TIN TỨC

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về “Tam nông”

   27/12/2013

Ngày 25-12/2013, hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được tổ chức tại Hà Nội.  Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố. Đây là hội nghị có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tập hợp, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết về tam nông của Trung ương, làm cơ sở nghiên cứu, đổi mới nhanh các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước các cấp đối với nông nghiệp.


(CTQH Nguyễn Sinh Hùng, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, BT Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát  tham dự hội nghị)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), ngành nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển khá toàn diện và đang chuyển dịch theo hướng phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế, sản xuất hàng hóa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế. Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát cho biết, trong giai đoạn 2009 – 2013, GDP nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,9%/năm, trong đó, nông nghiệp tăng 2,5%, lâm nghiệp tăng 5% và thủy sản tăng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,2% (dự kiến năm 2013 đạt 27,5 tỷ USD). Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào mạnh mẽ lan rộng cả nước, qua 3 năm thực hiện đã góp phần thay đổi diện mạo, cải thiện điều kiện sống của dân cư nhiều vùng nông thôn. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2013 ước đạt khoảng 19,97 triệu đồng/năm, gấp 2,18 lần so với mức 9,2 triệu đồng năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm so với 2008. Mô hình “cánh đồng mẫu lớn” được nhiều địa phương hưởng ứng và nhân rộng ở 43 tỉnh, trên diện tích khoảng 100 ngàn ha trồng lúa. Xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó, có nhiều doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.

Tuy đạt được nhiều thành tích quan trọng, song công tác “Tam nông” vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, tồn tại. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận để cung cấp, chắt lọc nhiều thông tin cho hội nghị; đặc biệt cần làm rõ những khó khăn, tồn tại, phân tích nguyên nhân để có phương hướng khắc phục, sửa chữa, nâng cao hiệu quả công tác nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc đánh giá, phân tích cần cân nhắc đến đặc thù khác nhau về thời tiết, khí hậu, đối tượng nông dân giữa các vùng miền trong cả nước để có kết luận phù hợp.

Chỉ rõ, phát triển nông nghiệp nông dân, nông thôn phải dựa trên vai trò chủ thể của người nông dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết của trung ương về tam nông, cần chủ động khai thác tốt tiềm năng tài nguyên, thế mạnh, nguồn nhân lực và đặc thù của địa phương; đi đôi với làm tốt việc xây dựng thương hiệu, không ngừng mở rộng thị trường. Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ; phải tuân thủ nguyên tắc của cơ chế thị trường.

Cần nhận thức rõ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phải bắt đầu từ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Chủ tịch khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu của Nghị quyết có tầm ý nghĩa chiến lược này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn không chỉ là nhiệm vụ của riêng người nông dân hay riêng cơ quan Nhà nước mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

ISGMARD
27/12/2013

« Quay lại trang trướcViệt Nam có cơ sở để đột phá về xây dựng thể chế

   20/12/2013

Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam VDPF-2013 được tổ chức vào ngày 5/12/2013, tại Hà Nội với chủ đề:“Thiết lập quan hệ đối tác mới hướng tới cạnh tranh, tăng trưởng toàn diện và bền vững”, tập trung vào 4 nhóm vấn đề cơ bản là Giảm nghèo và giảm nghèo cho vùng dân tộc thiểu số; Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào việc cung cấp các dịch vụ nước sạch và vệ sinh; Tăng cường hiệu quả của các hệ thống quản lý môi trường; Nâng cao tính cạnh tranh thông qua phát triển kỹ năng và đào tạo nghề.


Cam kết ODA cho Việt Nam không giảm

   20/12/2013

Tại Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam năm 2013, tuy Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, song các nhà tài trợ vẫn tiếp tục cam kết và về cơ bản tổng mức đầu tư ODA cho Việt Nam năm 2014 không giảm so với năm ngoái. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của các nhà tài trợ dành cho Việt Nam.


Chương mới trong hợp tác Việt Nam với các đối tác phát triển

   20/12/2013

Kết thúc Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam 2013,Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinhcho biết, các nhà tài trợ quốc tế đánh giá rất cao việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA trong 20 năm qua cho phát triển kinh tế, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo của Việt Nam và hiện tại Việt Nam đã bước sang chương mới trong hợp tác với các đối tác phát triển.


FAO hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP

   19/12/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm hỗ trợ triển khai Luật An toàn thực phẩm và Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) tài trợ, trong giai đoạn từ 2013-2016 với tổng kinh phí 2,2 triệu USD tại Quyết địnhsố2413/QĐ-TTgngày 11/12/2013.


Hội nghị toàn thể thường niên ISG 2013 - Nông nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế Quốc tế, thách thức và cơ hội mới

   17/12/2013

Ngày 12/12/2013-Hà Nội: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Vụ Hợp tác Quốc tế thông qua Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) với sự hỗ trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tổ chức Hội nghị toàn thể Thường niên ISG 2013 với chủ đề “Nông nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế: Thách thức và cơ hội mới".


Việt Nam chính thức là thành viên thứ 20 của Nhóm Cairns - WTO

   10/12/2013

Ngày 2 tháng 12 năm 2013, Hội nghị Bộ trưởngNhóm các nước có lợi ích xuất khẩu nông sản lần thứ 38 (Nhóm Cairns) của WTO đã diễn ra tại Bali, Indonesia bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại WTO lần thứ 9 (MC9), các Bộ trưởng Nhóm Cairns đã chính thức kết nạp Việt Nam gia nhập Nhóm Cairns là thành viên thứ 20 của Nhóm.


Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   4/12/2013

Ngày 26/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo quy định tại Nghị định này, từ ngày 15/01/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 26 đơn vị trực thuộc gồm 20 đơn vị hành chính (như: Vụ Quản lý doanh nghiệp; Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề 


Hội nghị ASEM về phòng chống và ứng phó biến đổi khí hậu

   20/11/2013

Hội nghị cao cấp ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu khai mạc sáng 18/11/2013 tại Hà Nội với chủ đề "Phòng, chống và cứu trợ thiên tai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu". Hội nghị có sự tham dự của 120 đại biểu là các đại sứ, quan chức cấp cao của các thành viên Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), đại diện của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ tại Việt Nam.


Quốc hội thông qua chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014

   13/11/2013

Theo Nghị quyết Quốc hội đã thông qua, mục tiêu tổng quát của năm 2014 là: “Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. 


Hội nhập kinh tế quốc tế và tác động đến nông nghiệp, nông thôn Việt Nam

   7/11/2013

Ngày 30/10/2013, Bộ Nông nghiệp  và PTNT tổ chức Hội thảo công bố kết quả “Đánh giá tác động gia nhập WTO và các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do (FTAs) khu vực đến ngành nông nghiệp và PTNT” trong khuôn khổ hỗ trợ của Chương trình hậu WTO.


Việt Nam – Israel: Hợp tác phát triển nông nghiệp

   4/11/2013

Thúc đẩy hợp tác phát triển nông nghiệp toàn diện giữa Việt Nam và Israel là nội dung cuộc hội đàm giữa ngành nông nghiệp hai quốc gia nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Nam – Israel, diễn ra ngày 31/10/2013 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nhà nước Israel, ông Yair Shamir và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Cao Đức Phát chủ trì.


Cải thiện chính sách để phát triển nông thôn mới

   31/10/2013

Tại Hội thảo quốc tế “Tiếp cận phát triển nông thôn mới cho Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) và Hội Khoa học Phát triển nông thôn (PHANO) vừa tổ chức, các đại biểu nhất trírằng: sau 3 năm thực hiệnchương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, song kết quảchưa đạt được nhưmong muốn, nguyên nhân chínhdo còn thiếu thống nhất về tiếp cận khoa học,kế hoạch hành động cụ  thể vàcần cải thiện chính sách để chương trinh đạthiệu quả.


Hội thảo “ Khung chính sách PPP Nông nghiệp kinh nghiệm Quốc tế và Việt Nam”

   18/10/2013

Với sự hỗ trợ của FAO, nhóm công tác PPP, văn phòng ISG, vụ Hợp tác quốc tế đã thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ chủ chốt trong Bộ và phát triển chính sách về PPP trong nông nghiệp.


Lễ công bố Khung chương trình hợp tác (CPF) Việt Nam - FAO giai đoạn 2012 - 2016

   18/10/2013

Lễ công bố Khung chương trình hợp tác Việt Nam – FAO đã được tổ chức vào ngày 14/10/2013 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT và ông Jong-Ha Bae, đại diện FAO tại Việt Nam đồng chủ trì.


Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần 35

   1/10/2013

Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 35, Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp ASEAN cộng 3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (AMAF+3) lần thứ 13 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN- Ấn Độ lần thứ 3 về Hợp tác nông lâm diễn ra từ ngày 26 – 28 tháng 9 năm 2013 tại Kuala Lumpur, Malaysia.


Chỉ đạo triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

   30/9/2013

Ngày 17/9/2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị “Triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp” nhằm hướng dẫn các địa phươngtriển khai thực hiện đề ánvà thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạoTái cơ cấu ngành nông nghiệp và PTNT, Bộ trưởng Cao Đức Phát làm trưởng ban, thứ trưởng Vũ Văm Tám làm phó ban và 14 thành viên là lãnh đạo các Cục, Tổng cục , vụ, viện... chủ chốt của Bộ, Vụ Kế hoạch (Bộ NN-PTNT) là cơ quan thường trực.


Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và PTNT mới

   26/9/2013

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký quyết định số 1957/QD-BNN-TCCBngày 23/8/2013 phân công Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và PTNT và đảm nhiệm Phó chủ nhiệm Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 theo quyết định số 1941/QĐ-BNN-TCCBngày 22/8/2013.


Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

   26/9/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 20/9/2013 về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kiên Giang, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Tham gia thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Hung Gari và Đan Mạch

   26/9/2013

Như tin đã đưa, từ 15 đến 20/9/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Hung-ga-ri và Vương quốc Đan Mạch theo lời mời của Tổng thống Hung-ga-ri Ader Janos và Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II. 


Lế ký Bản Ghi nhớ hợp tác về Quản lý thảm họa liên quan đến nước và Thích ứng với Biến đổi khí hậu

   18/9/2013

Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, Ban tổ chức Năm Hữu nghị Nhật – Việt đồng chủ trì cùng JICA tổ chức Hội thảo “Hợp tác phòng chống thiên tai Việt Nam-Nhật Bản” với chủ đề: Những Biện pháp phòng chống thiên tai ở Nhật Bản dựa trên bài học từ Đại thảm họa động đất Đông Nhật Bản và các hợp tác của JICA trong lĩnh vực phòng chống thiên tai ở Việt Nam, ngày 13/9/2913 tại Khách sạn Melia, Hà Nội.


Sửa đổi chính sách ưu đãi đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

   18/9/2013

Ngày 29/08/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, với nhiều giải pháp quan trọng.


Hội đàm giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào

   16/8/2013

Được phép của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 5 - 8/8/2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đi thăm chính thức và dự họp thường niên với Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp Lào tại hai tỉnh biên giới Khăm Muộn và Savanakhet. Mục đích cuộc họp là kiểm điểm tình hình hợp tác 2012 - 2013 và thống nhất hoạt động hợp tác trong năm 2014.


Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng mới

   18/7/2013

Ngày 15/7/2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã công bố Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 8/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Quốc Doanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của ông Lê Quốc Doanh để cùng với tập thể Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành hiệu quả ngành nông nghiệp và PTNT phát triển.


Vận động viện trợ từ tổ chức Phi chính phủ nước ngoài

   18/7/2013

Nhằm tăng cường huy động, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, ngày 10/07/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg.


Tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp hợp tác với Nhật Bản

   11/7/2013

Ngày 01/07/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1043/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng tới đến năm 2020, tầm nhìn 2030.


Hợp tác Nam – Nam giữa ba bên Việt Nam – TChad - FAO

   5/6/2013

Trong khuôn khổ hợp tác Nam – Nam,  phái đoàn Tchad do Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Thủy lợi TS. Dangde Laobele Damaye đã sang thăm và làm việc ở Việt Nam từ ngày 28/5/2013 – 3/6/2013 tại Hà Nội. Chuyến thăm và làm việc này nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác ba bên ký vào năm 2010, triển khai vào năm 2011 và 2012.


Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp lần thứ 2 (COP2)

   31/5/2013

Sáng 30/5/2013tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng các bên liên quan thực hiện Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp lần thứ 2 (COP 2).


Phần Lan hỗ trợ 9,7 triệu Euro cho dự án FORMIS pha II

   24/5/2013

Sáng 24/5/2013tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hà Công Tuấn cùng Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam - ông Kimmo Lähdevirta đã ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan về hỗ trợ ODA dự án “Phát triển hệ thống thông tin lâm nghiệp - Giai đoạn II” (FORMIS pha II).


Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam-Iran

   17/5/2013

Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế và Thương mại Việt Nam-Iran là dịp để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thông qua thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật.


Diễn đàn "Điều phối các nhà tài trợ tham gia Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới"

   15/5/2013

Ngày 14/5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) đã tổ chức Diễn đàn Điều phối tài trợ xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.


Jica luôn hỗ trợ phát triển nông nghiệp Việt Nam

   15/5/2013

Gần 40 quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, ngành nông nghiệp Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ to lớn của Chính phủ Nhật Bản với trên 30 dự án kỹ thuật, viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ khẩn cấp khoảng 150 triệu USD, 4 dự án vay vốn lớn trong lĩnh vực thủy lợi, lâm nghiệp với tổng vốn vay gần 500triệu USD.


JICA hỗ trợ 393 triệu yên nhằm giảm nhẹ thiên tai

   8/5/2013

Ngày 23-4/2013, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp hai bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và một số địa phương hỗ trợ cho dự án "Nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai tại Việt Nam" (giai đoạn 2) với nguồn vốn 393 triệu yên (tương đương 4,17 triệu USD).


Từ 2012-2015, tỉ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm

   24/4/2013

Chương trình này đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2012 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm. Đặc biệt, đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người tại các xã này đạt 50% mức bình quân chung khu vực nông thôn của cả nước; 95% trung tâm xã và trên 60% thôn có điện; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 50% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây hàng năm; trên 50% trạm y tế xã được chuẩn hóa...


Việt Nam-Hà Lan ký thỏa thuận hợp tác về rau, hoa, quả

   5/4/2013

Kết quả buổi tọa đàm ngày 27/3/2013 giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới Hà Lan đã thống nhất ký thỏa thuận về đối tác hợp tác Việt Nam-Hà Lan trong lĩnh vực rau, hoa, quả vào sáng 28/3/2013.


Việt Nam- Bulgaria:Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và thương mại nông nghiệp

   19/2/2013

Tại buổi hội đàm với đoàn đại biểu của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Bungari ngày 30/1/2013, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu và Thứ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm Bungari Tzventa Vassilev Dimitrov...


Hợp tác quôc tế phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2012

   6/2/2013

Năm 2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chuẩn bị dự thảo và làm các thủ tục pháp lý ký kết nhiều văn bản hợp tác, điều ước quốc tế song phương, đa phương và các tổ chức quốc tế với tổng giá trị khoảng hơn 1 tỷ USD.


Việt Nam và Sierra Leone tăng cường hợp tác Nam-Nam

   29/1/2013

Trong nỗ lực để đẩy mạnh Chương trình Hợp tác Nam-Nam với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO)


Bổ sung Hiệp định về Dự án Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD-SPS) giai đoạn 2007-2012

   21/12/2012

Bản bổ sung Hiệp định về Dự án Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD-SPS) giai đoạn 2007-2012 là cơ sở pháp lý để kéo dài thêm 1 năm hoạt động của Dự án nhằm triển khai tiếp các hoạt động còn lại của Dự án đạt được các mục tiêu ban đầu đã đề ra.


Việt Nam-Nam Phi hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học

   13/12/2012

Ngày 10/12/2012, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp báo thông báo về việc Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi, về hợp tác Bảo tồn và Bảo vệ đa dạng sinh học.


Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Phát triển bền vững, gia tăng giá trị

   12/12/2012

Ngày 4/12/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Vụ Hợp tác Quốc tế thông qua Nhóm Hỗ trợ Quốc tế (ISG) tổ chức Hội nghị toàn thể ISG thường niên năm 2012 với chủ đề: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam: Phát triển bền vững và gia tăng giá trị.


Liên kết đầu tư vào thủy sản

   7/11/2012

Sáng kiến kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực thủy sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bằng cách tiếp cận liên kết vùng đang được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực này hưởng ứng tích cực. Sức mạnh liên kết sẽ khai thác được triệt để thế mạnh và tiềm năng của tất cả các địa phương trong vùng; đồng thời, tạo sức mạnh tổng thể để phát triển toàn diện ngành thủy sản trong vùng ĐBSCL.


Cần đầu tư cho người nông dân để bảo đảm an ninh lương thực

   22/10/2012

Nhiều diễn giả tham dự Hội nghị “Rủi ro trong ngành lúa gạo ở châu Á”do Diễn đàn quản lý rủi ro phát triển nông nghiệp (FARMD) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 17/10/2012, tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, muốn đảm bảo an ninh lương thực cần tập trung đầu tư công trực tiếp cho người nông dân.


Thông tin Hội nghị AMAF 34 và AMAF+3 lần thứ 12

   17/10/2012

Hội nghị Bộ trưởng nông lâm ASEAN (AMAF) lần thứ 34 và Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm ASEAN cộng ba (AMAF+3) lần thứ 12  về hợp tác nông, lâm nghiệp được tổ chức từ ngày 24-29 tháng 9  năm 2012 tại  Viêng chăn,  Lào. 


Đầu tư 11.660 tỷ đồng xây dựng đê Đồng bằng sông Cửu Long

   15/10/2012

Ngày 25/09/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1397/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.


Từ năm 2015, áp dụng tiêu chuẩn kinh tế xanh đối với dự án đầu tư công

   15/10/2012

Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Cụ thể, nhằm tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành hiện có và khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng


FAO hỗ trợ Việt Nam phòng chống bệnh dại

   15/10/2012

Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) phối hợp với Cục Thú y, các cơ quan Giáo dục, Y tế công cộng tại Việt Nam thực hiện Sáng kiến phòng chống bệnh dại thế giới tại Thái Nguyên


Bế mạc Hội nghị AFC

   10/9/2012

 

Ngày 7/9/2012, Hội nghị Toàn cầu về nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu lần thứ 2 (gọi tắt là AFC) đã chính thức bế mạc tại Hà Nội.

Hội nghị AFC đã ra bản Thông cáo Hà Nội với một số thông điệp chính, gồm: 


Khai mạc Hội nghị Toàn cầu lần thứ 2 về nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu

   7/9/2012

Hội nghị toàn cầu lần thứ 2 về nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu (gọi tắt là AFC) đã chính thức khai mạc sáng 6/9/2012  tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và phát biểu khai mạc. 


Hội nghị toàn cầu lần thứ 2 về nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu

   4/9/2012

Hơn 500 đại biểu đến từ 150 nước và hơn 20 tổ chức quốc tế đã tham dự lễ khai mạc Phiên họp trù bị của các quan chức cấp cao của Hội nghị Toàn cầu lần thứ 2 về Nông nghiệp, An ninh lương thực và Biến đổi khí hậu (gọi tắt là AFC) diễn ra vào sáng 3/9, tại Hà Nội. 


Một số chính sách cấp bách hỗ trợ sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

   16/8/2012

Một số chính sách cấp bách nhằm hỗ trợ sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại văn bản số 1149/TTg-KTN ngày 8/8/2012 như giãn nợ tối đa 24 tháng và hạ lãi suất đối với khoản vốn đã vay; tiếp tục cho vay mới với lãi suất thị trường thấp nhất (11%) cho các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm; nuôi cá tra, chế biến cá tra xuất khẩu.


Go to page: Page 1/24
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn