu, tham gia đoàn công tác có đại diện của các Cục, Vụ cũng tham dự gồm:  Hợp tác quốc tế, Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản lý Chất lượng nông lâm thuỷ sản và nghề muối, Tổng Cục Lâm nghiệp, Tổng Cục Thuỷ sản.


Thông cáo báo chí Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 về Nông Lâm nghiệp Đẩy mạnh hợp tác nông lâm thuỷ sản ASEAN và ASEAN+3

   14/10/2011

 

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN- Ấn Độ về nông lâm nghiệp, các Bộ trưởng  nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức của nông dân, nâng cao năng lực, tăng cường hợp tác mang tính bổ trợ dựa trên thế mạnh của hai bên và sẽ tiếp tục  mở rộng hợp tác  trong lĩnh vực nông lâm thuỷ sản. Các Bộ trưởng thông qua Điều khoản tham chiếu của Nhóm côngtác nông nghiệp ASEAN- Ấn Độ, Kế hoạch  hành động trung hạn hợp tác nông nghiệp ASEAN- Ấn Độ 2011-2015.


Tăng cường hợp tác với các nước Châu Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp

   12/10/2011

Thực hiện chủ trương tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT với các nước Châu Mỹ, trong thời gian qua Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký một số Thoả thuận và Biên bản ghi nhớ, thông qua đó thực hiện các hoạt động hợp tác với các nước trong khu vực Châu Mỹ như Venezuela, Panama, Cuba, Argentina, El Salvado… Bộ Nông nghiệp và PTNT kỳ vọng việc tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật với các nước Châu Mỹ sẽ giúp trao đổi thêm thông tin và công nghệ phục vụ sản xuất trong nước, đồng thời góp phần đóng góp vào an ninh lương thực thế giới.


Tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững

   9/8/2011

Phát biểu của tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát tại buổi gặp mặt với các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc Bộ ngày 3/8/2011, Bộ trưởng khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua ngành Nông nghiệp và PTNT đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực nhờ có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ công chức và nông dân trong cả nước dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ và các cấp, bộ, ngành liên quan.  


Đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp Việt Nam và Sierra Leone

   3/8/2011

Ngày 27/7, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp và an ninh lương thực Sierra Leone, ông Alie Mansaray đã ký kết biên ban ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp giữa nước.

Hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực thủy sản, sản xuất lúa gạo và cử các chuyên gia Việt Nam sang Sierra Leone khảo sát, đề xuất chương trình dự án cụ thể.


Hội thảo “Lúa gạo, Nông dân và Phát triển nông thôn ở Việt nam: từ tăng trưởng thành công đến thịnh vượng bền vững”

   29/6/2011

       Ngày 13-6-2011, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Lúa gạo, nông dân và phát triển nông thôn ở Việt Nam: từ tăng trưởng thành công đến thịnh vượng bền vững”. GS. TS Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, đồng chủ trì hội thảo.


Tăng cường và mở rộng quan hệ Việt Nam - Iraq

   2/6/2011

Trong các ngày 26-27/5/2011, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đồng thời là Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Iraq đã có chuyến thăm và làm việc tại Iraq.  Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp lần thứ 18 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Iraq.
Tham dự phiên họp, về phía Việt Nam còn có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ NN-PTNT


Thông tin từ Vụ Thị trường châu Mỹ, Hoa Kỳ đã chấp thuận cho phép chôm chôm của Việt Nam được nhập khẩu vào nước này kể từ 19.4.

   5/5/2011

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định trên sau khi có những đánh giá về mức độ rủi ro lây truyền mầm bệnh ngoại lai của loại quả này. Cơ quan này cũng đưa ra các biện pháp kiểm dịch bắt buộc nhằm đảm bảo tính an toàn của sản phẩm khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ, cụ thể như sau: Chỉ được phép đưa vào thị trường Hoa Kỳ dưới hình thức các lô hàng thương mại; sản phẩm phải được chiếu xạ theo quy định với mức chiếu xạ hấp thụ tối thiểu là 400 Gy.


Diễn đàn xúc tiến đầu tư NN-NT các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ

   10/12/2010

Hôm qua (6/12), Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã diễn ra tại Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát chủ trì. Đây là cơ hội để các địa phương và nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác.


Hội nghị CG-2010 chính thức khai mạc tại Hà Nội

   7/12/2010


Tăng cường hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia về thuỷ sản

   31/10/2010


Tăng cường hợp tác khu vực ASEAN và ASEAN+3

   31/10/2010


Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho nông thôn, miền núi

   7/10/2010


Đức hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo nông dân làm nghề rừng

   7/10/2010


Thủ tướng Mozambique thăm Viện KHNN Việt Nam

   9/9/2010


Nhiệm vụ hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế của ngành nông nghiệp và PTNT 6 tháng cuối năm 2010

   9/8/2010


Hội nghị quốc tế chè Việt Nam 2010

   9/8/2010


Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

   9/8/2010


Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 6 tháng đầu năm đạt 8,6 tỷ USD

   14/7/2010


Xây dựng thí điểm nông thôn mới

   8/7/2010


Tiêu chí cho các dự án mới phải trình Quốc hội

   6/7/2010


Danh mục các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ và đầu tư đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

   6/7/2010


Việt Nam và Namibia đẩy nhanh Hiệp định hợp tác về thủy sản

   22/6/2010


Thuỵ Điển – Việt Nam tăng cường hợp tác đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

   22/6/2010


Việt Nam cùng quốc tế phòng chống, đẩy lùi đại dịch cúm động vật

   26/4/2010


Hội thảo Quốc Gia lý đất trồng lúa và chính sách phát triển lúa gạo đảm bảo an ninh

   13/7/2009


Chuẩn bị khung chính sách trong “Chương trình thích ứng với biên đổi khí hậu” vay vốn ODA của Nhật Bản

   29/6/2009


Hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lương thực

   29/6/2009


Hội chợ triển lãm Công nghệ nông nghiệp “Agritech 09 Exhibition” tại Tel-Aviv kết hợp công tác khảo sát tại Israel.

   29/6/2009


Tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam tại Campuchia

   29/6/2009


Hội thảo “Công bố Khung chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn”

   29/6/2009


Họp Diễn đàn Tư vấn Nghề cá ASEAN lần thứ nhất và Họp nhóm công tác Nghề cá ASEAN lần thứ 17

   29/6/2009


Ký kết Biên bản ghi nhớ Việt Nam – Trung phi trong khuôn khổ ký hiệp định đối tác về triển khai các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, nông nghiệp, chăn nuôi và thú y

   29/6/2009


Hội thảo xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia về phát triển bền vững ngành thủy sản sau khi Việt Nam gia nhập WTO giai đoạn 2010-2012

   29/6/2009


Hội nghị giữa kỳ Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam

   29/6/2009


Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về phát triển nông thôn và xoá đói giảm nghèo lần thứ 6 (AMRDPE) và Hội nghị quan chức các nước ASEAN và các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc (SOMRDPE+3)

   29/6/2009


Định hướng phát triển kinh tế trang trại

   7/5/2009


Xây dựng cơ chế hỗ trợ nông, ngư dân bị ảnh hưởng do thiên tai

   7/5/2009


Xây dựng Chiến lược ngành hàng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long hướng đến xuất khẩu

   7/5/2009


Ký kết hiệp định viện trợ không hoàn lại chuẩn bị cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn trị giá 1 triệu USD do ADB hỗ trợ

   29/4/2009


Họp giao ban các chương trình, dự án ODA hàng tháng

   29/4/2009


Chuẩn bị dự án vốn vay “Chương trình biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ việc thực hiện các chính sách và chiến lược liên quan đến biến đổi khí hậu của Việt Nam”.

   29/4/2009


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn