TIN TỨC

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

   21/2/2012

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02/12/2012 phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030. Quyết định nêu rõ về quy hoạch sử dụng đất, khai hoang mở thêm đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản từ năm 2011 đến năm 2020 khoảng 1,1 triệu ha; bao gồm cho trồng lúa 37 ngàn ha, cây hàng năm 60 ngàn ha, cây lâu năm 100 ngàn ha, trồng rừng 930 ngàn ha.


Hội nghị về Sáng kiến quốc gia (CLI)

   20/2/2012

Ngày nay thế giới phải đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất của thế kỉ 21 đó là làm thế nào để nuôi sống 9 tỉ người vào năm 2050 theo cách không gây hại cho hành tinh Trái đất trong điều kiện biến đổi khí hậu và bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng về đất và tài nguyên thiên nhiên.


Go to page: Page 1/1
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn