TIN TỨC

Chiến lược quản lý rừng đặc dụng, khu bảo tồn biên

   20/2/2014

Ngày 07/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 tại Quyết định số 218/QĐ-TTg. 


Đầu tư 1,390 triêu USD xây dựng nông thôn mới

   12/2/2014

Nhằm khuyến khích sử dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp với chiến lược mới để thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tư vấn cho cấp quốc gia và địa phương về chiến lược an ninh lương thực; đồng thời, phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn Việt Nam thông qua điều phối các trợ giúp kỹ thuật của hệ thống Liên hợp quốc..., ngày 07/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục “Chương trình chung của Liên hợp quốc hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.


Go to page: Page 1/1
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn