TIN TỨC

Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn” cho Bà Daphne Dernison

   30/7/2014

Ngày 29/7/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn” cho bà Daphne Dernison, Tham tán Nông nghiệp, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam với những đóng góp tích cực của Bà cho sự phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam và tăng cường hợp tác giữa hai nước Hà Lan-Việt Nam. Kỷ niệm chương là sự tri ân của Bộ tới những đóng góp của Bà trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ 7/2010-7/2014.


Mở rộng đầu tư công trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới

   23/7/2014

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra cho các Bộ, ngành và đơn vị liên quan tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/07/2014 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Triển vọng mới cho hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Israel

   21/7/2014

Chiều 14/7/2014, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Israel” tại Hà Nội. Đây là cơ hội và triển vọng mới cho sự phát triển và hợp tác nông nghiệp của hai nước.


Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành

   16/7/2014

Đây là một trong những nhiệm vụ được đề ra đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tại Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới được ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/07/2014.


Đối thoại Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản cho sự phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam lần thứ nhất

   1/7/2014

Hội nghị cấp cao Đối thoại hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất đã thống nhất đề cương để hai bên cùng hợp tác xây dựng được Tầm nhìn trung và dài hạn cho phát tiển ngành nông nghiệp Việt Nam một cách toàn diện, trên cơ sở đó sẽ xây dựng các hoạt động cụ thể cho giai đoạn 2015-2019 và giai đoạn sau đó ở Việt Nam.


Go to page: Page 1/1
Lên đầu trang ⇑Bản quyền © 2010 - Chương trình Hỗ trợ quốc tế

ISG - Chương trình Hỗ trợ quốc tế, Tầng 1, nhà B4, số 2 Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 - 4) 37711736 Fax : (84-4) 37713071 Email:isgmard@mard.gov.vn