TIN TỨC

Cải thiện chính sách để phát triển nông thôn mới

   31/10/2013

Tại Hội thảo quốc tế “Tiếp cận phát triển nông thôn mới cho Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) và Hội Khoa học Phát triển nông thôn (PHANO) vừa tổ chức, các đại biểu nhất trírằng: sau 3 năm thực hiệnchương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, song kết quảchưa đạt được nhưmong muốn, nguyên nhân chínhdo còn thiếu thống nhất về tiếp cận khoa học,kế hoạch hành động cụ  thể vàcần cải thiện chính sách để chương trinh đạthiệu quả.


Hội thảo “ Khung chính sách PPP Nông nghiệp kinh nghiệm Quốc tế và Việt Nam”

   18/10/2013

Với sự hỗ trợ của FAO, nhóm công tác PPP, văn phòng ISG, vụ Hợp tác quốc tế đã thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ chủ chốt trong Bộ và phát triển chính sách về PPP trong nông nghiệp.


Lễ công bố Khung chương trình hợp tác (CPF) Việt Nam - FAO giai đoạn 2012 - 2016

   18/10/2013

Lễ công bố Khung chương trình hợp tác Việt Nam – FAO đã được tổ chức vào ngày 14/10/2013 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT và ông Jong-Ha Bae, đại diện FAO tại Việt Nam đồng chủ trì.


Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần 35

   1/10/2013

Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 35, Hội nghị Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp ASEAN cộng 3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (AMAF+3) lần thứ 13 và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN- Ấn Độ lần thứ 3 về Hợp tác nông lâm diễn ra từ ngày 26 – 28 tháng 9 năm 2013 tại Kuala Lumpur, Malaysia.


Go to page: Page 1/1
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn