TIN TỨC

Thông tư mới về quản lý và sử dụng ODA

   15/1/2014

Ngày 09/01/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.


Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7% - 2%

   10/1/2014

Nhằm mục tiêu đến năm 2014, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7% - 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4% và tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%...


Tăng mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho huyện nghèo

   10/1/2014

Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2621/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, với mức hỗ trợ tăng từ 1,5 - 02 lần so với trước đây.


Năm 2014- đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

   2/1/2014

Năm 2013, Tốc độ tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp đạt 2,67%, tương đương với mức tăng của năm 2012 là 2,68%. Sản xuất tiếp tục phát triển, trong đó nhiều loại sản phẩm có sản lượng tăng mạnh so với năm 2012.


Go to page: Page 1/1
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn